Εκλογή Νέων Μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου του ΕΛ.Ι.Ν.Τ.

20.05.2014

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καταστατικού του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ.) πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 Απριλίου 2014 η Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Ινστιτούτου και η εκλογή Νέων Μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου (Δ.Σ.) και της Ελεγκτικής του Επιτροπής (Ε.Ε.).


Ο Πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ. Καθ. Κωνσταντίνος Σπύρου παρουσίασε την Έκθεση Πεπραγμένων για την περίοδο Απριλίου 2013 – Απριλίου 2014 επισημαίνοντας ότι το Ινστιτούτου ανέπτυξε σημαντική δραστηριότητα και ότι αυξήθηκε η παρουσία του στο χώρο της ναυτιλίας. Ο ταμίας κ. Σταύρος Μεϊντάνης παρουσίασε τον Οικονομικό Απολογισμό και εν συνεχεία ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής κ. Μιχαήλ Μαντζαφός παρουσίασε τη σχετική Έκθεση της Επιτροπής. Το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης απάλλαξε παμψηφεί το απερχόμενο Δ.Σ. πάσης ευθύνης.


Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία για την ανάδειξη των νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής για την διετία 2014 – 2016. Την Τρίτη, 5 Μαΐου 2014, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛΙΝΤ με την εξής σύνθεση :


Πρόεδρος Δ.Σ.: Σπύρου Κωνσταντίνος, Καθηγητής & Κοσμήτορας, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Ε.Μ.Π.


Αντιπρόεδρος: Σίγουρας Απόστολος, Διπλ. Μηχανολόγος Μη/κός ΑΠΘ, MSISE
Διευθύνων Σύμβουλος ΝΑΥΣΟΛΠ Α.Ε.


Γ. Γραμματέας: Μπασδάνη Ελένη, Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος MSc,
Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. (ε.α.)


Ταμίας: Αναστασάκη Σόνια Σταυρούλα, Ναυπηγός Μηχανικός – Επιθεωρητής Πλοίων
Τακτικά Μέλη:
Πρατικάκης Γεώργιος, Διπλ. Ναυπηγός Μηχανικός & Μηχανολόγος Μηχ. Παραγωγής, Γενικός Διευθυντής NAP & HeLeNGi.


Βοζίκης Γεώργιος, Ναυπηγός Μηχανολόγος Υπομηχανικός, Εκτελεστικός Διευθυντής Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (Ε.Ε.Ν.Μ.Α.)


Κότρελ Γεώργιος, Διπλ. Ναυπηγός Μηχανικός, Συνεργάτης Euromarine Marine & Industrial Consultants
Αναπληρωματικά Μέλη:
Δασκαλάκης Νικόλαος, Αντιναύαρχος Λ.Σ.(Τ) (ε.α.), Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.


Μοσχούτης Νικόλαος, Υποναύαρχος Λ.Σ (ε.α) – Ναυτιλιακός Σύμβουλος 


Συγκροτήθηκε επίσης η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) για την ίδια χρονική περίοδο, ως ακολούθως:Πρόεδρος Ε.Ε.: Παπαπέτρος Αδαμάντιος, Διπλ. Ναυπηγός Μηχ/γος Μηχανικός M.Sc


Μέλη: Ευσταθίου Χρήστος, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, International
Naval Surveys Bureau , Τεχνικός Διευθυντής


Θεμελής Νικόλαος, Διπλ.Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός,
Ερευνητής Ε.Μ.Π. & Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης Π.Δ. 407


Αναπληρωματικό Μέλος: Μεϊντάνης Σταύρος,Μηχανολόγος Μηχανικός, Capital Ship
Management Corp.


 


Την Δευτέρα 12 Μαΐου συνεδρίασε η Συμβουλευτική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Ινστιτούτου η οποία εξέλεξε τον Πρόεδρό της, ο οποίος την εκπροσωπεί και στο νεοσύστατο Δ.Σ. ΕΛ.Ι.Ν.Τ., ως ακολούθως:Πρόεδρος Σ.Ε.: Μαντζαφός Μιχαήλ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Area External Affairs Manager Greece, East Mediterranean & Adriatic Area
HELLENIC LLOYD’S S.A.


Καλή επιτυχία στο νέο Δ.Σ. ΕΛ.Ι.Ν.Τ.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!