Εκδήλωση Έναρξης Συνεδρίασης από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών & Αγορών

03.04.2014

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 03 Απριλίου 2014, εκδήλωση κατά την οποία ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) κ. Steven Maijoor κήρυξε την έναρξη της διαπραγμάτευσης χτυπώντας το παραδοσιακό «καμπανάκι».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια, κύριος Σωκράτης Λαζαρίδης, σε σύντομο χαιρετισμό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης είπε: «Η ΕΧΑΕ παρακολουθεί στενά τις προσπάθειες που κάνει η ESMA για τις κεφαλαιαγορές της Ευρώπης, οι οποίες επικεντρώνονται μεταξύ άλλων και στην εφαρμογή της EMIR που αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα θέματα αυτήν την περίοδο. Η εναρμόνιση στο τομέα των υποδομών των κεφαλαιαγορών της Ευρώπης θα συμβάλει σημαντικά στη σταθερότητα και τη διαφάνεια των αγορών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Την ίδια στιγμή οι ρυθμιστικές αρχές έχουν ένα σημαίνοντα ρόλο να παίξουν στην ενδυνάμωση του ρόλου των Χρηματιστηρίων ως μηχανισμών άντλησης κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις.»


Ο κ. Steven Maijoor, σημείωσε: «Ο ρόλος των κεφαλαιαγορών είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τις οικονομίες των χωρών της Ευρώπης. Με δεδομένη τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι τράπεζες στην Ευρώπη τα Χρηματιστήρια είναι αυτά που μέσω της διαφοροποίησης των προϊόντων και των υπηρεσιών τους μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο βοηθώντας στην ανάπτυξη. Ταυτόχρονα η ρύθμιση και η εποπτεία που διέπει τις κεφαλαιαγορές προσφέρει την απαραίτητη εμπιστοσύνη για τη λειτουργία τους στους επενδυτές»

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!