ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙοa1ΕΙΑΣ ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΣΤΟ Χοa1ΗΜΑΤΙΣΤΗοa1ΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

22.07.2014

Ξεκίνησε σήμερα, 22 Ιουλίου 2014 η διαπραγμάτευση των μετοχών της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε., σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, εισήχθη υπό το σύμβολο «ΑΝΕΜΟΣ» το σύνολο των 82.677.000 μετοχών με τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης €1,70 εκάστη, ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε από το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο της Δημόσιας Προσφοράς βάσει της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών.


Με την ευκαιρία της εισαγωγής της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε τιμητική εκδήλωση, κατά τη διάρκεια της οποίας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης κήρυξε την έναρξη της διαπραγμάτευσης.


Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών κύριος Σωκράτης Λαζαρίδης, σε σύντομο χαιρετισμό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης είπε μεταξύ άλλων: «Η σημερινή ημέρα είναι ιστορική για τη χρηματιστηριακή αγορά, γιατί για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια πραγματοποιείται μια νέα εισαγωγή. Πέραν του ξεκάθαρου μηνύματος που σηματοδοτεί η σημερινή εισαγωγή για το επενδυτικό και το επιχειρηματικό κλίμα στη χώρα, επιβεβαιώνεται η αξία της χρηματιστηριακής αγοράς ως μηχανισμός άντλησης κεφαλαίων σε συνέχεια των ανακεφαλαιοποιήσεων των τραπεζών που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα. Παράλληλα επιβεβαιώνεται πως και μικρότερων μεγεθών εκδόσεις μπορούν να αξιοποιήσουν με επιτυχία τη δυνατότητα πρόσβασης τόσο στο διεθνές όσο και στο εγχώριο επενδυτικό κοινό για την κεφαλαιακή τους ενίσχυση.»


Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ, κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, σηματοδοτώντας την έναρξη της συνεδρίασης δήλωσε: «Σήμερα ανοίγεται μία νέα σελίδα για την Ελληνική Τεχνοδομική Άνεμος αλλά και για την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά. Η εισαγωγή της εταιρείας μας στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αποτελεί απτή απόδειξη ότι υπάρχουν ελληνικές εταιρείες με προοπτικές, υπάρχει μία χώρα που μπορεί να προσφέρει επενδυτικές ευκαιρίες και υπάρχει και μία χρηματιστηριακή αγορά από την οποία μπορούν να αντληθούν κεφάλαια. Προσδοκούμε στην περαιτέρω εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ, αλλά και στη δυναμική της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα.»


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Κωνσταντίνος Μποτόπουλος, χαιρετίζοντας τη σημερινή εκδήλωση επεσήμανε: «Είναι πολύ σημαντικό που εισάγεται σήμερα μια εταιρία νέα αλλά όχι καινούργια σε έναν τομέα κρίσιμο για την ελληνική οικονομία όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Το Χρηματιστήριο ξαναρχίζει να παίζει τον πρωταρχικό του ρόλο που είναι η άντληση κεφαλαίων για επενδύσεις από εταιρίες που έχουν τα εχέγγυα να πάνε μπροστά. Και η ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ είναι μια τέτοια εταιρία, στην οποία η Αγορά έδειξε εμπιστοσύνη παρά τη δύσκολη συγκυρία. Είμαι βέβαιος ότι θα ανταποδώσει επαυξημένη την εμπιστοσύνη αυτή και θα αποτελέσει απαρχή και για άλλες εισαγωγές.»


 


 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!