ΕΕΝΜΑ: Αναγκαία η παράταση για να γίνει η όποια ανάλογη συμμόρφωση ρυμουλκών πλοίων

03.01.2024

Η ΕΕΝΜΑ χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής για παράταση του χρόνου εφαρμογής του Π.Δ με το οποίο ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές σχεδίασης και κατασκευής, την δύναμη έλξης, την ευστάθεια, τον πυροσβεστικό και αντιρρυπαντικό εξοπλισμό των ρυμουλκών πλοίων, μετά από τις ενέργειες της από κοινού με το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Είναι απόλυτα ορθολογική και αναγκαία η παράταση για να γίνει η όποια ανάλογη συμμόρφωση γιατί, σε διαφορετική περίπτωση, οι συνέπειες για την ναυτιλία και ειδικότερα για τα πλοία της shortsea ναυτιλίας που πραγματοποιούν συχνούς και τακτικούς καταπόπλους σε λιμάνια, λιμενικές εγκαταστάσεις, διυλιστήρια κλπ., θα ήταν σοβαρές, αφού θα μειωνόταν σημαντικά ο στόλος των υπαρχόντων ρυμουλκών και, εκτός των υπέρμετρων καθυστερήσεων, αναμφίβολα στην συνέχεια θα αυξανόταν σημαντικά το κόστος των ρυμουλκικών εργασιών.

 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!