ΕΕL: Υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το ΕΛ.Ι.Ν.Τ και WIMA

24.05.2024

Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) υπέγραψαν την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024, η Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL) με το Ελληνικό Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ) και η Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL) με τη Διεθνή Ναυτική και Βιομηχανική Ένωση (WIMA).

Την Ελληνική Εταιρεία Logistics εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δρ. Βασίλειος Ζεϊμπέκης, από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας συμμετείχε ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Πρατικάκης, εκπροσωπώντας για την υπογραφή τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου, Δρ. Νικόλαο Λιάπη και τη Διεθνή Ναυτική και Βιομηχανικής Ένωση εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ηλίας Χατζηεφραιμίδης.

Οι βασικοί πυλώνες στους οποίους θα βασιστεί η επικείμενη συνεργασία μεταξύ Ελληνικής Εταιρείας Logistics και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας είναι:

• Η προώθηση, προβολή και εύρεση λύσεων για ζητήματα που απασχολούν τους τομείς της Ναυτιλίας και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics, στα επίπεδα της τεχνολογίας, της απανθρακοποίησης, του υπολογισμού του ανθρακικού αποτυπώματος και του ρυθμιστικού πλαισίου αυτών.

• Η διατύπωση προτάσεων προς τις ελληνικές Αρχές, την Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Οργανισμούς, με σκοπό τη βελτίωση του θεσμικού τεχνολογικού πλαισίου.

• Η εκπροσώπηση σε εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με παρεμφερή αντικείμενα και στόχους.

• Η υποβολή, εκτέλεση και διαχείριση αναπτυξιακών και καινοτόμων προγραμμάτων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συναφών προς τους σκοπούς του συμφωνητικού συνεργασίας.

• Η διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων για την εκπαίδευση – κατάρτιση στελεχών του κλάδου.

• Η συμμετοχή σε δράσεις ανάδειξης και προώθησης της Τεχνολογίας στο επίπεδο των συνδυασμένων μεταφορών.

• Η κοινή αρθρογραφία σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος.

Οι βασικοί πυλώνες στους οποίους θα βασιστεί η επικείμενη συνεργασία μεταξύ Ελληνικής Εταιρείας Logistics και Διεθνούς Ναυτικής και Βιομηχανικής Ένωσης είναι:

• Η προώθηση, προβολή και εύρεση λύσεων για ζητήματα που απασχολούν τον τομέα της Θαλάσσιας Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

• Η διατύπωση προτάσεων προς τις ελληνικές Αρχές, την Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Οργανισμούς, με σκοπό τη βελτίωση του θεσμικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

• Η εκπροσώπηση σε εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με παρεμφερές αντικείμενο και στόχους.

• Η συνεργασία με οργανισμούς εμπορευματικών κέντρων logistics, λιμένων, μεταφορών, υποδομών, διατροπικών υπηρεσιών, με σκοπό την ανάδειξη της χώρας μας σε διαμετακομιστικό κέντρο της, με έμφαση στο κομμάτι των ανταλλακτικών πλοίων.

• Η υποβολή, εκτέλεση και διαχείριση αναπτυξιακών και καινοτόμων προγραμμάτων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συναφών προς τους σκοπούς του συμφωνητικού συνεργασίας.

• Η διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων για την εκπαίδευση – κατάρτιση στελεχών των δύο φορέων.

• Η διοργάνωση της συμμετοχής εταιρειών μελών και των δύο φορέων σε καταξιωμένες διεθνείς εκθέσεις (στα πλαίσια κοινού περιπτέρου).

• Η κοινή αρθρογραφία σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος.

Μετά την Υπογραφή των Μνημονίων συνεργασίας (MoUs), που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Pre Posidonia Cocktail Event της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, ακολούθησε Cocktail Reception με τη συμμετοχή εκλεκτών προσκεκλημένων από τους Κλάδους της Ναυτιλίας και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι: ΑΤPI Marine Travel, Logika Beyond Logistics και PTL.

Χορηγός φιλοξενίας ήταν η VShips Greece.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!