ΕΕΚΦΝ : Συναντήσεις με διοικήσεις λιμένων για την βελτίωση των υποδομών

12.05.2014

Οι υπάρχουσες υποδομές των λιμένων αλλά και η αναγκαιότητα βελτίωσης τους βρέθηκαν στο επίκεντρο των συναντήσεων με είχαν μέλη της Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ) με τις; Αρχές των λιμένων στα νησιά Μύκονο, Πάτμο, Ρόδο και Σαντορίνη.

Επίσης συζητήθηκαν και τα έργα που πρέπει να γίνουν ώστε να καταστεί ευκολότερη η πρόσβαση αλλά και η εξυπηρέτηση των τουριστών των κρουαζιερόπλοιων στα ανωτέρω λιμάνια. Από την πλευρά τους οι Αρχές των Λιμένων ανέφεραν ότι από τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και ενέργειες εξαρτάται η επίλυση χρόνιων προβλημάτων των λιμένων αλλά και ο βαθμός προόδου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι στόχοι για την ανάπτυξη της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας και γενικότερα την οικονομία της Χώρας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, από τις συναντήσεις αναδείχθηκαν, για κάθε λιμάνι, συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν και ενέργειες που απαιτείται να γίνουν ώστε τα λιμάνια να μετεξελιχθούν σε εργαλεία οικονομικής ανάπτυξης των νησιών.

Για τη Μύκονο.1. Η ολοκλήρωση του κτιρίου – αίθουσα επιβατών – terminal στην περιοχή του Τούρλου.

2. Η προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης μετώπου νέων κρηπιδωμάτων στην ως άνω περιοχή.

3. Η προοπτική κατασκευής προβλήτα μήκους 200 – 300 μέτρων με τους πλέον σύγχρονους τρόπους (π.χ. Dolphin), μαζί με αίθουσα επιβατών – terminal, στην περιοχή παλαιού λιμένος, όπου σήμερα πραγματοποιείται η αποεπιβίβαση επιβατών, για τα σκάφη των λεμβούχων, από τα κρουαζιερόπλοια που παραμένουν στο αγκυροβόλιο.

4. Η βελτίωση των υποδομών στα διάφορα σημεία ολοκλήρου του μετώπου που πραγματοποιούνται προσεγγίσεις διαφόρων κατηγοριών πλοίων μεταξύ Τούρλου και Παλαιού λιμανιού.

5. Η τοποθέτηση πλέον καταλλήλων παραβλημάτων fenders και οι διαδικασίες που θα ακολουθήσουν, προκειμένου για τη συμπλήρωση των κενών που υπάρχουν κατά μήκος του κρηπιδώματος παραβολής στην περιοχή Τούρλου.

6. Οι ευκολίες παραλαβής υγρών και στερεών καταλοίπων.

7. Η πλοήγηση πλοίων στον λιμένα και στο αγκυροβόλιο της Μυκόνου. Διαπιστώθηκε η ανάγκη τοποθέτησης έμπειρου πλοηγού επί μονίμου βάσεως, προκειμένου για την εξυπηρέτηση των υπόχρεων σε πλοήγηση πλοίων γενικότερα στην περιοχή.Για την Πάτμο.1. Η ανάγκη κατασκευής νέου και ικανού μήκους κρηπιδώματος, καταλλήλως σχεδιασμένου, προκειμένου για την εξυπηρέτηση των κρουαζιεροπλοίων.

2. Η κατασκευή επιβατηγών σταθμών passengers terminals, εξοπλισμένων με τα σύγχρονα και απαραίτητα μέσα, ώστε να διευκολύνεται και η εφαρμογή των προβλεπομένων κανονισμών, σε ότι αφορά τον ΔΚ – ISPS για το Maritime Security.

3. Η κατασκευή και τοποθέτηση ναυδέτων σε παρακείμενο όρμο, προκειμένου για την εξυπηρέτηση 2 τουλάχιστον κρουαζιεροπλοίων με ασφαλή πρόσδεση αυτών.

4. Οι αναγκαίες βελτιώσεις όσον αφορά τα σημεία που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά των επιβατών με τα σκάφη των λεμβούχων από τα αγκυροβολημένα κρουαζιερόπλοια. Στο σημείο αυτό κρίθηκε αναγκαία ο σχεδιασμός ανάλογου terminal, προκειμένου να καλύψει τις σχετικές ανάγκες που προβλέπονται για τα μέτρα ασφαλείας – security.

5. Οι τοπικές Αρχές με τον Δήμαρχο, ζήτησαν από το κλιμάκιο της Ενώσεως, όπως εξεταστεί η περίπτωση μεγαλύτερης παραμονής των πλοίων στο νησί.Για τη Ρόδο.Τα θέματα που συζητήθηκαν με τους εκπροσώπους των Αρχών Διοίκησης και διαχείρισης του λιμένα είχαν δύο σκέλη:

Α. Τη λιμενική υποδομή όπου:

1. Εξετάστηκαν οι προοπτικές εκτελέσεως έργων που αφορούν την κατασκευή νέων κρηπιδωμάτων, για καλύτερη εξυπηρέτηση των κρουαζιερόπλοιων.

2. Η τοποθέτηση νέων συμπληρωματικών προσκρουστήρων στα σημεία παραβολής των κρουαζιερόπλοιων.

3. Οι εγκαταστάσεις σταθμών επιβατών terminals, που μεταξύ των άλλων εξυπηρετούν και την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται από το Διεθνή Κώδικα – ISPS.

4. Θέματα πλοηγήσεων.

5. Το θέμα του Berth Allocation.

6. Διαπιστώθηκε με ικανοποίηση ότι υπήρξε διαχωρισμός των κρηπιδωμάτων, από πλευράς εξυπηρετήσεως των κρουαζιερόπλοιων και των άλλων κατηγοριών πλοίων.

7. Κρίθηκε αναγκαία η περαιτέρω εκβάθυνση σημείων στην λιμενολεκάνη, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα παραβολής στα κρηπιδώματα κρουαζιερόπλοιων μεγάλων διαστάσεων και βυθισμάτων.

Β. Την πραγματοποίηση άσκησης – γυμνασίου.Με την ευκαιρία της επίσκεψης, ενημερώθηκαν οι εκπρόσωποι διαχείρισης του λιμένος σχετικά με τη σχεδιαζόμενη άσκηση – γυμνάσιο ευρείας κλίμακος, που θα πραγματοποιηθεί αρχές Ιουλίου στη Ρόδο σε κρουαζιερόπλοιο, εταιρείας μέλος της Ενώσεώς μας, που θα βρίσκεται στη Ρόδο.Για τη Σαντορίνη.Εξετάσθηκαν θέματα σχετικά με:

1. Την επισκευή – συντήρηση των 4 ναυδέτων που υπάρχουν έμπροσθεν της περιοχής Σκάλα Φηρών – Γυαλός, προκειμένου για την εξυπηρέτηση αριθμού κρουαζιερόπλοιων.

2. Την κατασκευή σύγχρονης μονάδας τελεφερίκ, με μεγάλη μεταφορική ικανότητα, προκειμένου για την εξυπηρέτηση εκατοντάδων χιλιάδων τουριστών που καταφτάνουν στο νησί και αποβιβάζονται με τα σκάφη των Λεμβούχων στον Γυαλό, ώστε να μπορούν να οδηγούνται στην πόλη και στα αξιοθέατα της περιοχής χωρίς ταλαιπωρία. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί και η κατασκευή του αναγκαίου σταθμού επιβατών – terminal, όπου θα αποτελέσει την υποδομή, προκειμένου για την καλύτερη εφαρμογή των απαιτήσεων που έχουν σχέση με τα μέτρα του Δ.Κ. – ISPS για το Maritime Security.

3. Την πρόοδο των εργασιών εγκατάστασης προστατευτικών διχτύων στην Καλντέρα, για τη συγκράτηση των πρανών στη διαδρομή του υπάρχοντος τελεφερίκ, καθώς και στην περιοχή του λιμένος Αθηνιού.

4. Τις βελτιώσεις των κρηπιδωμάτων σε όλα τα σημεία που πραγματοποιείται σήμερα αποβίβαση επιβατών με τα σκάφη των Λεμβούχων, προκειμένου για την εξυπηρέτηση των τελευταίων.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!