Διαχείριση κινδύνων στην Αρκτική

14.04.2014

Οι ναυτιλιακές δραστηριότητες στις περιοχές της Αρκτικής είναι βέβαιο ότι θα αυξηθούν κατά τα επόμενα χρόνια, όπως και ότι είναι βέβαιο πως η Αρκτική είναι ένα δύσκολο και ποικιλόμορφο περιβάλλον. Η διαχείριση των κινδύνων θα είναι ζωτικής σημασίας .

Μέσα από μελέτες περιπτώσεων ,ο DNV GL έχει υπολογίσει ότι ο κίνδυνος είναι σχεδόν 30\% υψηλότερος για ένα κρουαζιερόπλοιο και σχεδόν 15\% υψηλότερος για ένα πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου σε σύγκριση με πιο συμβατικούς τρόπους .

“Έπρεπε να αποκτήσουμε μια βαθύτερη κατανόηση του κινδύνου στα διάφορα μέρη της Αρκτικής , ώστε να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις σχετικά με τις μελλοντικές εξελίξεις », δήλωσε ο κος Knut Ørbeck – Nilssen , Πρόεδρος DNV GL Maritime. «Έπρεπε να εφαρμόσουμε μια επιστημονική προσέγγιση για την αποσαφήνιση των επιπέδων κινδύνου στην Αρκτική . Με αυτόν τον τρόπο , θα χρησιμοποιηθούν τυπικές μεθόδους DNV GL : όπου έχουμε εντοπίσει τους κινδύνους και στη συνέχεια, προτείνονται συστάσεις για τη μείωση των πιθανοτήτων και τις συνέπειες ” .

Για να κατανοήσουμε τους κινδύνους της ναυτιλίας ,ο DNV GL εξέτασε την υπόθεση πειρατείας σε κρουαζιερόπλοιο ανοικτά των ακτών της Γροιλανδίας και πειρατείας σε πλοίο μεταφοράς φορτίου χύδην που διέρχονται από την Βόρεια Θάλασσα . Η μελέτη έδειξε ότι , στο σενάριο των κρουαζιερόπλοιων , ο συνολικός κίνδυνος είναι σχεδόν 30\% υψηλότερος από ό, τι σε άλλη περίπτωση και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις προκλήσεις επιβίωσης που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι επί του σκάφους . Ο κίνδυνος για τη μεταφοράς χύδην φορτίου ήταν σχεδόν 15 \% υψηλότερο , λόγω του κινδύνου της σύγκρουσης με πάγο .

Σε μια έκθεση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από τον DNV GL , « Η Αρκτική – το επόμενο σύνορο κινδύνου» , προτείνει μια σειρά από έννοιες του σχεδιασμού για τη μείωση του κινδύνου . Για κρουαζιερόπλοια , προτείνει βελτιωμένη ευστάθεια σε περίπτωση βλάβης , από μια σύγκρουση – ανθεκτικό κύτος και τα ναυαγοσωστικά καλύτερα προσαρμοσμένα στις συνθήκες της Αρκτικής. Όλα τα μέτρα αποσκοπούν στη βελτίωση της επιβίωσης σε περίπτωση ατυχήματος . Για πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου , ναυαγοσωστικά hovercraft που επιτρέπει την κινητικότητα τόσο σε νερό όσο και σε πάγο, στους ελέγχους σχετικά με την ενίσχυση για τον πάγο, ώστε να διασφαλιστεί ότι ταιριάζει με τις πραγματικές συνθήκες, αποτελούν σημαντικά μέτρα για τη διαχείριση των κινδύνων .

” Η έρευνα σε νέες τεχνολογίες είναι ζωτικής σημασίας , όπως είναι η ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία στην περιοχή , ” λέει ο κ. Ørbeck – Nilssen . “Η απόφαση να προχωρήσει με τη βιομηχανική δραστηριότητα στην Αρκτική θα περιλαμβάνει μια κοινωνική άδεια λειτουργίας » όπως τονίζει, από τις τοπικές κοινότητες και την κοινωνία στο σύνολό της . DNV GL θα συνεργαστούν με τη ναυτιλιακή βιομηχανία και τις αρχές να κάνουν τη δραστηριότητα ως ασφαλή και φιλικά προς το περιβάλλον όσο το δυνατόν . “

Με αυτό τον τρόπο , η τεχνολογία και υποδομή έχουν το χρόνο να αναπτυχθούν και οι κίνδυνοι μπορούν να διατηρούνται σε ένα επίπεδο συγκρίσιμο με εκείνα σε άλλα μέρη του κόσμου.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!