Διασφάλιση Επάρκειας Ελικτικών Ικανοτήτων Πλοίων υπό Δυσμενείς Καιρικές Συνθήκες

29.05.2014

Διασφάλιση Επάρκειας Ελικτικών Ικανοτήτων Πλοίων υπό Δυσμενείς Καιρικές Συνθήκες


Στο πλαίσιο των εργασιών της 93ης Συνόδου της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC-93) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), οι οποίες ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 23 Μαΐου 2014, η χώρα μας ανέδειξε το πρόβλημα της επάρκειας ελικτικών ικανοτήτων των πλοίων, όταν αυτά πλέουν υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ο ΙΜΟ έχει εκδώσει προσωρινές κατευθυντήριες οδηγίες, με τις οποίες διασφαλίζεται η ελάχιστη διαθέσιμη εγκατεστημένη ισχύς πρόωσης με σκοπό την επίτευξη των απαιτούμενων ελικτικών ικανοτήτων, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται η επάρκεια των κατώτερων ορίων που προβλέπονται σε αυτές.
Αναφορικά με το ζήτημα, εκπονήθηκε σχετική μελέτη από το Εργαστήριο Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Γρ. Γρηγορόπουλου και υπεβλήθη στην Επιτροπή MSC από την χώρα μας. Η εν λόγω μελέτη τεκμηρίωσε την ανάγκη αύξησης των προβλεπόμενων ελαχίστων ορίων ισχύος και έτυχε υποστήριξης από το Βασιλικό Ινστιτούτο Ναυπηγών (RINA) του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και αντιπροσωπειών των Κρατών Μελών του ΙΜΟ.
Ιδιαίτερα ευνοϊκά σχόλια για την πρωτοβουλία της χώρας μας δημοσιεύτηκαν και σε άρθρο της διεθνούς αναγνωρισμένης στη ναυτιλιακή κοινότητα εφημερίδας “Lloyds List” με τον τίτλο “The need forspeed – Pressure to build eco-ships is creating vessels that are dangerously underpowered” (τεύχος της 2ας Μαΐου 2014).
Της συζήτησης της Ελληνικής πρότασης από την ολομέλεια της Επιτροπής, προηγήθηκε αναλυτική παρουσίαση της μελέτης του Ε.Μ.Π και ανάλυση του ζητήματος σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Ελληνική αντιπροσωπεία στο περιθώριο της Συνόδου, με τίτλο “Minimum propulsion power for ships’ safe operation under adverse weather conditions”,την οποία παρακολούθησαν μέλη περισσοτέρων των 80 αντιπροσωπειών.
Σημειώνεται, ότι η Επιτροπή παρέπεμψε τη μελέτη του Ε.Μ.Π και των Ελληνικών προτάσεων, για περαιτέρω εξέταση, στην επόμενη Σύνοδο της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (MEPC-67, Λονδίνο, 13-17/10/2014).

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!