Διάκριση της Τράπεζας Πειραιώς στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον 2013-2014

06.05.2014

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον 2013-2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκρίθηκαν, μετά από σχετική διαδικασία αξιολόγησης, οι ελληνικές επιχειρήσεις που διακρίθηκαν για τις περιβαλλοντικές τους δράσεις και επιδόσεις.

Στην κατηγορία Βραβείο Προϊόντος (Product Award for sustainable development) η μοναδική ελληνική εταιρεία που προκρίθηκε και θα συμμετάσχει στα European Business Awards for the Environment είναι η Τράπεζα Πειραιώς.


Η αξιολόγηση των συμμετοχών έγινε από τον ΠΑΣΕΠΠΕ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος), το σωματείο – φορέα των επιχειρήσεων του κλάδου Προστασίας του Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με εκπροσώπους πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, κλαδικών και επιστημονικών φορέων. Η κατάταξη των ελληνικών εταιριών και τα βραβεία ανά κατηγορία θα ανακοινωθούν επίσημα στην Τελετή Βράβευσης.


Αντικείμενο της βράβευσης αποτελούν τα Πράσινα Προϊόντα και οι Πράσινες Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς. Πρόκειται για μία οικογένεια προϊόντων και υπηρεσιών που η Τράπεζα αναπτύσσει μεθοδικά τα τελευταία δέκα χρόνια.


Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αυτές υποστηρίζουν επενδυτικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες που εντάσσονται στους κλάδους των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), της εξοικονόμησης ενέργειας, της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και νερού, της πράσινης χημείας, των πράσινων μεταφορών, της βιολογικής και υπεύθυνης γεωργίας και του οικοτουρισμού-αγροτουρισμού.


Τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής είναι ήδη υπαρκτά.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!