• 07.08.2019

    Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας [...]

  • 07.08.2019

    ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Η ΜΑRITIMES SA που διαχειρίζεται το δικτυακό τόπο maritimes.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται [...]

  • 07.08.2019

    Η εταιρία Maritimes δραστηριοποιείται στον τομέα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, στις ειδικές, εταιρικές και περιοδικές εκδόσεις, καθώς και την παραγωγή ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη διοργάνωση εκδηλώσεων στην [...]