Βουτιά» 6,7% στη βιομηχανική παραγωγή Ιουνίου

10.08.2014

Σημαντική υποχώρηση σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή τον Ιούνιο σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Τον ίδιο μήνα, μείωση 0,8\% κατέγραψαν οι τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία.

Ισχυρή πτώση 6,7\% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή τον Ιούνιο σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.


Αναλυτικότερα, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον Αναθεωρηµένο ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε έτος βάσης 2010=100,0.


Η αναθεώρηση έγινε στο πλαίσιο συµφωνίας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), όπου είναι υποχρεωτικό, για λόγους συγκρισιµότητας, ο εν λόγω δείκτης να αναθεωρείται κάθε πέντε (5) έτη, και συγκεκριµένα κατά τα έτη που λήγουν σε (0) και (5).


Η εξέλιξη του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0, για το µήνα Ιούνιο 2014, σύµφωνα µε προσωρινά και διορθωµένα, ως προς τον τυπικό µήνα, στοιχεία, έχει ως εξής:


Ο Γενικός ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής του µηνός Ιουνίου 2014, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Ιουνίου 2013, παρουσίασε µείωση 6,7\%, έναντι αύξησης 2,3\% στην αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012.


Ο µέσος ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2014, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2013, παρουσίασε µείωση 3,2\%, έναντι µείωσης 1,2\% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012.


Ανάλυση ετήσιων µεταβολών µηνός Ιουνίου 2014, σε σύγκριση µε τον Ιούνιο 2013


Η µείωση του Γενικού ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής κατά 6,7\% τον µήνα Ιούνιο 2014, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουνίου 2013, οφείλεται στις παρακάτω µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας, δηλαδή:


α. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατοµείων κατά 3,7\%.


Ειδικότερα, στη µείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι µειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης


άνθρακα και λιγνίτη και άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου.


β. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 3,6\%.


Ειδικότερα, στη µείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι µειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: ποτών ηλεκτρολογικού εξοπλισµού, µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού και λοιπού εξοπλισµού µεταφορών.


γ. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ηλεκτρισµού κατά 18,2\%.


δ. Στη µείωση του ∆είκτη Παροχής Νερού κατά 1,6\%.


Tιμές εισαγωγών στη βιομηχανία


Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία (∆ΤΕ) του µηνός Ιουνίου 2014, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουνίου 2013, σηµείωσε µείωση 0,8\%, έναντι µείωσης 0,7\% στην ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2013 προς το 2012.


Ο Γενικός ∆είκτης τον µήνα Ιούνιο 2014, σε σύγκριση µε τον δείκτη του Μαΐου 2014, παρουσίασε αύξηση 0,7\%, έναντι αύξησης 0,1\%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2013.


Ο µέσος ∆είκτης του δωδεκαµήνου Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014, σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαµήνου Ιουλίου 2012 – Ιουνίου 2013, παρουσίασε µείωση 2,3\%, έναντι αύξησης 0,1\%, που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούµενων δωδεκαµήνων.


πηγή :euro2day.gr

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!