Βάρος στην ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου δανείων των τραπεζών δίνει ο Γ. Στουρνάρας

26.06.2014

Πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας των μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 77 δισ. ευρώ θα αναλάβει το επόμενο διάστημα ο νέος Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γ. Στουρνάρα, ενθαρρύνοντας τα πιστωτικά ιδρύματα να προβούν σε πιο αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου δανείων τους.


Ο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός της Κεντρικής Τράπεζας για την ενίσχυση του εγχώριου τραπεζικού τομέα περιλαμβάνει τον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας των τραπεζών και την εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου μέσω οργανικής κερδοφορίας, την απεμπλοκή των ιδρυμάτων από μη αμιγώς τραπεζικές εργασίες, τον επανασχεδιασμό των δραστηριοτήτων τους στο εξωτερικό και την ενεργό διαχείριση των προβληματικών στοιχείων του ενεργητικού τους.Ιδίως όσον αφορά στη διαδικασία της ενεργού διαχείρισης του χαρτοφυλακίου δανείων των τραπεζών, η Τράπεζα της Ελλάδος θεωρεί πως η βελτίωση της εισπραξιμότητας των μέχρι σήμερα μη εξυπηρετούμενων δανείων και η πρόνοια για την αποφυγή δημιουργίας νέων αποτελούν προαπαιτούμενα για την ενίσχυση της δυνατότητας των τραπεζών να αυξήσουν την προσφορά πιστώσεων στην οικονομία. Στην κατεύθυνση αυτή θεωρεί πως υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της μέχρι σήμερα ακολουθούμενης πολιτικής των τραπεζών.Σημειώνεται πως το ΔΝΤ για το ίδιο θέμα έχει προειδοποιήσει ότι η καθυστερημένη αναγνώριση των επισφαλειών από τα «κόκκινα» δάνεια και η καθυστερημένη εγγραφή των εν λόγω προβλέψεων θα οδηγήσει σε κεφαλαιακούς περιορισμούς τις τράπεζες που θα τις αναγκάσουν σε μια παρατεταμένη απομόχλευση, με συνακόλουθο κίνδυνο για την οικονομία.Κατά το ΔΝΤ, είναι σημαντικό οι ρυθμιστικές αρχές να μην διστάσουν να αναγκάσουν τις τράπεζες να αναγνωρίσουν τις απώλειες με βάση πιο ρεαλιστικές παραδοχές.


Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!