Αυξήθηκε κατά 1,8% η βιομηχανική παραγωγή

10.07.2014

Αύξηση 1,8\% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής σε ετήσια βάση τον Μάιο, έναντι μείωσης 5,6\% που είχε καταγραφεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012.

Ο μέσος δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Μαΐου 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Μαΐου 2013, αυξήθηκε κατά 0,2\%, έναντι μείωσης 3,2\% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012.


Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 1,8\%, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2013, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:


α. Στην αύξηση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων κατά 17,5\%.


Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.


β. Στην αύξηση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 1,2\%.


Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: βασικών μετάλλων, κατασκευή μεταλλικών προϊόντων και ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων.


γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 0,1\%.


δ. Στην αύξηση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 0,1\%.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!