Αύξηση κύκλου εργασιών για Μινωικές Γραμμές

01.06.2014

Αύξηση του κύκλου εργασιών και της λειτουργικής της κερδοφορίας και συρρίκνωση των καθαρών ζημιών ανακοίνωσε η εταιρεία Μινωικές Γραμμές για το πρώτο 3μηνο του 2014.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 31,3 εκατ. ευρώ έναντι 30,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) ανήλθε σε 1,8 εκατ. ευρώ έναντι 0,2 εκατ. ευρώ.


Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημιές 3,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,8 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.


Σύμφωνα με την εταιρεία, οι βασικοί παράγοντες που οδήγησαν στη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων της εταιρείας είναι «η υλοποίηση κατά τα τελευταία έτη μιας σειράς αποφάσεων της διοίκησης με στόχο τον περιορισμό των εξόδων λειτουργίας ενώ παράλληλα υιοθετήθηκε από την εταιρεία μια ευέλικτη και δυναμική εμπορική πολιτική προσαρμοσμένη στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες η οποία βοήθησε σημαντικά στην σταδιακή αύξηση των εσόδων».


Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο ολοκληρώθηκε με επιτυχία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 30,6 εκατ. ευρώ, ενώ τον περυσινό Νοέμβριο είχε ολοκληρωθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 50,5 εκατ. ευρώ.


«Οι παραπάνω εξελίξεις ενδυναμώνουν περεταίρω την χρηματοοικονομική διάρθρωση της Εταιρείας και της επιτρέπουν να ξεπεράσει την οικονομική κρίση με τις μικρότερες δυνατές απώλειες», επισημαίνει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!