Αυξημένο κόστος διαχείρισης πλοίου κατά 3% για τα επόμενα έτη «βλέπει» η Moore Stephens

07.11.2014

Αύξηση του κόστους διαχείρισης του πλοίου κατά 3\% για το τρέχον έτος όσο και για το 2015 διαβλέπουν οι ναυτιλιακοί αναλυτές της διεθνούς εταιρείας ναυτιλιακών συμβούλων Moore Stephens, ύστερα από δύο έτη μειώσεων του κόστους, κυρίως λόγω της πτώσης τιμών στο επίπεδο των υπηρεσιών προς τη Ναυτιλία.

Προβλέπεται ότι θα αυξηθεί το κόστος των μισθών του πληρώματος και των επισκευών και συντήρησης του πλοίου.


Αντιθέτως, το 2013 το συνολικό κόστος λειτουργίας στον κλάδο της Ναυτιλίας είχε μειωθεί κατά 0,3\% ενώ το 2012 υπήρχε, κατά μέσο όρο, μείωσης 1,8\% στο λειτουργικό κόστος.


Οι εκτιμήσεις για το κόστος διαχείρισης του πλοίου βασίζονται τις απαντήσεις, που δόθηκαν στο πλαίσιο έρευνας, από βασικούς παράγοντες της διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας, κυρίως πλοιοκτήτες και διαχειριστές στην Ευρώπη και την Ασία.


Επισκευές – συντήρηση


Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το κόστος επισκευών και συντήρησης αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,3\% το 2014 και κατά 2,4\% το 2015. Αντιθέτως, το 2013 υπήρχε μια γενική μείωση στις δαπάνες επισκευής και συντήρησης της τάξης του 0,4\% σε σύγκριση με τη μείωση του 1,9\%, που είχε καταγραφεί το 2012.


Η πιο σημαντική μείωση του κόστους καταγράφηκε για φορτηγά πλοία μεταξύ 10.000 και 20.000 dwt (7,2\% ), ενώ το υψηλότερο που έχει καταγραφεί ως αύξηση ήταν για τα χωρητικότητας 40.000 έως 50.000 CBM-δεξαμενόπλοια μεταφοράς χημικών προϊόντων (3,6\%).


Αύξηση κόστους εργασίας


Το κόστος μισθοδοσίας αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,4\% το 2014 και κατά 2,6\% το 2015. Το 2013 το κόστος μισθοδοσίας των πληρωμάτων είχε συνολική μέση αύξηση κατά 0,2\% σε σύγκριση με το 2012, κατά το οποίο υπήρχε μείωση του κόστους κατά 0,2\% σε σύγκριση με το 2011. Δηλαδή, το κόστος των πληρωμάτων είχε, ουσιαστικά, παραμείνει σταθερό στα επίπεδα του 2011.


Ειδικότερα: 1) Στα δεξαμενόπλοια το κόστος των πληρωμάτων παρουσίασε, κατά μέσο όρο, το 2013 αύξηση κατά 1,8\% ενώ το 2012 είχε καταγράψει μείωση κατά 2,3\% σε σύγκριση με το 2011. 2) Στα φορτηγά πλοία, η συνολική μέση μείωση του κόστους του πληρώματος ήταν πέρυσι 0,5\% σε σύγκριση με το 2012. Επίσης, 0,5\% μείωση υπήρχε το 2012 συγκριτικά με το 2011 και 3) Στον τομέα των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, αν και η διαχείριση πλοίων μεταφορικής ικανότητας μεταξύ 100 και 1.000 TEU (είναι μονάδα μέτρησης κοντέϊνερ και η αναφορά σχετίζεται με τα μικρά πλοία), είχε καταγράψει ένα 1,7\% αύξηση των εν λόγω δαπανών για το 2013.


Τα έξοδα δεξαμενισμού αναμένεται να αυξηθούν κατά 2,1\% το 2014 και κατά 2,2\% το 2015, ενώ οι δαπάνες για ανταλλακτικά αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,1\% και 2,2\% κατά την ίδια περίοδο.


Ακόμα, οι ερωτηθέντες αναμένουν μελλοντικές αυξήσεις του 1,7\% και 2,0\%, αντίστοιχα, στο κόστος των λιπαντικών στα δύο υπό εξέταση έτη.


Έξοδα ασφάλισης


Τα έξοδα ασφάλισης P & I αναμένεται να αυξηθούν κατά 2\% το 2014 και κατά 2,2\% το 2015. Πάντως, το 2013 το κόστος ασφάλισης είχε μειωθεί κατά 0,3\% ενώ το 2012 υπήρχε μείωση- ρεκόρ στα ασφάλιστρα ύψους 6,2\%.


Δηλαδή, εφόσον υπάρξουν οι αναμενόμενες αυξήσεις ούτε το 2015 δεν θα φτάνουν τα ασφάλιστρα στο υψηλό κόστος του 2011, οπότε ήταν και πολύ αυξημένες οι αξίες των πλοίων.


Λοιπά έξοδα


Τα έξοδα, που αφορούν στο πλήρωμα (κυρίως τροφοδοσία κ.λπ) αναμένεται να καταγράψουν αύξηση κατά 1,9\% και κατά 2,1\%, αντίστοιχα, το 2014 και το 2015.


Πάντως, το 2013 οι δαπάνες τροφοδοσίας ήταν συνολικά μειωμένες κατά 1,9\% σε σύγκριση με το 2012, οπότε είχε υπάρξει και άλλη μείωση κατά 2,1\% σε σύγκριση με το 2011.


Η μεγαλύτερη μείωση σε αυτού του είδους τα έξοδα καταγράφτηκε, πέρυσι, στα πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια (VLCCs), όπου έφτασε στο 5,5\%.


Στον αντίποδα βρέθηκαν τα μικρότερα δεξαμενόπλοια (χωρητικότητας από 5.000- 10.000 τόνους) όπου υπήρξε αύξηση αυτών των δαπανών κατά 6\%.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!