Αρχίζουν οι Γενικές Συνελεύσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών

06.06.2014

Την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014, στις 17:00, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Attica Α.Ε. Συμμετοχών. Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι η εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014, στις 17:00.


H ΝΕΛ


Την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014, αντί της Παρασκευής 27 Ιουνίου 2014 που αρχικά είχε ανακοινωθεί, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της «Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου Α.Ε.».

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!