Αρχαιρεσίες ΝΕΕ – Διαδικασία Εκλογών

14.02.2024

Στις 14.02.2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ-14:00 στα γραφεία του ΝΕΕ, θα διεξαχθούν Αρχαιρεσίες για την ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο για να βρείτε όλες τις πληροφορίες και τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν.

ΕΚΛΟΓΕΣ 14.02.2024:

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!