Απορροφήσεις άνθρακα: το σύστημα πιστοποίησης να ενισχύσει την πρακτική ζητά το ΕΚ

21.11.2023

• Το πλαίσιο πιστοποίησης να διασφαλίσει υψηλής ποιότητας απορροφήσεων άνθρακα και να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της ψευδοοικολογικής ταυτότητας

• Ανάγκη διάκρισης μεταξύ απορροφήσεων άνθρακα, ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας και αποθήκευσης άνθρακα σε προϊόντα

• Οι απορροφήσεις άνθρακα είναι αναγκαίες για την επίτευξη της ύψιστης προτεραιότητας της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του για το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο πιστοποίησης τεχνολογικών και φυσικών απορροφήσεων άνθρακα, στηρίζοντας τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας ως το 2030.

Με 448 ψήφους υπέρ, 65 κατά και 114 αποχές, οι ευρωβουλευτές στήριξαν τη δημιουργία ενός συστήματος για τη βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ να καταμετρά, να παρακολουθεί και να ελέγχει τις απορροφήσεις άνθρακα, το οποίο θα συμβάλλει στην αύξηση της χρήσης σχετικών πρακτικών, στην ανάπτυξη εμπιστοσύνης ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους και τη βιομηχανία, αλλά και στην αντιμετώπιση του φαινομένου της προβολής ψευδοοικολογικής ταυτότητας.

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι το σύστημα πρέπει να είναι σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα και ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα μητρώο της ΕΕ για τη διασφάλιση της διαφάνειας, την ενημέρωση του κοινού και την αποφυγή του κινδύνου απάτης και διπλής καταμέτρησης των απορροφήσεων άνθρακα.

Διαπιστώνουν επίσης την ανάγκη διάκρισης μεταξύ ορισμών, κριτηρίων ποιότητας και κανόνων για τις απορροφήσεις άνθρακα, την ανθρακοδεσμευτική γεωργία και την αποθήκευση άνθρακα σε προϊόντα, λόγω των διαφορών τους και των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη θέση του Κοινοβουλίου μπορείτε να βρείτε εδώ (στα αγγλικά).

Δηλώσεις:

Μετά την ψηφοφορία, η εισηγήτρια Lídia Pereira (ΕΛΚ, Πορτογαλία) δήλωσε: «Η κλιματική αλλαγή είναι ήδη τόσο σοβαρή που δεν μπορούμε να βασιστούμε αποκλειστικά στη μείωση των εκπομπών, αλλά πρέπει επίσης να αφαιρέσουμε άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Το εργαλείο αυτό μας επιτρέπει να επιτύχουμε ακριβώς αυτό, καθώς θεσπίζουμε κανόνες για τη ρύθμιση μιας αγοράς που μαστίζεται από την προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας, ασάφεια και έλλειψη εμπιστοσύνης. Η πιστοποίηση θα συμβάλλει στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων σε έργα αφαίρεσης άνθρακα, στηρίζοντας την κλιματική μετάβαση της Ευρώπης και προωθώντας την ηγετική της θέση σε θέματα κλίματος.»

Επόμενα βήματα:

Το Κοινοβούλιο είναι πλέον έτοιμο να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Σχετικές πληροφορίες:

Τον Απρίλιο του 2023, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τους βιώσιμους κύκλους άνθρακα στο οποίο αναφέρεται ότι, αν και η ΕΕ πρέπει πάντα να δίνει προτεραιότητα σε γρήγορα και προβλέψιμα μέτρα μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, οι απορροφήσεις άνθρακα πρέπει να διαδραματίσουν αυξανόμενο ρόλο στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας στην ΕΕ έως το 2050, ώστε να εξισορροπηθούν οι εκπομπές που δεν μπορούν να εξαλειφθούν.

Η εν λόγω νομοθεσία ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, όπως διατυπώνονται στην πρόταση 1(5) της τελικής έκθεσης της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, όπου ζητείται η θέσπιση πιστοποίησης των απορροφήσεων άνθρακα, με βάση μια ισχυρή, στερεή και διαφανή λογιστική καταγραφή.

Σύνδεσμοι

Το κείμενο που εγκρίθηκε είναι διαθέσιμο εδώ (21.11.2023)

Φάκελος διαδικασίας

Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: «Ευρωπαϊκό πλαίσιο πιστοποίησης για τις απορροφήσεις άνθρακα» (15.11.2023, στα αγγλικά)

Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό από το Κέντρο πολυμέσων του ΕΚ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!