Απαραίτητες οι ανακεφαλοποιήσεις των ελληνικών ακτοπλοϊκών εταιρειών

01.08.2014

Σε ένα «εύθραυστο» οικονομικό περιβάλλον όπου το διαθέσιμο προς κατανάλωση εισόδημα έχει συρρικνωθεί σημαντικά και η ανεργία είναι ακόμα σε πολύ υψηλά επίπεδα, ο κλάδος της ακτοπλοΐας δραστηριοποιείται με γνώμονα την κάλυψη του μεταφορικού έργου που βρίσκεται σε πτώση.

Σύμφωνα με την ανάλυση της XRTC τα αποτελέσματα για την ακτοπλοΐα θα είναι:


– Ενδεχόμενη συρρίκνωση του στόλου


– Ισχνή βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων των εταιριών


– Αναμένεται ολοκλήρωση των δανειακών αναδιαρθρώσεων


– Δρομολογούνται εξελίξεις στην αναδιάρθρωση ολόκληρου του κλάδου


– Επανασχεδιασμός κάποιων δρομολογίων


– Ομαλή μετάβαση στο νέο κανονιστικό πλαίσιο και προσπάθειες απαγκίστρωσης από παρωχημένες πολιτικές


– Εναλλακτικές δρομολογήσεις εκτός Ελλάδος είναι πιο εύκολο να πραγματοποιηθούν εξαιτίας της σταδιακής βελτίωσης των ναυλαγορών για πλοία RO-RO και RO-PAX.

“Eίναι σαφές ότι τα δεδομένα και οι συσχετισμοί στην Ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά διέρχονται μια περίοδο μεγάλων αλλαγών και αναδιοργάνωσης. Το 2014 αναμένεται να επέλθει περαιτέρω βελτίωση σε λειτουργικό επίπεδο η οποία θα οφείλεται κυρίως στα πρώτα σημάδια βελτίωσης της ζήτησης, στη συγκράτηση του κόστους καυσίμων καθώς επίσης και στην περαιτέρω συγκράτηση των επιμέρους δαπανών” επισημαίνεται στην ανάλυση της XRTC.


Η σημερινή εικόνα του κλάδου, σύμφωνα με την μελέτη, έχει ως εξής:


«1.Ο κλάδος δείχνει σημάδια συρρίκνωσης και η συγκέντρωση είναι προ των πυλών.


2. Η Ελληνική οικονομία δείχνει για πρώτη φορά από το 2008 σημάδια βελτίωσης γεγονός που αναμένεται να βελτιώσει οριακά όμως τις συνθήκες και τους κανόνες δραστηριοποίησης των εταιριών του κλάδου.


3. Οι συνέργιες μεταξύ των εταιριών σε περισσότερες γραμμές είναι απολύτως επιβεβλημένη.


4. Κύριος στόχος όλων των εταιριών παραμένει η ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας με έμφαση στη ρευστότητα μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων στρατηγικών όπως σημαντική μείωση των επιχειρησιακών ταχυτήτων, μείωση αριθμού προσεγγίσεων σε λιμάνια, ανά δρομολόγιο, αντικατάσταση κοστοβόρων πλοίων, εφαρμογή στρατηγικών εξορθολογισμού προμηθειών των πλοίων, πωλήσεις πλοίων, κλπ.


5. Επίδραση του μετασχηματισμού τραπεζών σε εταιρικούς μετόχους εξακολουθεί να υφίσταται και η λύση είναι επιβεβλημένη.


6. Οι ανακεφαλοποιήσεις των Ελληνικών ακτοπλοϊκών εταιρειών είναι απαραίτητες όσο ποτέ.


7. Στρατηγικές εξωστρέφειας αναγκαίες μα προβληματικές εξαιτίας των συνεχιζόμενων πιέσεων των ναυλαγορών σε διεθνές επίπεδο.


8. Το Υπουργείο Ναυτιλίας εξακολουθεί να έχει τη διάθεση να δρομολογήσει τις εξελίξεις με νομοθετικές παρεμβάσεις».


η ανάλυση της XRTC


www.xrtc.gr/docs/Industry_Reports/2014/XRTC_Greek_Ferry-Annual_Report_\%202014_EL.pdf
newmoney.gr

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!