Απαιτείται δημοσιονομική πειθαρχία, διαρκής ενίσχυση των ευάλωτων νοικοκυριών και στήριξη στις μικρές οικονομικές οντότητες της αγοράς

23.11.2023

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς επισημαίνει πως κατατέθηκε ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2024 από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει και δημοσιονομικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της ενεργειακής κρίσης. Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:

• προϋπολογίζονται, από το 2024 και εφεξής, πόροι ύψους 600 εκατ. ευρώ στο εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ώστε να καλύπτονται σε μόνιμη βάση οι δαπάνες κρατικής αρωγής έναντι φυσικών καταστροφών, αυξάνοντας το ύψος διαθέσιμων πιστώσεων κατά 300 εκατ. ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν, τόσο οι υπόλοιπες αποζημιώσεις της τρέχουσας καταστροφής, αλλά και πιθανές μελλοντικές καταστροφές τα επόμενα έτη. Για τον σκοπό αυτό, επιβάλλεται στα τουριστικά καταλύματα και στη βραχυχρόνια μίσθωση τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, το οποίο αντικαθιστά τον υφιστάμενο φόρο διαμονής, με εκτιμώμενα πρόσθετα έσοδα 240 εκατ. ευρώ,

• προϋπολογίζονται, για το έτος 2024, πόροι ύψους 110 εκατ. ευρώ στις πιστώσεις υπό κατανομή του τακτικού προϋπολογισμού, προκειμένου να αξιοποιηθούν για την καταβολή αποζημιώσεων λόγω φυσικών καταστροφών σε αγρότες μέσω του ΕΛΓΑ, ενώ επιπλέον 150 εκατ. ευρώ μεταφέρθηκαν, εντός του 2023, στον ΕΛΓΑ για την προκαταβολή των αποζημιώσεων και

• από το 2024, καθίσταται υποχρεωτική η ιδιωτική ασφάλιση για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 2 εκατ. ευρώ. Η ασφάλιση θα πρέπει να καλύπτει πλημμύρες, σεισμούς και πυρκαγιές και να αφορά στο κτήριο, στα μηχανήματα, στον εξοπλισμό και στα αποθέματα. Όπως προαναφέρθηκε, εφαρμόζεται μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% για κατοικίες φυσικών προσώπων που ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές για το σύνολο του έτους, με δημοσιονομικό κόστος 26 εκατ. ευρώ για το 2024.

Οι παρεμβάσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής κινούνται με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη και τη διασφάλιση της δίκαιης κατανομής των φορολογικών βαρών μεταξύ των φορολογουμένων και, με απώτερο στόχο τη μείωση αυτών και την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, θεσμοθετούνται πολυεπίπεδες παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

• την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα POS και την επέκταση της υποχρέωσης κατοχής συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών στους υπόλοιπους κλάδους της λιανικής αγοράς,

• τον περιορισμό της χρήσης μετρητών με καθιέρωση της αγοραπωλησίας ακινήτων αποκλειστικά με χρήση τραπεζικών μέσων, την πληρωμή των προνομιακών επιδομάτων μέσω χρεωστικών καρτών και την αύξηση των προστίμων για αγορές άνω των 500 ευρώ με μετρητά,

• τη θέσπιση υποχρεωτικής ηλεκτρονικής διαβίβασης των λογιστικών αρχείων στην ΑΑΔΕ (myData). Στο πλαίσιο αυτό, δαπάνες προς έκπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη εάν τα παραστατικά στα οποία στηρίζονται δεν έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά, ενώ έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν μπορεί να είναι μικρότερα από αυτά που έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα,

• την ψηφιοποίηση των ελέγχων της φορολογικής αρχής με χρήση εργαλείων ανάλυσης δεδομένων και επιχειρησιακής νοημοσύνης, σε συνδυασμό με πληροφόρηση από πλήθος ηλεκτρονικών πηγών,

• την πρόβλεψη χρηματικού μπόνους για τους πολίτες που κάνουν καταγγελίες για παραποιημένες ταμειακές μηχανές, οι οποίες καταλήγουν σε έλεγχο και επιβολή προστίμου,

• την αυστηροποίηση των κυρώσεων για νοθεία, λαθρεμπόριο καυσίμων ή παρεμπόδιση του ελέγχου, καθώς και την ενεργοποίηση του ψηφιακού δελτίου αποστολής και

• την αλλαγή της φορολογίας των ατομικών επιχειρήσεων, από την οποία αναμένεται να βεβαιωθούν πρόσθετα έσοδα της τάξης τουλάχιστον των 600 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπεται μείωση του τέλους επιτηδεύματος για τις ατομικές επιχειρήσεις με εκτιμώμενο κόστος 106 εκατ. ευρώ. Τα επιπλέον έσοδα αναμένεται να διατεθούν κυρίως για την ενίσχυση των δαπανών της υγείας και της παιδείας. Σημειώνεται ότι έχει προβλεφθεί αύξηση 20% της επιχορήγησης προς τα νοσοκομεία, κατά 481 εκατ. ευρώ το 2024 έναντι του 2023, ενώ η αύξηση στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανέρχεται σε 255 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τον προϋπολογισμό του 2024, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.), Βασίλης Κορκίδης, επισημαίνει ότι «ο κρατικός προϋπολογισμός αποτελεί μια πυξίδα για την πορεία της ελληνικής Οικονομίας. Ας ελπίσουμε ότι, το 2024, δεν θα διαταραχθεί η ισορροπία της ελληνικής οικονομίας και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς από εξωγενείς παράγοντες. Ας ελπίσουμε ότι, άμεσα, θα τερματισθούν οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή και ότι θα αποκλιμακωθεί περαιτέρω η ενεργειακή κρίση. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται προσοχή προκειμένου να μην γίνουν τα λάθη του παρελθόντος, αλλά και διαρκείς ενισχύσεις, όσο επιμένουν οι έντονες πληθωριστικές πιέσεις, κυρίως στα τρόφιμα. Τέλος, όσο για τις αλλαγές στη φορολόγηση των ατομικών μικρο-επιχειρήσεων, δεν την θεωρούμε μεταρρύθμιση, τουλάχιστον στο πλαίσιο της ψηφιακής φορολογικής μετάβασης που μας έχει συνηθίσει η κυβέρνηση. Όσο για το επιπλέον ποσό των 600 εκατ. ευρώ, που απαιτούνται για την ενίσχυση δαπανών υγείας και παιδείας, προτείνουμε, σε συνδυασμό με τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, το χτίσιμο του αφορολόγητου να υπολογίζεται, όχι με την συνολική αξία της απόδειξης, αλλά με το 24% του ΦΠΑ, ώστε να απαιτούνται για το ίδιο όριο αφορολόγητου ποσού, τετραπλάσιες αποδείξεις από όλους. Εάν, μάλιστα, εισπραχθεί το 1/4 της τρύπας του Φ.Π.Α. των 3,2 δις ευρώ, τότε το οικονομικό επιτελείο θα συγκεντρώσει άμεσα, έμμεσους φόρους 800 εκ. ευρώ. Βεβαίως, απαιτείται δημοσιονομική πειθαρχία και, σαφώς, χρειάζεται διαρκής ενίσχυση των ευάλωτων νοικοκυριών, αλλά, επίσης, επιβάλλεται στήριξη στις μικρές οικονομικές οντότητες της αγοράς και τους αυτοαπασχολούμενους για να αναπτυχθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.»

 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!