Αντιδράσεις ΣΕΕΝ για τα μέλη της οa1υθμιστικής Αρχής Λιμένων

02.05.2014

Με μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε δια περιορισμένων δημοσιευμάτων στον Τύπο, το γεγονός του διορισμού των εννέα μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, η οποία σύμφωνα με τα δημοσιεύματα αυτά αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της την προσεχή Παρασκευή!

Η πρωτοφανής αυτή εξέλιξη έλαβε χώρα αιφνιδιαστικά και χωρίς να καταλήξουν σε συμμετοχή στη ΡΑΛ στελεχών του ναυτιλιακού χώρου. Ουδόλως δε ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις του ΣΕΕΝ προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, ότι είναι κρισίμου σπουδαιότητας να συμμετέχει τουλάχιστον ένα μέλος της Ακτοπλοϊκής κοινότητας στην νεοσυσταθείσα ΡΑΛ, καθώς η Ακτοπλοΐα είναι συνυφασμένη με το σύνολο των Ελληνικών λιμένων και ιδιαίτερα υπό το φως των επερχόμενων ιδιωτικοποιήσεων των λιμένων.


Άποψη του Συνδέσμου μας αποτελούσε εξαρχής ότι στην στελέχωση των εν λόγω αρχών οφείλουν να συμπεριλαμβάνονται και πρόσωπα εγνωσμένου κύρους στον ευρύτερο ναυτιλιακό χώρο και οπωσδήποτε εκπρόσωποι των άμεσα εμπλεκομένων φορέων, όπως του ΣΕΕΝ και άλλων ναυτιλιακών ενώσεων ή του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Εξ όσων πληροφορούμαστε, με την εξαίρεση του κ. Μουτζούρη ο οποίος κατέχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα λιμένων και λιμενικής πολιτικής, τα υπόλοιπα μέλη της ΡΑΛ είναι στην πλειονότητά τους δικηγόροι, ενώ συμπεριλαμβάνεται ένας χημικός και ένας πυρηνικός μηχανικός! Επιπλέον υπάρχουν δύο (!) απόστρατοι αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος.


Για τους λόγους αυτούς ζητούμε την αναθεώρηση της σύνθεσης της ΡΑΛ, με συμμετοχές από την Ακτοπλοϊκή αλλά και γενικότερα από την Ναυτιλιακή κοινότητα, ώστε να υπάρξουν οι ελάχιστες εγγυήσεις για την εύρυθμη και ικανή λειτουργία της. Επίσης ζητάμε νομοθετική ρύθμιση ούτως ώστε να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ΡΑΛ εκπροσώπων του ΣΕΕΝ και άλλων φορέων σχετικών με τη ναυτιλία.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!