ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ ΦΟοa1ΤΗΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ YUSUFCEPNIOGLU – N. MYKONOΣ

27.09.2014

Η εταιρεία ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΧΙΙ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΡΥΜΟΥΛΚΑ Ν.Ε. , μέλος του Ομίλου Εταιρειών ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ την Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 κατά τις πρωινές ώρες, ολοκλήρωσε επιτυχώς το στάδιο της ανέλκυσηςκαι του πρυμναίου τμήματος του φορτηγού πλοίου «M/V YUSUF CEPNIOGLU», από τις βόρειες ακτές της Μυκόνου.Αυτό επιτεύχθηκε με την χρήση της Β/Φ ΑΤΛΑΝΤΙΣ Ι, η οποία διαθέτει μηχανισμό έρματοςπου επιτρέπει την κατάδυσή της σε μεγάλο βάθος ώστε να καθίσταται δυνατή η υποβρύχια ανάκτηση επί του καταστρώματος της, των προς ανέλκυση ναυαγίων και την εν συνεχεία ανάδυσή της..


Η ανέλκυση του υπολοίπου τμήματος (πλώρη και κύτη) που το μήκος του αντιστοιχούσε στα 4/5 του συνολικού μήκους του ναυαγήσαντος πλοίου είχε προηγηθεί ήδη από29Μαΐουόταν και επιτεύχθηκε το τμήμα αυτό μετά την ανέλκυση του να επανακτήσει την πλευστότητά του και να απομακρυνθεί από την περιοχή του ναυαγίουρυμουλκούμενο από το Ρ/Κ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΧΙΙ.


Το έργο ναυαγιαίρεσης του υπό σημαίας Τουρκίας φορτηγού πλοίου«M/V YUSUF CEPNIOGLU», το οποίο προσάραξε την 8η Μαρτίουστις βόρειες ακτές της νήσου Μυκόνου και εν συνεχεία βυθίστηκε, ανελήφθη από την εταιρεία ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΧΙΙ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΡΥΜΟΥΛΚΑ Ν.Ε. με την από 5/5/2014 σύμβαση ναυαγιαιρεσίας, Με την ίδια σύμβαση ανελήφθη επίσης η περισυλλογή φορτίου και η απορρύπανση της θαλάσσιας περιοχής σε ακτίνα 1500 μέτρων πέριξ του ναυαγίου, η λήψη προληπτικών μέτρων ρύπανσης της θάλασσας κατά τη διάρκεια των ως άνω εργασιών καθώς επίσης και η διαχείριση και μεταφορά προς τελική διάθεση του ναυαγίου, του φορτίου, και των παραγώγων των εργασιών απορρύπανσης.


Για την υλοποίηση του έργου απασχολήθηκε και εξακολουθεί να απασχολείται πολυάριθμος πλωτός εξοπλισμός που απαριθμεί σε 8-10 πλωτά μέσα, πλήρως επανδρωμένα με ναυτικό, τεχνικό προσωπικό, υπευθύνους επιχείρησης, salvageconsultants/συμβούλους, κλπ.


Σε εξέλιξη βρίσκεται η τελευταία φάση της επιχείρησηςπου περιλαμβάνει την περισυλλογή διαφυγόντος φορτίου, τον καθαρισμό του βυθού από τα συντρίμμια και την καθολική αποκατάσταση του βυθού.


Η ταχύτητα υλοποίησης η επιτυχής διεξαγωγή του παραπάνω έργου, και η αποτελεσματικότητα των μέτρων πρόληψης και προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος έχουν αποσπάσει τα ευμενή και επαινετικά σχόλια της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας και αποτελούν απόδειξη των δυνατοτήτων (τεχνικών, επιστημονικών, οργανωτικών κ.α.) που διαθέτει ο «Όμιλος Εταιρειών Σπανόπουλος» και των ανταγωνιστικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων του .

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!