Αέριο: Μειωμένη η ζήτηση το πρώτο εξάμηνο

12.09.2014

Μειωμένη κατά περίπου 18\% η κατανάλωση φυσικού αερίου το πρώτο εξάμηνο. Η ανεξάρτητη ηλεκτροπαραγωγή (ιδιωτικές μονάδες) περιόρισαν στο μισό την κατανάλωση, ενώ αντίθετα η ΔΕΗ την υπερδιπλασίασε. Ικανοποιητική η κερδοφορία για ΔΕΠΑ.

Επιπτώσεις στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου της ΔΕΠΑ, έχει η σημαντική μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου. Ωστόσο διατηρεί μεγάλο μέρος της κερδοφορίας της, που διαμορφώθηκε σε 66 εκατομμύρια ευρώ σε επίπεδο εταιρείας.


Σύμφωνα με στοιχεία του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος –ΔΕΣΦΑ, το εξάμηνο του 2014 οι συνολικές παραλαβές φυσικού αερίου από τους καταναλωτές (ηλεκτροπαραγωγή, βιομηχανία, ΕΠΑ κ.λπ.) ήταν μειωμένες κατά περίπου 18\% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2013, ενώ υψηλότερο είναι το ποσοστό μείωσης το δεύτερο τρίμηνο του έτους καθώς ανέρχεται σε 28,15\%.


Η μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, ως αποτέλεσμα κυρίως της μειωμένης ζήτησης από τη βιομηχανία και την ανεξάρτητη ηλεκτροπαραγωγή, είχε ως αποτέλεσμα ο τζίρος της ΔΕΠΑ (εταιρεία) να διαμορφωθεί σε 607,4 εκατομμύρια έναντι 807,3 εκατομμυρίων ευρώ το εξάμηνο του 2013.


Επίσης τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 72,25 εκατομμύρια έναντι 97,14 εκατομμυρίων και τα κέρδη μετά από φόρους σε 66,3 εκατομμύρια έναντι 98,72 εκατομμυρίων το εξάμηνο του 2013.


Σε επίπεδο ομίλου, τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται καθώς οι πωλήσεις ανήλθαν σε 572 εκατομμύρια (801 εκατ. το εξάμηνο του 2013) και τα κέρδη μετά από φόρους σε 52,5 εκατομμύρια έναντι 85,5 εκατ. το 2013.


Σε ό,τι αφορά στις καταναλώσεις, από τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ προκύπτει ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους οι παραλαβές φυσικού αερίου από τους καταναλωτές ανήλθαν σε 10,10 εκατομμύρια μεγαβατώρες έναντι 11,22 εκατομμυρίων το πρώτο τρίμηνο του 2013 (-9,91\%).


Το δεύτερο τρίμηνο η ζήτηση μειώθηκε ακόμη περισσότερο και διαμορφώθηκε σε 6,38 εκατομμύρια μεγαβατώρες, δηλαδή μειωμένη κατά 28,15\% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2013.


Από την κατανομή της ζήτησης ανά κατηγορία χρήσεων, προκύπτει ότι η βιομηχανία, για παράδειγμα, διατηρεί τα ποσοστά της στα επίπεδα του 18-20\%, αλλά για μειωμένες συνολικά ποσότητες.


Αντιθέτως η ηλεκτροπαραγωγή από τις ανεξάρτητες μονάδες (ιδιωτικές) περιορίζεται στο μισό έναντι του 2013 (περίπου 27\% έναντι 51\% το 2013) ενώ αντίθετα η ηλεκτροπαραγωγή της ΔΕΗ σχεδόν τριπλασιάζει την κατανάλωση φυσικού αερίου (συμμετοχή πάνω από 25\%) καταλαμβάνοντας πλήρως το μερίδιο των ανεξάρτητων παραγωγών.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!