Αδύναμη ανάπτυξη και αποπληθωριστικές πιέσεις βλέπει η S&P για την Ελλάδα

27.06.2014

Στην υψηλότερη κατηγορία ρίσκου κατατάσσει η Standard & Poor΄s το ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα και στην οποία εκτιμά πως τα επόμενα χρόνια η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει αδύναμη οικονομική ανάπτυξη και αποπληθωριστικές πιέσεις.


Στην αξιολόγηση BICRA για τον κίνδυνο του τραπεζικού συστήματος η Standard & Poor’s κατατάσσει τις τράπεζες αντίστοιχα με τους κινδύνους που διατρέχουν με το 1 να αντιπροσωπεύει χαμηλό ρίσκο και το 10 το υψηλότερο ρίσκο.Η Ελλάδα στην κατάταξη αυτή λαμβάνει 10, όπως η Αίγυπτος και η Λευκορωσία.Στα δυνατά σημεία του ελληνικού πιστωτικού συστήματος ο οίκος περιλαμβάνει τα οφέλη από την υποστήριξη του Ευρωσυστήματος και το γεγονός πως είναι ένα συγκεντρωμένο τραπεζικό σύστημα το οποίο σταθεροποιείται σταδιακά.Στα αρνητικά περιλαμβάνει τις χρηματοοικονομικές πιέσεις στην Ελλάδα, τον μεγάλο πιστωτικό κίνδυνο, αλλά και τις ανισορροπίες στη χρηματοδότηση.Ο οίκος εκτιμά ότι το ΑΕΠ θα συρρικνωθεί ελαφρώς το 2014, ενώ τα επόμενα χρόνια η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει αδύναμη οικονομική ανάπτυξη και αποπληθωριστικές πιέσεις.Στο σημείο αυτό εκτιμά πως υπάρχει κίνδυνος πολύ υψηλών πιστωτικών ζημιών στα εγχώρια χαρτοφυλάκια των τραπεζών, ενώ υποστηρίζει πως οι ελληνικές τράπεζες θα παραμείνουν «δομικά» εξαρτημένες από την εξωτερική στήριξη σε επίπεδο ρευστότητας.Καταλήγοντας η Standard & Poor’s αναφέρει πως η ικανότητα των τραπεζών να παράξουν κέρδη θα παραμείνει σε μέτρια επίπεδα λόγω των αδύναμων οικονομικών συνθηκών και του υψηλού κόστους χρηματοδότησης.


Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!