Άδεια στο RINA χορήγησε η Δανική αρχή καυσίμου LNG

05.03.2014

Ο Διεθνής νηογνώμονας RINA έχει εγκριθεί από την Δανική Ναυτιλιακή Αρχή να εγκρίνει και να επιτηρεί εξ ονόματός της, την κατασκευή πλοίων που χρησιμοποιούν LNG ως καύσιμο. Η άδεια ισχύει για πλοία που φέρουν τη σημαία της Δανίας.

Ο επικεφαλής καινοτομίας του RINA, κος Andrea Cogliolo, λέει , “Αυτή η άδεια αναγνωρίζει την τεχνογνωσία του RINA για το φυσικό αέριο η οποία θα βοηθήσει τους Δανούς πλοιοκτήτες που εξετάζουν μετατροπές πλοίων και νέες ναυπηγήσεις με καύσιμο LNG . Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει μια ταχεία και επιταχυνόμενη αλλαγή στη χρήση LNG ως καύσιμο στα βόρεια ευρωπαϊκά ύδατα, αλλά η χρήση φυσικού αερίου πρέπει να γίνει με ασφάλεια και με καλή διαχείριση όλων των κινδύνων. Μπορούμε να κάνουμε μια πραγματική διαφορά , βοηθώντας τους πλοιοκτήτες και τα ναυπηγεία να υιοθετήσουν νέες λύσεις καυσίμου.
Ο RINA έχει κανόνες και προϋποθέσεις για τη χρήση υγροποιημένου ή συμπιεσμένου φυσικού αερίου (LNG ή CNG) επί του πλοίου ως εναλλακτική λύση στα παραδοσιακά καύσιμα . Οι κανόνες αυτοί δίνουν στη βιομηχανία ένα ρυθμιστικό εργαλείο και εξασφαλίζουν την ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία των μηχανών που χρησιμοποιούν αυτόν τον τύπο καυσίμου.


RINA granted Danish LNG fuel authority


International classification society RINA has been authorised by the Danish Maritime Authority to act on its behalf to carry out drawing approval activity and surveillance during construction on board ships using LNG as marine fuel. The authorisation is valid for ships flying the Danish Flag.


Andrea Cogliolo, head of innovation, RINA Services, says, “This authorisation recognises RINA’s expertise with gas and will allow us to assist owners in Denmark who are actively considering conversions to and newbuildings with LNG fuel. We believe there will be a rapid and accelerating switch to LNG as a fuel in north European waters, but the move to gas must be done safely and with good management of all the risks involved. That is where we can make a real difference, by helping owners and yards to adopt new fuel solutions in a safe and timely manner.”


RINA has rules and requirements for the use of liquefied or compressed natural gas (LNG or CNG) on board ship as an alternative to traditional fuels. These rules give the industry a regulatory tool to ensure that the arrangement and installation on board of machinery using this type of fuel are such as to provide a level of integrity, from the point of view of safety and reliability, equivalent to that of a conventional installation.


Cogliolo says that until the new IMO Code for Gas Fuelled Ships is completed owners and yards must work to class requriements. “We are helping owners move to gas, and we are making sure they avoid the pitfalls as well gaining the benefits,” he says. RINA is actively involved in a number of projects to convert existing tonnage or build new vessels with gas fuel and is also facilitating studies for the diffusion of LNG as a fuel in the Mediterranean area.


RINA Services S.p.A. is the RINA Group’s company active in classification, certification, inspection and testing services. RINA Group is a multi-national group which delivers verification, certification, conformity assessment, ship classification, environmental enhancement, product testing, site and vendor supervision, training and engineering consultancy across a wide range of industries and services. RINA Group operates through a network of companies covering Marine, Energy, Infrastructures & Real Estate, Transport & Logistics, Food & Agriculture, Environment & Sustainability, Finance & Public Institutions and Business Governance. With a turnover of around 280 million Euros in 2012, over 2,200 employees, and 150 offices in 53 countries worldwide, RINA Group is recognized as an authoritative member of key international organizations and an important contributor to the development of new legislative standards. www.rina.org

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!