22η συνάντηση της Ελληνικής Τεχνικής Επιτροπής της του Bureau Veritas

28.02.2014

Η συνεδρίαση της τεχνικής επιτροπής Γαλλικού Νηογνώμονα Bureau Veritas για το 2014 πραγματοποιήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου στο Yacht Club στον Πειραιά.


Οι τεχνικές παρουσιάσεις εισήχθησαν από τον πρόεδρο της επιτροπής κ. Γιώργο Σαρρή, Γενικό Διευθυντή της Shipping & Trading SA.

Persons in the photo from left to right: Anastasios Angelopoulos, Paillette Palaiologou, Lambros Chahalis, George Sarris, Antonis Faraklas, George Vranakis, George Kokarakis

Bureau Veritas 22nd meeting of the Hellenic Marine Technical Committee


The Marine Technical Committee meeting of Bureau Veritas for 2014 took place on February 19th at the Yacht Club of Greece. The well-attended meeting started as always with the social time, where attendees had the chance to exchange their views and latest news from the shipping world.


The technical presentations introduced by the Committee’s Chairman Mr. George Sarris, General Manager of Enterprises Shipping & Trading S.A. This meeting was particularly important since it marked the admission of important players of the Piraeus shipping family.


Mr. Anastasios Angelopoulos, Deputy Country Chief Executive for Greece & Cyprus, Secretary of the Committee started with a small presentation regarding Bureau Veritas organization.


The technical discussion started with Mr. Vranakis, Technical Director & HPS Manager from Jotun Hellas Ltd., presented the current antifouling technologies and their performance metrics. A great amount of studies carried out over the years have well documented the serious economic and environmental effects of a poor antifouling system on a ship’s hull. This presentation will first discuss the various antifouling technologies available in the market today, their working mechanisms, their comparative advantages but also their limitations. The second part of the presentation will focus on the various attempts of the marine industry to quantify the in service performance of the antifouling systems and their challenges as well as a new proposed method for the hull performance monitoring based on automatically logged sensor data. The method is now draft standard ISO 19030-1 to 3 and it is expected to be finalized in two to three years time.


Dr. John Kokarakis, Technology & Business Development of Hellenic, Black Sea Region & Middle East Zone, presented the challenges and considerations with energy saving devices. ESDs are subject to hydrodynamic loads inducing fatigue and vibration. Their selection and installation in newbuildings and existing ships presents many challenges which were analyzed by the speaker. The involvement of BV in the relevant European project (GRIP) was also outlined along with the ensuing benefits/work products to the shipping community.


Like always, the meeting was finished with the traditional dinner, where there were ample opportunities for everybody to fraternize and enjoy the delicious food offered by the restaurant of Yacht Club of Greece.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!