1192 οι εισακτέοι στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

17.06.2014

Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου,


Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, για καθορισμό του αριθμού των εισακτέων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015


Την απόφαση που καθορίζει τον αριθμό των σπουδαστών που θα εισαχθούν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015, υπέγραψε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.


Σύμφωνα με την απόφαση, ο αριθμός των εισακτέων για το επόμενο εκπαιδευτικό έτος θα ανέλθει σε 1192 (χίλιους εκατόν ενενήντα δύο) σπουδαστές, ενώ, σημειώνεται ότι είναι ακριβώς ο ίδιος με τον αντίστοιχο περσινό.


Ειδικότερα, προβλέπεται η εισαγωγή 694 (εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων) Πλοιάρχων και 498 (τετρακοσίων ενενήντα οκτώ) Μηχανικών σπουδαστών/σπουδαστριών, στους οποίους και θα δοθεί η δυνατότητα να διεκδικήσουν την επαγγελματική τους αποκατάσταση ως Αξιωματικοί Ε. Ν.


Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!