Το ελληνικό cluster μετασκευών πλοίων

28.05.2014

Με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής ναυπηγοεπισκευής που έχει υψηλή ποιότητα και συσσωρευμένη εμπειρία, εφοπλιστικές Ενώσεις, Νηογνώμονες, Πανεπιστήμια, Φορείς Λιμένων, και Επιμελητηρίων προχώρησαν στη δημιουργία Κέντρου Μετασκευών πλοίων σε καύσιμο LNG, εγκατάστασης Συστημάτων Scrubber που καθαρίζουν-φιλτράρουν τα καυσαέρια των πλοίων και Σύστημα Διαχείρισης Θαλασσίου Έρματος στον Πειραιά.

Πρόκειται για πρωτοποριακή κίνηση που στόχο έχει να προσελκύσει πλοία για επισκευή και μετατροπές δημιουργώντας 20.000 νέες θέσεις εργασίας και έσοδα για το κράτος. Υπολογίζεται ότι τα επιχειρηματικά project θα είναι ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ

«Τον Νοέμβριο 2013 ξεκίνησε μία κοινή προσπάθεια της ΝΑΥΣΟΛΠ συνεπικουρούμενη από την Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΕΕΝΜΑ) και τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) καθώς και άλλων φορέων και επιχειρήσεων. Η πρωτοβουλία αυτή άρχισε ως μία εξωστρεφής κίνηση τοπικής αλλά και εθνικής στρατηγικής από μία απλή ιδέα. Αφού είμαστε εκ των πραγμάτων ακριβοί και δύσκολα θα ξαναγίνουμε φθηνοί, όμως έχουμε υψηλή ποιότητα, σωρευμένη εμπειρία, καλές υποδομές και καλούς χρόνους παράδοσης, γιατί να μην ασχοληθούμε με ένα αντικείμενο που απαιτεί τα παραπάνω και ο πελάτης θα είναι διατεθειμένος να πληρώνει το επιπλέον κόστος λόγω της προστιθέμενης αξίας που θα λαμβάνει» επισημαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος ΝΑΥΣΟΛΠ ΑΕ. (θυγατρικής ΟΛΠ ΑΕ.) και Αντιπρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας, Απόστολος Σίγουρος:

«Στο πλαίσιο αυτό και βλέποντας τα σημάδια των καιρών αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μία Ομάδα Εργασίας που θα ασχολείται με το θέμα της δημιουργίας Κέντρου Μετασκευής πλοίων σε καύσιμο LNG, εγκατάστασης Συστημάτων Scrubber και Ballast Water Treatment, Σύστημα Διαχείρισης Θαλασσίου Έρματος αφού τα θέματα αυτά θα απασχολήσουν έντονα τη Παγκόσμια Ναυτιλιακή Κοινότητα τα επόμενα 3 με 5 χρόνια, λόγω και των επερχόμενων υποχρεωτικών προς εφαρμογή Διεθνών Κανονισμών (IMO). Η ιδέα έτυχε υψηλής εκτίμησης από σχεδόν όλους τους εμπλεκόμενους με το αντικείμενο, με αποτέλεσμα να έχουμε ήδη 55 στελέχη που εκπροσωπούν περισσότερους από 30 φορείς και εταιρείες, καλύπτοντας μεγάλο ποσοστό των εμπλεκομένων σε ελληνικό επίπεδο. Έχουμε ήδη δημιουργήσει πέντε Υπο-Ομάδες Εργασίας, η πρώτη εκ των οποίων ασχολείται με τα Πρότυπα και τους Κανονισμούς, η δεύτερη με τις δυνατότητες Χρηματοδότησης, η τρίτη με το Marketing και την Προώθηση, η τέταρτη με τη δημιουργία της Συστάδας όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες των άλλων υπο-ομάδων και η πέμπτη με την Εκπαίδευση και Πιστοποίηση».

Ήδη έχει δημιουργηθεί μία εκτενής βιβλιοθήκη Κανονισμών που ενημερώνεται συνεχώς, έχουν βρεθεί πιθανοί τρόποι χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από άλλα Funds και οι συμμετέχοντες έχουν προχωρήσει σε μία εκτενή καταγραφή των σχετικών εταιρειών στην Ελλάδα.

«Όλα τα ανωτέρω γίνονται σε εθελοντική βάση. Ως πρώτη κίνηση εξωστρέφειας, έχει επίσης δημιουργηθεί ένα εγχειρίδιο (booklet) 50 εταιρειών και φορέων που ασχολούνται στην Ελλάδα με τα ανωτέρω θέματα, το οποίο θα μοιραστεί σε 3.000 αντίτυπα στα Ποσειδώνια 2014 σε πιθανούς μελλοντικούς πελάτες. Τα τελικά projects για την Ελλάδα μπορεί να είναι της τάξης πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα 10-15 έτη Τα ανωτέρω στοιχεία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα που έχει ήδη δημιουργηθεί (http://www.maritimeblue.gr/) ενώ θα συνταχθεί και το πρώτο Master Plan της όλης προσπάθειας» τονίζει ο κος Απόστολος Σίγουρος.

Στις συναντήσεις και στις υπο-Ομάδες συμμετέχουν ενεργά οι Νηογνώμονες LLOYD’S, RINA, Ελληνικός Νηογνώμονας, DΝV-GL, ABS, BureauVeritas, INSB, η Ένωση Ηλεκτρολόγων Επισκευαστών και Κατασκευαστών Πλοίων Πειραιά, η Ένωση Ναυπηγοεπισκευαστών Πειραιά, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εταιρείες Ναυπηγοεπισκευαστών, Μηχανουργεία, Μελετητές, Δικηγορικά Γραφεία, κτλ.


Όσο αφορά τους άξονες στους οποίους η ΝΑΥΣΟΛΠ προτείνει να κινηθεί η ναυπηγοεπισκευή στην Ελλάδα στα επόμενα χρόνια για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της χώρας σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, με κατάλληλη εκμετάλλευση των υπαρχόντων υποδομών τόσο από υλικοτεχνική άποψη όσο και από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με τον κο Απόστολο Σίγουρο είναι:

Α. Εναλλακτικές μορφές ενέργειας στα πλοία


«Υπάρχει ανάγκη διερεύνησης νέων μορφών ενέργειας για τα πλοία η οποία προέρχεται από το γεγονός της αύξησης της τιμής του πετρελαίου, της αβέβαιης διαθεσιμότητάς του στο άμεσο και απώτερο μέλλον και στην, βάσει Διεθνών και Ευρωπαϊκών Κανονισμών, υποχρεωτική δραματική μείωση της εκπομπής ρύπων (SOx, NOx, COx), όσο και στην επιβολή αγοροκεντρικών μέτρων (δικαιώματα εκπομπής, κτλ.) με άμεση επίδραση στην ανταγωνιστικότητα του ελληνικού πλοίου, σταδιακά από το 2015 και μετά.


Κατά συνέπεια οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν στραφεί σε άλλες μορφές ενέργειας, με επικρατέστερη αυτή της χρήσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου. Καθώς το αντικείμενο είναι σχετικά νέο, επισύρει τη δημιουργία και ανάγκη κάλυψης διαφορετικών τύπων αναγκών σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως σε Προδιαγραφές, Πρότυπα, Εκπαίδευση, Πιστοποίηση, Τεχνική Κατάρτιση, Τεχνικά Έργα Μετατροπής Μηχανών Πλοίων, Ειδικές Κατασκευές, κτλ. Όλα τα ανωτέρω είναι ακόμη σε εξέλιξη και διαμόρφωση όχι μόνο στον Ευρωπαϊκό αλλά και στο Διεθνή χώρο. Καθώς η Ελλάδα βρίσκεται σε κομβικό σημείο διέλευσης πλοίων (Σουέζ – Γιβραλτάρ), έχοντας τη φήμη διαχρονικών ποιοτικών ναυπηγοεπισκευαστικών εργασίων, θα μπορούσε να παίξει πρωτεύοντα ρόλο στην κάλυψη των αναγκών αυτών. Οι θετικές επιπτώσεις για την Εθνική μας Οικονομία από το εν λόγω εγχείρημα είναι της τάξεως των δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα 10-15 έτη, ενώ οι δημιουργούμενες άμεσες θέσεις εργασίας μαζί με αυτές που θα αποφύγουν τη μείωση εκτιμώνται σε άνω των 20.000. Σημειώνεται δε ότι είναι ελάχιστες οι Χώρες που διαθέτουν τις υποδομές για αυτό το εγχείρημα» και προσθέτει:

«Παράλληλα εξετάζονται και άλλες ναυπηγικές λύσεις δημιουργίας οικολογικών πλοίων, όπως για παράδειγμα μικρών υβριδικών σκαφών (yachts) τα οποία θα κινούνται με τη βοήθεια του ήλιου ή/και του αέρα, ποταμόπλοιων τα οποία θα κινούνται εν μέρη με βιολογική καύση απορριμμάτων, κτλ. Τα ανωτέρω θα μπορούσαν κάλλιστα να αποτελέσουν αντικείμενο κατασκευής και μετασκευής στην Ελλάδα, με αντίκτυπο τόσο σε θέματα περιβάλλοντος όσο και σε θέματα βελτίωσης τουριστικών υπηρεσιών, όπως φυσικά και να αποτελέσουν εξαγώγιμο προϊόν» τονίζει ο κος Απ.Σίγουρος.

Β. Διαχείριση Περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση πλοίων


«Σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς (International Maritime Organization – IMO) για τους οποίους υπάρχει απαίτηση προσαρμογής όλων των Χωρών, από το 2016 και μετά μπαίνουν σε εφαρμογή μία σειρά Κανονισμών Διαχείρισης του Θαλασσίου Έρματος, με στόχο την αποφυγή περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη μεταφορά θαλασσίου ύδατος μεταξύ διαφορετικών περιοχών του πλανήτη μέσω των πλοίων. Καθώς η εφαρμογή των Κανονισμών είναι υποχρεωτική, η Ελλάδα θα μπορούσε να ασχοληθεί πιο συστηματικά με το εν λόγω αντικείμενο, τόσο από πλευράς σχεδιασμού όσο και από πλευράς κατασκευής, εγκατάστασης, πιστοποίησης και εκπαίδευσης στην χρήση του και συντήρησή του» υπογραμμίζει ο κος Απ.Σίγουρος.

Ο τρίτος άξονας είναι οι Πλατφόρμες Εξόρυξης Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου.
Η εν λόγω αγορά έχει αυξητική τάση τα τελευταία έτη, λόγω και των Έργων δημιουργίας υποδομών εξόρυξης φυσικού αερίου σε Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες (ΑΟΖ) της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και των προσπαθειών ανεύρεσης κοιτασμάτων πετρελαίου στην ίδια περιοχή. Για τα έργα αυτά απαιτούνται πλατφόρμες και τρυπάνια μεγάλου μεγέθους.Πηγή: www.newmoney.gr

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!