Στο αρχείο η υπόθεση της μη ορθής εφαρμογής της Οδηγίας 2005/65/ΕΚ

03.05.2014

Στο αρχείο βάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την υπόθεση της μη ορθής εφαρμογής της Οδηγίας 2005/65/ΕΚ σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας των λιμένων για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (παράβαση 2012/2167).

Η αρχειοθέτηση της υπόθεσης επετεύχθη μετά από τις συντονισμένες ενέργειες του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη που είχαν ως αποτέλεσμα την υλοποίηση στο σύνολο των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Με την εφαρμογή των Κοινοτικών απαιτήσεων, και ειδικότερα του Διεθνούς Κώδικα για την ασφάλεια πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων (ISPS), πλέον, αναβαθμίζεται το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών στα λιμάνια και επιτυγχάνεται η ασφαλής διακίνηση των επιβατών, ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας.


Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Κολεγίου των Επιτρόπων στις 16 Απριλίου και η συγκεκριμένη αρχειοθέτηση «αξιολογείται ως αποτέλεσμα της τήρησης αυστηρού χρονοδιαγράμματος προκειμένου ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης Αξιολογήσεων Ασφάλειας και η κατάρτιση και έγκριση των Σχεδίων Ασφάλειας για τους ελληνικούς λιμένες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2005/65/ΕΚ».


Η Οδηγία 2005/65ΕΚ σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας των λιμένων συμπληρώνει τα μέτρα ασφάλειας που προβλέπονται από τον κανονισμό 725/2004 και τα επεκτείνει στο σύνολο των χώρων του λιμένα και όχι μόνο στη λιμενική εγκατάσταση, στοχεύοντας σε ασφάλεια υψηλού επιπέδου για όλους τους ευρωπαϊκούς λιμένες.


Η υλοποίηση των απαιτήσεων της Οδηγίας σε ένα λιμένα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ουσιαστικά συνίσταται στην εκπόνηση μελέτης Αξιολόγησης της Ασφάλειας του, προκειμένου να αναγνωριστούν οι αδυναμίες της και να προταθούν συγκεκριμένα αντίμετρα για την μείωση ή εξάλειψή τους, στην κατάρτιση Σχεδίου Ασφάλειας του, το οποίο βάσει των πορισμάτων της μελέτης Αξιολόγησης αναπτύσσει τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται και στην εφαρμογή του Σχεδίου αυτού.


Ο αριθμός των λιμένων της χώρας μας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2005/65ΕΚ ανέρχεται σε 122. Εξ’ αυτών οι 37 λιμένες οφείλουν να εφαρμόζουν πλήρως τις διατάξεις της Οδηγίας (για τους υπόλοιπους 85 έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 της Οδηγίας). Η καθυστέρηση εφαρμογής της Οδηγίας στη χώρα μας είχε διαπιστωθεί επανειλημμένα από επιθεωρητές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίοι στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούν είχαν καταγράψει σημαντικές μη συμμορφώσεις.


Η υπόθεση εκκρεμούσε από τα τέλη Αυγούστου 2012 όταν είχε κοινοποιηθεί έγγραφο της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών (ΕΝΥ/ΥΠΕΞ), με το οποίο γνωστοποιείτο ότι η Κομισιόν, θεωρώντας ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνικών λιμένων που υπόκεινται στην Οδηγία 2005/65ΕΚ δεν διαθέτει τις απαιτούμενες εγκεκριμένες μελέτες και ενδέχετο να κινήσει διαδικασία παράβασης. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους είχε περιέλθει προειδοποιητική επιστολή της Κομισιόν αναφορικά με την κίνηση της διαδικασίας παράβασης σε βάρος της χώρας μας για μη εφαρμογή της Οδηγίας, βάσει του άρθρου 258 της Συνθήκης, η οποία με την τωρινή απόφαση της Κομισιόν πλέον τίθεται οριστικά στο αρχείο.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!