Πλήρη αποπληρωμή δανείου από τη Box Ships Inc

25.07.2014

Η Box Ships Inc., ανακοίνωσε την πλήρη εξόφληση του οφειλόμενου ποσού στο πλαίσιο της συμφωνίας δανείου με την Commerzbank AG («Commerzbank»), με ημερομηνία 29 Ιούλη του 2011.

Το υπόλοιπο ποσό του δανείου, όπως της 21 Ιουλίου 2014, ανήλθαν στα 21.5 εκ. δολ. και τα μέρη συμφώνησαν στην καταβολή των 15 εκατ. δολ. συν τους δεδουλευμένους τόκους, σε πλήρη και τελική διευθέτηση του δανείου. Το κέρδος από τη συναλλαγή αυτή αναμένεται να είναι περίπου 6,4 εκ. δολ. και θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014.


Ο Μιχάλης Μποδούρογλου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, σχολίασε: “Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την επιστροφή του συνόλου των δανείων μας με την Commerzbank, η οποία επιτρέπει στην Εταιρία να εξετάζει διάφορες εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, ενισχύοντας περαιτέρω τον ισολογισμό μας και θα συμβάλει στην ελεύθερη ταμειακή ροή μας “.


Σχετικά με τη Box Ships Inc.


Η εταιρεία έχει έδρα την Αθήνα και ο στόλος της αποτελείται από εννέα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, με συνολική μεταφορική ικανότητα 43.925 TEU και μέσο όρο ηλικίας 9,5 ετών.


Οι κοινές ονομαστικές μετοχές της Box Ships Inc. και οι προνομιούχες μετοχές σειρά C, διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) με τα σύμβολο «TEU» και «TEUPRC», αντίστοιχα.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!