Οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν παραγγείλει τη ναυπήγηση 121 πλοίων το πρώτο εξάμηνο του 2024

07.07.2024

Σύμφωνα με ανάλυση του ναυλομεσιτικού οίκου Xclusiv Shipbrokers μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2024, οι Έλληνες έχουν δώσει συνολικά 121 παραγγελίες για δεξαμενόπλοια, γκαζάδικα, φορτηγά και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Αναλυτικά: -65 παραγγελίες το 2024 μέχρι στιγμής (ο τομέας των Suezmax είναι η κύρια προτίμησή τους με 18 παραγγελίες) -31 παραγγελίες για αεριοφόρα πλοία, 20 παραγγελίες εντός του τρέχοντος έτους μέχρι στιγμής (16 από τις 20 παραγγελίες αφορούν τον τομέα Kamsarmax) -20 παραγγελίες για φορτηγά εκ των οποίων 16 από τις 20 παραγγελίες αφορούν τον τομέα Kamsarmax και μόλις 5 παραγγελίες για πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Η γενική εικόνα για τις παραγγελίες ναυπήγησης πλοίων έχει ως εξής:

Μεταφορέας χύδην φορτίου:

Η τρέχουσα αναλογία του βιβλίου παραγγελιών προς τον υπάρχοντα στόλο σε όρους DWT ανέρχεται στο 9,4% , ενώ την ίδια περίοδο του 2023 ήταν 7,4%. Μέχρι στιγμής έχουν παραδοθεί 205 πλοία εντός του 2024 και 278 πλοία πρόκειται να παραδοθούν μέχρι το τέλος του έτους. Οι νέες προσθήκες του 2024 αύξησαν το ποσοστό των πλοίων στην ηλικιακή ομάδα 0-5 ετών (τον Ιανουάριο του 2024 ήταν 17% ενώ τώρα είναι 19%) και μείωσαν τη μέση ηλικία κατά ένα έτος (τον Ιανουάριο του 2024 η μέση ηλικία ήταν 13 ετών, ενώ τον Ιούνιο του 2024 είναι 12 ετών). Εντός των πρώτων έξι μηνών του 2024, έχουν δοθεί 192 παραγγελίες, οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο 15,5% του συνολικού βιβλίου παραγγελιών πλοίων μετ ταφοράς χύδην φορτίου. Κατά την ίδια περίοδο του 2023, υπογράφηκαν 197 συμβάσεις.

Δεξαμενόπλοια:

Η τρέχουσα αναλογία του βιβλίου παραγγελιών προς τον υπάρχοντα στόλο σε όρους DWT βρίσκεται στο 10,8%, ενώ τον Ιούνιο του 2023 ήταν 4,8%. Εντός του 2024 έχουν παραδοθεί 54 δεξαμενόπλοια, ενώ άλλα 85 πλοία έχουν προγραμματιστεί να παραδοθούν μέχρι το τέλος του 2024. Ο σημερινός μέσος όρος ηλικίας του στόλου των δεξαμενόπλοιων είναι 13 ετών. Ο τομέας MR1 έχει τον πιο γερασμένο στόλο σε σύγκριση με τους άλλους τομείς δεξαμενόπλοιων, καθώς η μέση ηλικία των MR1 είναι 16 ετών. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024, έχουν παραγγελθεί 263 δεξαμενόπλοια, που αντιστοιχούν στο 51%του συνολικού βιβλίου παραγγελιών δεξαμενόπλοιων. Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2023, είχαν παραγγελθεί 168 δεξαμενόπλοια.

Κοντέινερ:

Η τρέχουσα αναλογία του βιβλίου παραγγελιών προς τον υπάρχοντα στόλο σε όρους TEU βρίσκεται στο 19,2%, ενώ την ίδια περίοδο του 2023 ήταν 28%. 264 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχουν ήδη παραδοθεί εντός του 2024, ενώ άλλα 229 πλοία θα προστεθούν στην ενεργό δράση κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2024 ο μέσος όρος ηλικίας του ενεργού στόλου έχει μειωθεί κατά ένα έτος (τον Ιανουάριο του 2024 ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 15 ετών, ενώ τον Ιούνιο του 2024 είναι 14 ετών). Τ0 2024 αντιστοιχούν σχεδόν στο 9,5% του συνολικού βιβλίου παραγγελιών εμπορευματοκιβωτίων. Κατά την ίδια περίοδο του 2023, υπογράφηκαν 91 συμβάσεις.

Αέριο:

Ο σημερινός λόγος του βιβλίου παραγγελιών προς τον στόλο όσον αφορά την μεταφορική ικανότητα σε κυβικά μέτρα – CBM ανέρχεται στο 47%, ενώ τον Ιούνιο του 2023 ήταν στο 42,5%. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024 πραγματοποιήθηκαν 58 παραδόσεις, ενώ 78 πλοία έχουν προγραμματιστεί να παραδοθούν εντός της περιόδου του δεύτερου εξαμήνου του τρέχοντος έτους. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024, έχουν υπογραφεί συνολικά 134 συμβάσεις, που αποτελούν περίπου το 23% του συνολικού βιβλίου παραγγελιών φυσικού αερίου . Σημαντική αύξηση σε σύγκριση με τις παραγγελίες της αντίστοιχης περιόδου του 2023, όταν είχαν παραγγελθεί μόλις 67 πλοία.

πηγή:ΑΞΙΑ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!