Οι δύο στους τρεις μαθητές δεν γνωρίζουν το ρόλο της Ναυτιλίας

10.07.2014

Ολοκληρώθηκε η τριετής εκστρατεία που η HELMEPA ξεκίνησε το 2011 σε 12 πόλεις-περιοχές της Ελλάδας με την οικονομική υποστήριξη του Βρετανικού Κοινωφελούς Ιδρύματος Lloyd’s Register Foundation* (the Foundation).

Δύο ήταν οι στόχοι της εκστρατείας: (1) να ενημερώσει μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το θαλάσσιο περιβάλλον, τη ναυτιλία, τις επιστήμες και τη μηχανική και (2) να ευαισθητοποιήσει τοπικούς φορείς και κοινωνία για την προστασία του περιβάλλοντος.


Κάθε δράση που έγινε στα τρία χρόνια που πέρασαν, ήταν κάτω από την αιγίδα των Δήμων Βόλου, Σερρών, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Καβάλας, Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης, Ρόδου, Θήβας, Ναυπλίου, Ηρακλείου Κρήτης και Χαλκίδας. Και στις 12 αυτές πόλεις, λειτούργησε κινητή περιβαλλοντική Έκθεση για 364 ημέρες, που την επισκέφθηκαν, μεταφερόμενοι με δαπάνες της εκστρατείας, 13.500 μαθητές και 1.000 εκπαιδευτικοί από 274 Δημοτικά και Γυμνάσια.


Επιστημονικά στελέχη της HELMEPA παρουσίασαν στους μαθητές το ρόλο του θαλάσσιου περιβάλλοντος για τη ζωή στον πλανήτη και τις απειλές που δέχεται από αλόγιστες ανθρώπινες δραστηριότητες.


Επίσης, εξήγησαν στους μαθητές τι σημαίνει ναυτιλία και ποια είναι η συμβολή της στην παγκόσμια οικονομία, τη λειτουργία των πλοίων και την περιβαλλοντική προστασία που ασκούν καθώς και τις εφαρμογές των επιστημών και της μηχανικής στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.


Την Έκθεση αξιολόγησαν ως ‘Πολύ Καλή’ οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 90\%, προσθέτοντας πως η λειτουργία της στην Περιφέρεια συμβάλλει αλλά και συμπληρώνει την περιβαλλοντική εκπαίδευση που εφαρμόζουν στα σχολεία.


Σε κάθε πόλη η HELMEPA πραγματοποίησε Ημερίδα με θέμα «Τα Απορρίμματα σε Θάλασσες και Ακτές» που αποδείχτηκε πως είναι κύριο πρόβλημα για τους πάνω από 1.200 εκπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που πήραν μέρος και στις 12 Ημερίδες.


Τοπικοί περιβαλλοντικοί φορείς κάθε πόλης είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ανησυχίες τους για την εκτεταμένη ρύπανση ακτών, θαλασσών, χερσαίων και προστατευόμενων ακόμη περιοχών με στερεά απορρίμματα, κοινώς «σκουπίδια». Επίσης, να υπογραμμίσουν την έλλειψη αξιόπιστων και συγκρίσιμων στοιχείων που θα βοηθούσαν στον έλεγχο του προβλήματος.


Πολλοί εισηγητές μίλησαν με θερμά λόγια για την περιβαλλοντική εκπαίδευση των νέων, τον εθελοντισμό και την υποστήριξη, όπου υπάρχει, στους λίγους εθελοντές.


Ενδιαφέροντα ήταν τα αποτελέσματα έρευνας της HELMEPA ανάμεσα στους 13.500 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επισκέφθηκαν την Έκθεση και στις 12 πόλεις.


Δύο στους τρεις μαθητές πιστεύουν πως τα σκουπίδια στους δρόμους και τις παραλίες είναι το πιο σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα στην περιοχή τους καθώς και η έλλειψη πάρκων και χώρων πρασίνου στις πόλεις τους. Αντιλαμβάνονται σε μεγάλο βαθμό τη σημασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος για τη ζωή στον πλανήτη. Θεωρώντας τις Λιμενικές


Αρχές ως βασικό φορέα για την προστασία θαλασσών και ακτών στη χώρα μας, δηλώνουν σε ποσοστό 93\% πως είναι προσωπική ευθύνη του καθενός μας ώστε το περιβάλλον μας να είναι καθαρό. Το σχολείο και μετά τηλεόραση και διαδίκτυο είπαν, είναι οι βασικές πηγές πληροφόρησης τους για θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον.


Έκπληξη όμως αποτέλεσε το ότι η πλειοψηφία των μαθητών δεν ήξερε τη σημασία που έχουν τα πλοία για την παγκόσμια ευημερία, παρά το ότι η Ελληνική ναυτιλία πρωτοστατεί διεθνώς. Δύο στους τρεις μαθητές δεν ήξεραν το ρόλο των πλοίων στη μεταφορά αγαθών και ποσοστό 52\% πίστευε πως είναι «τα πιο ρυπογόνα μέσα μεταφοράς».


Άγνωστη ήταν για τα παιδιά αυτά η παγκόσμια αποδοχή (IMO-UNEP κ.ά.) πως τα πλοία είναι υπεύθυνα για λιγότερο από 10\% της ρύπανσης των Ωκεανών με όλων των ειδών τους ρυπαντές.


Ελπιδοφόρο όμως στοιχείο της έρευνας είναι η επιβεβαίωση της αυξανόμενης ευαισθητοποίησης παιδιών και νέων στην Περιφέρεια για το τοπικό τους περιβάλλον. Δύο στους τρεις μαθητές δηλώνουν πως έχουν πάρει μέρος σε εθελοντικές δράσεις, όπως δεντροφυτεύσεις και καθαρισμοί ακτών και σχεδόν όλοι ανακυκλώνουν κάποιο υλικό.


Οι μεγαλύτεροι (13-16 ετών) δήλωσαν πως θέλουν να αντιστρέψουν, την περιβαλλοντική υποβάθμιση, όπου υπάρχει, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι πρωτοβουλίες στο σπίτι, στο σχολείο και στη γειτονιά τους.


Πηγή :e-kanaliena.gr

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!