Ναυτιλιακές εταιρείες: Τοποθετούν όλο και περισσότερες παραγγελίες πλοίων

26.06.2024

Πόσο αυξήθηκαν οι παραγγελίες από ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες – Ποια ναυπηγεία κερδίζουν

Τα τελευταία δυο χρόνια καταγράφεται μια σημαντική αύξηση του αριθμού των ναυτιλιακών εταιρειών που επενδύουν στην αγορά νεότευκτων πλοίων. Τον Μάιο του 2022, το συνολικό βιβλίο παραγγελιών ήταν κατανεμημένο μεταξύ 381 διαφορετικών εταιρειών που εδρεύουν σε 43 χώρες.

Μέσα στα τελευταία 2 χρόνια, ο αριθμός των εταιρειών που επενδύουν στην αγορά νεότευκτων πλοίων αυξήθηκε κατά περίπου 35%, φτάνοντας στις αρχές Ιουνίου 2024 τις 512 σε 46 χώρες, εκτιμά ο ναυλομεσιτικός οίκος Xclusiv.

Η Ελλάδα και η Κίνα ηγήθηκαν της αύξησης των εταιρειών που εισήλθαν στην αγορά νεότευκτων πλοίων, με αύξηση 20% και 18% αντίστοιχα κατά τους τελευταίους 24 μήνες.

Τον Μάιο του 2022, 60 ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες είχαν πλοία σε παραγγελία. Ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί σημαντικά, με 72 ελληνικές εταιρείες να δραστηριοποιούνται σήμερα στην αγορά νεότευκτων πλοίων.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες
Οι κινεζικές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν επίσης σημειώσει σημαντική επέκταση.

Τον Μάιο του 2022, 130 κινεζικές εταιρείες είχαν επενδύσει στην αγορά νεότευκτων πλοίων για τους τέσσερις κύριους τομείς. Ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί κατά 18%, με 153 εταιρείες να δραστηριοποιούνται σήμερα.

Ενδιαφέρον, σημειώνει η Xclusiv έχει το γεγονός ότι, τα ελληνικά “μεγάλα ονόματα” έχουν σημαντική παρουσία στο ελληνικό βιβλίο παραγγελιών. Συγκεκριμένα, 20 από τις 72 ελληνικές εταιρείες (28%) έχουν τοποθετήσει 384 από τις συνολικά 531 παραγγελίες (72%).

Ισχυρές ταμιακές ροές
Στο μεταξύ παρά την αύξηση των τιμών, το βιβλίο παραγγελιών για τις τέσσερις κύριες κατηγορίες πλοίων (πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, δεξαμενόπλοια, εμπορευματοκιβώτια και πλοία μεταφοράς αερίου άνω των 10.000 DWT) συνεχίζει να αυξάνεται, κυρίως λόγω των ισχυρών ταμειακών ροών των πλοιοκτητών και της ανάγκης ανανέωσης του στόλου.

Ακόμη και στον τομέα των εμπορευματοκιβωτίων, η πρόσφατη άνοδος των ναύλων οδήγησε πολλές εταιρείες και πλοιοκτήτες να επανεκκινήσουν τα προγράμματα ανανέωσης του στόλου τους και να δώσουν νέες παραγγελίες στα ναυπηγεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένες από τις νέες παραγγελίες (περίπου 3%) έχουν προγραμματιστεί για παράδοση μέχρι το 2028 ή ακόμη και τους πρώτους μήνες του 2030 (gas orderbook).

Αυτό αποτελεί σημαντική αύξηση σε σύγκριση με δύο χρόνια πριν, όταν μόνο 17 πλοία (ή 0,7%) στο βιβλίο παραγγελιών είχαν ημερομηνίες παράδοσης πέραν των τεσσάρων ετών από τότε.

Το βιβλίο παραγγελιών
Οι περαιτέρω επενδύσεις σε νεότευκτα οδηγούν σε αύξηση του βιβλίου παραγγελιών στους τέσσερις βασικού ναυτιλιακούς κλάδου (χύδην ξηρού φορτίου, δεξαμενοπλοίων, εμπορευματοκιβωτίων και μεταφοράς φυσικού αερίου).

Στις αρχές Ιουνίου 2024, η αναλογία βιβλίου παραγγελιών προς στόλο (σε όρους DWT/TEU/CBM) για τα πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, τα δεξαμενόπλοια, τα εμπορευματοκιβώτια και τα πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου ήταν 9,3%, 10%, 20,3% και 47,7%, αντίστοιχα.

Αυτό αντιπροσωπεύει σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ανατρέχοντας ένα έτος πίσω, οι αντίστοιχοι δείκτες βιβλίου παραγγελιών προς στόλο ήταν 7,1%, 4,6%, 27,9% και 41,8%, ενώ την ίδια περίοδο το 2022, οι δείκτες ήταν 6,5%, 5,8%, 27% και 32,2%. Ο λόγος του βιβλίου παραγγελιών προς τον στόλο για τα πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, τα δεξαμενόπλοια και τα πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 43%, 72% και 48% αντίστοιχα τα τελευταία δύο χρόνια. Από την άλλη πλευρά, το βιβλίο παραγγελιών εμπορευματοκιβωτίων, επηρεασμένο από τις χαμηλές τιμές ναύλων που κυριάρχησαν στην αγορά τα τελευταία δύο χρόνια, είδε τον λόγο βιβλίο παραγγελιών προς στόλο να μειώνεται κατά 25%.

Νέα ναυπηγεία
Η ανάκαμψη των ναύλων μετά την περίοδο COVID έδωσε σημαντική ώθηση στην παγκόσμια ναυπηγική βιομηχανία, μετά από μια δύσκολη περίοδο. Τον Ιούνιο του 2022 υπήρχαν 153 ενεργά ναυπηγεία. Ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε 160 έως τον Ιούνιο του 2023 και ανέβηκε περαιτέρω σε 180 έως τον Ιούνιο του 2024, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 17,7% σε διάστημα δύο ετών.

Όπως αναμενόταν, τα ναυπηγεία που ειδικεύονται στην κατασκευή πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου και δεξαμενόπλοιων σημείωσαν τη σημαντικότερη ανάπτυξη.

Ο αριθμός των ενεργών ναυπηγείων κατασκευής χύδην φορτηγών πλοίων αυξήθηκε από 80 τον Ιούνιο του 2022 σε 88 το 2023 και, τέλος, σε 106 το 2024. Τα κινεζικά ναυπηγεία ήταν οι κύριοι ωφελημένοι αυτής της ανάπτυξης, σημειώνοντας αξιοσημείωτη αύξηση 37% στα ενεργά ναυπηγεία μέσα σε δύο χρόνια.

Το 2022 υπήρχαν 83 ενεργά κινεζικά ναυπηγεία- ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε 92 το 2023 και έφτασε τα 113 τον Ιούνιο του 2024. Αντίθετα, ο αριθμός των ενεργών ναυπηγείων στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα παρέμεινε σχετικά σταθερός τα τελευταία δύο χρόνια.

πηγή:ot.gr

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!