Μουσουρούλης : Ναυτιλία ο μεγάλος «αιμοδότης» της Ελλάδας

23.05.2014

Ανοιχτή επιστολή του πρώην υπουργού Ναυτιλίας και υποψηφίου ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία Κωστή Μουσουρούλη προς τη ναυτιλιακή κοινότητα.

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι,


Πέραν από στοιχεία, αριθμούς και παραδόσεις, η καταγωγή μου, ο τόπος που μεγάλωσα, οι


εμπειρίες μου στη συνέχεια και οι γνώσεις μου έχουν εμπεδώσει την αντίληψη ότι η


ναυτιλία είναι εκείνος ο τομέας οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας που


εξακολουθεί να έχει, περισσότερο από τους άλλους τομείς, τη δυνατότητα να συμβάλλει


αποφασιστικά σε έξοδο της πατρίδας μας σε «ήσυχες και γαλήνιες θάλασσες», σε ημέρες


υγιούς -και όχι επίπλαστης- ευημερίας και σταθερής ανάπτυξης.


Αναγνωρίζετε θεωρώ πως η Πολιτεία συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό και ανάλογα με τις


δυνατότητές της, στην ενίσχυση της ναυτιλίας, καθώς και του θαλάσσιου τουρισμού. Ως


Υπουργός Ναυτιλίας & Αιγαίου την περίοδο 2012-2013 και με διαρκή συνεργασία με όλους


τους θεσμικούς φορείς εκπροσώπησης των Ελλήνων πλοιοκτητών, στόχευσα στην ενίσχυση


της ναυτιλίας, κυρίως με:


• την αναδιοργάνωση και τις αλλαγές που χρειάστηκαν μετά το διαμελισμό του πρ.


Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας τα προηγούμενα χρόνια, με μείωση


γραφειοκρατίας και νέες δομές, όπως η νέα υπηρεσία συγχρηματοδοτούμενων από


την Ευρώπη δράσεων και έργων του Υπουργείου,


• την κύρωση και μέριμνα για εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας


(MLC 2006) που καθορίζει διεθνώς τις συνθήκες και όρους εργασίας των ναυτικών,


• την υπογραφή επί υπουργίας μου της συλλογικής σύμβασης εργασίας πληρωμάτων


ακτοπλοϊκών επιβατηγών πλοίων έτους 2013 (χωρίς μείωση μισθών),


• τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού νηολογίου και τη μείωση της σχετικής


γραφειοκρατίας, ώστε να προσελκυσθούν πλοία (και θέσεις Ελλήνων ναυτικών) στη


Σημαία,


• τη συμμετοχή στη δράση κατά της πειρατείας του ΙΜΟ και της Ε.Ε., με σκοπό την


προστασία της ζωής των ναυτικών,


• τη δημιουργία Υπηρεσίας Εκπαίδευσης Ναυτικών, με αρμοδιότητα την παροχή και


ανάπτυξη της ναυτικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης των Ελλήνων ναυτικών, την


αναβαθμισμένη εποπτεία των ΑΕΝ, που απειλούνταν με κλείσιμο, την ενίσχυσή τους


με πόρους για κτίρια, εξοπλισμό και μισθούς των καθηγητών μέσα από κοινό


πρόγραμμα με το Υπουργείο Παιδείας (προϋπολογισμού ως 90 εκατ. Ευρώ μέχρι το


2015),


• το σχεδιασμό για πρώτη φορά ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τη ναυτεργασία και τη


στήριξη ανέργων ναυτικών και την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του Οίκου Ναύτου,


που τελούσε υπό κατάρρευση, για τα επιδόματα πρόνοιας και άλλες διευκολύνσεις


υπέρ των ναυτικών,


• το σχεδιασμό νησιωτικής πολιτικής, με τη νομοθέτηση της «ρήτρας νησιωτικότητας»


ώστε να λαμβάνεται μέριμνα για τις ιδιαιτερότητες των νησιών σε κάθε νόμο,


το σχεδιασμό και εφαρμογή νέας λιμενικής πολιτικής, εγκεκριμένης από την Ε.Ε. για


καλύτερες λιμενικές υπηρεσίες, ιδιωτικές επενδύσεις στα λιμάνια της χώρας και την


επίσπευση λιμενικών έργων,


• τη συμβολή στον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου για τα τουριστικά πλοία που


πρόσφατα ψηφίσθηκε από τη Βουλή και τη μείωση της σχετικής γραφειοκρατίας,


• τη διαρκή, ουσιαστική και καλόπιστη διαβούλευση με όλους τους θεσμικούς φορείς


εκπροσώπησης των Ελλήνων ναυτικών.


Γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα ότι η ανάπτυξη μιας ναυτικής δύναμης, όπως η Ελλάδα,


είναι συνυφασμένη με την αλληλεπίδραση με τις υπόλοιπες χώρες. Η πατρίδα μας


συμμετέχει σε θεσμούς και συμμαχίες, επηρεάζεται από αυτούς και, κυρίως, έχει τη


δυνατότητα να επηρεάσει. Ένας τέτοιος κορυφαίος θεσμός είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τιμή


που μου έγινε να μετέχω στο ευρωψηφοδέλτιο και να επιδιώξω τη συμμετοχή μου, με


πανελλαδική εκλογή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σχετίζεται για μένα μόνο με την


ανταπόκριση στους κοινούς μας στόχους για το παρόν και το μέλλον της Ελλάδας.


Αγαπητοί φίλοι,


Σκοπός της πρωτοβουλίας για την επικοινωνία μας αυτή, είναι να υπάρχει ένας σταθερός


δίαυλος μεταξύ μας που θα παρέχει τη δυνατότητα σε εσάς, να με ενημερώνετε για τις


κατευθύνσεις, προς τις οποίες θεωρείτε ότι ένας Ευρωβουλευτής θα πρέπει να επηρεάζει


όπου συμμετέχει και, σε εμένα, να σας ενημερώνω εφόσον επιθυμείτε για τα αποτελέσματα


της δράσης μου.


Ζητώ τις γνώσεις και εμπειρίες σας και με τον τρόπο αυτό θέτω την υποψηφιότητά μου στην


κρίση σας: για να χρησιμοποιήσουμε κάθε δυνατότητα που μας δίνεται στην Ευρώπη, να


ζήσουμε σε μια καλύτερη πατρίδα και έτσι, υπεύθυνα, να την παραδώσουμε στα παιδιά μας

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!