Mιχάλης Σακέλης : Προστασία στην ακτοπλοΐα

27.08.2014

Στα γενικότερα προβλήματα του κλάδου της ακτοπλοΐας και όχι μόνο στις γραμμές του Βόρειου Αιγαίου αναφέρθηκε στην ομιλία του ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας Μ. Σακέλης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Διημερίδα του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου με θέμα «Ακτοπλοϊκή Σύνδεση στο Βόρειο Αιγαίο» που πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη στις 25 και 26 Αυγούστου.

Στην ομιλία του επίσης επισήμανε την ανάγκη ουσιαστικής μελέτης και τη δυνατότητα συνδέσεων των ακτοπλοϊκών δρομολογίων με ανταποκρίσεις με χερσαία και αεροπορικά μέσα. Έκανε ακόμη ιδιαίτερη αναφορά στην δρομολόγηση των υδροπλάνων, αξιολογώντας την ως θετική εξέλιξη για την ανάπτυξη των νησιών μας.


Ακολουθεί η ομιλία του Mιχάλη Σακέλη


«Νομίζω ότι θα ήταν λάθος να μιλήσουμε σήμερα για τα προβλήματα μιας συγκεκριμένης εταιρείας.


Δεν είναι μόνο οι γραμμές Β. Αιγαίου που αντιμετωπίζουν προβλήματα αλλά και άλλες γραμμές.


Πρέπει να ασχοληθούμε με τα γενικότερα προβλήματα του κλάδου διαφορετικά οι λύσεις που θα βρούμε σήμερα μπορεί να είναι προσωρινές.


ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ


• ΜΕΙΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 2009-2014


Την περίοδο 2009-2013 η Ακτοπλοΐα έχει χάσει 11.800.000 επιβάτες και 988.000 οχήματα. Τούτο σημαίνει απώλεια εσόδων € 310.000.000.


• ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ


Σχεδόν διπλάσιο από το 2009.


• ΦΠΑ & κρατήσεις τρίτων – επηρεάζουν αρνητικά την κίνηση


Η συνολική επιβάρυνση φτάνει το 26,39\%.


• ΝΟΘΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ


• ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΕΝ


Καθυστέρηση εκσυγχρονισμού του θεσμικού μας πλαισίου.


• ΙΤΑΛΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ


Στις Διεθνείς γραμμές όπως της Ελλάδας-Ιταλίας, δεν επιδοτούνται οι εργοδοτικές εισφορές των πληρωμάτων των πλοίων με Ελληνική σημαία, με αποτέλεσμα τα Ελληνικά πλοία να μειονεκτούν έναντι των πλοίων με Ευρωπαϊκές σημαίες.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Τα αποτελέσματα των παραπάνω προβλημάτων είναι ήδη ορατά και τα ζούμε καθημερινά.


• ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΟ 1 δις ΑΠΟ ΤΟ 2009.


Μείωση ρευστότητας – δυσκολίες κάλυψης του κόστους κίνησης, καύσιμα και πληρώματα.


• ΑΛΛΑ


Πλημμελής εξυπηρέτηση γραμμών.


Προβλήματα και σε άλλες περιοχές πλην το Β. ΑΙΓΑΙΟ. Διακοπή εξυπηρέτησης γραμμών ΠΑΤΡΑ-ΣΑΜΗ, και ΠΕΙΡΑΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ.


Διακοπή λειτουργίας εταιρειών.


Αποχωρήσεις πλοίων, ναυλώσεις, πωλήσεις ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ, ΛΑΤΩ.


Θα πωληθούν και άλλα την περίοδο 2014-2015.


Σε λίγο δεν θα υπάρχουν διαθέσιμα πλοία για τα δρομολόγια Δημόσιας Υπηρεσίας.


Κανένα ενδιαφέρον από εταιρείες εξωτερικού.


Πιθανή η συγχώνευση και μείωση των δρομολογίων εάν συνεχιστούν τα προβλήματα.


Δημιουργία ακατάλληλου περιβάλλοντος για επενδύσεις οι οποίες είναι μια διαρκής ανάγκη.


ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ


Η μεγάλη εποχικότητα 60\% (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) έχει σαν αποτέλεσμα την εκτέλεση πολλών ζημιογόνων δρομολογίων.


Η επιβολή υποχρέωσης εκτέλεσης δρομολογίων τη χειμερινή περίοδο, δηλαδή η υποχρεωτική 10μηνη απασχόληση, σημαίνει ότι στην Ακτοπλοΐα επιβάλλεται Δημόσια Υπηρεσία και στα ελεύθερα δρομολόγια.


Συνεπώς όταν αντιμετωπίζονται έκτακτες περιπτώσεις όπως η οικονομική κρίση στη χώρα μας, η μείωση της κίνησης και η αύξηση του ενεργειακού κόστους, όταν διακυβεύονται εθνικά συμφέροντα, η βιωσιμότητα των νησιών μας και ο τουρισμός της πατρίδας μας, τότε το Κράτος οφείλει να παρεμβαίνει.


Τούτο, περιέργως, πλην ορισμένων θεσμικών αλλαγών, δεν συνέβη και δεν συμβαίνει.


Χωρίς αμφιβολία η Ακτοπλοΐα είναι ένας μεγάλος παράγοντας της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας και ο μεγαλύτερος για την ανάπτυξη των νησιών μας.


Η Ακτοπλοΐα είναι τουρισμός, το 80\% του κόστους του πλοίου είναι ξενοδοχείο και το 60-85\% του πληρώματος αφορά το ξενοδοχείο.


ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΗΜΑΣΙΑ


Δεν έχει γίνει κατανοητή η σημασία των Ακτοπλοϊκών μας συγκοινωνιών.


Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι για άλλη μια φορά να υπενθυμίσουμε τον ρόλο της Ακτοπλοΐας για την προστασία των εθνικών μας συμφερόντων και την επιβίωση των νησιωτών. Επίσης πρέπει να τονίσουμε τη μεγάλη σημασία της Ακτοπλοΐας στην Εθνική Οικονομία.


• ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ


39.000 κάθε χρόνο 100/ημέρα


+ πορθμεία199.000 540/ημέρα


• ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΩΝ


2014


13.200.000


7.600.000 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΕΣ 57\%


3.200.000 ΞΕΝΟΙ 24\%


4.400.000 ΕΛΛΗΝΕΣ 33\%


• ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΥΠΟΔΕΧΘΟΥΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 12 ΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ


Το σύνολο της τροφοδοσίας υλικών και άλλων εμπορευμάτων μεταφέρεται με τα Ακτοπλοϊκά πλοία.


• ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ : ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΕΜΠΟΡΙΟ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Μέσω του τουρισμού και των άλλων τομέων της οικονομίας που εξαρτώνται από την Ακτοπλοΐα, η Ακτοπλοΐα παράγει το 8,5\% του ΑΕΠ της χώρας και δημιουργεί θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν στο 66\% της απασχόληση των νησιών (ΜΕΛΕΤΗ ΙΟΒΕ).


ΛΥΣΕΙΣ


• ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ στα επίπεδα των τουριστικών επιχειρήσεων. Τα οικονομικά Υπουργεία πρέπει να πιστέψουν ότι από την μείωση του ΦΠΑ θα αυξηθούν τελικά τα φορολογικά έσοδα λόγω της αύξησης της κίνησης και των έμμεσων επιδράσεων στον τουρισμό το εμπόριο και την γεωργία των νησιών


• ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ


Μείωση του ενεργειακού κόστους, όπως συνέβη και με την βιομηχανία.


ΑΜΕΣΑ κατάργηση της επιβάρυνσης που αφορά το κόστος τήρησης στρατηγικών αποθεμάτων.


• ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 15\%


• ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ


Μείωση των κρατήσεων υπέρ τρίτων που επιβαρύνουν τα εισιτήρια με άμεση κατάργηση του επίναυλου 3\%.


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


Ένας από του λόγους που σήμερα στο Β. ΑΙΓΑΙΟ αντιμετωπίζονται προβλήματα, είναι το ύψος των αποζημιώσεων για την εκτέλεση δρομολογίων Δημόσιας Υπηρεσίας, οι οποίες δεν καθορίζονται με βάση τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν αλλά με τα ποσά που θέλουμε να διαθέσουμε. Το 2014 έγινε περικοπή των διαθέσιμων κονδυλίων κατά 10\% χωρίς την παραμικρή μελέτη και αιτιολογία.


Στην Ευρώπη σε ανάλογες περιπτώσεις το ύψος των αποζημιώσεων καθορίζεται σε επίπεδα που επιτρέπουν την κάλυψη των εξόδων των πλοίων αλλά και τη δημιουργία ενός λογικού κέρδους ούτως ώστε να υπάρχει ενδιαφέρον για την δρομολόγηση πλοίων.


Τέλος πρέπει να μελετήσουμε σοβαρά τη δυνατότητα συνδέσεων με ανταποκρίσεις. ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΧΙ ΕΥΚΟΛΕΣ και να συντονίσουμε τα χερσαία και αεροπορικά μέσα μεταφοράς με τα Ακτοπλοϊκά.


Εάν δεν πάρουμε ουσιαστικά μέτρα για την προστασία των Ακτοπλοϊκών μας συγκοινωνιών φοβάμαι ότι δεν πρέπει να περιμένουμε οριστική λύση των προβλημάτων που συζητάμε αυτές τις ημέρες.


Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι νησιωτικοί φορείς πρέπει να ενεργοποιηθούν και να πιέσουν προς πάσα κατεύθυνση μέχρι τον πρωθυπουργό για να δοθεί η πρέπουσα σημασία στα νησιά μας και τους νησιώτες μας και να δοθούν λύσεις πριν να είναι αργά, γεγονός που εκτός από τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν το κόστος για το Δημόσιο θα είναι τεράστιο.


ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ


Ο ΣΕΕΝ δηλώνει ότι η δρομολόγηση των Υδροπλάνων μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους και είναι μια θετική εξέλιξη για την ανάπτυξη των νησιών μας.


Λαμβανομένης υπόψη όμως της κατάστασης των λιμανιών μας, τα περισσότερα εκ των οποίων μάλλον μας δυσκολεύουν παρά μας διευκολύνουν, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη χάραξη των Υδατοδρομίων. Στη διαδικασία λήψης τελικών αποφάσεων για τη χάραξη των Υδατοδρομίων πρέπει οπωσδήποτε να συμμετάσχει και ο Σύνδεσμός μας καθώς επίσης και η Ένωση Πλοιάρχων.»

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!