Μελέτη Eurobank για ναυτιλία : Στο 4,9% του ΑΕΠ η συμβολή της ναυτιλίας

07.08.2014

Στο 4,9\% του ΑΕΠ για το 2014 και στο 5,7\% του ΑΕΠ για το 2015 αναμένεται να ανέλθουν τα μελλοντικά καθαρά έσοδα από την ελληνική ναυτιλία σύμφωνα με στοιχεία από μελέτη που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών και Προβλέψεων της Eurobank.

Στη μελέτη επιβεβαιώνεται η ισχυρή σχέση μεταξύ του ύψους των καθαρών εισπράξεων από την ποντοπόρο ναυτιλία με το επίπεδο των ναύλων και τη χωρητικότητα του στόλου υπό την ελληνική σημαία. Ειδικότερα σημειώνεται ότι μια αύξηση 10\% στο επίπεδο των ναύλων σε ένα 3μηνο επιφέρει αύξηση των καθαρών εσόδων από τη ναυτιλία κατά 2,6\% το ίδιο 3μηνο και 6,2\% μακροχρόνια. Επιπλέον, μια αύξηση 10\% στο μέγεθος του στόλου σε ένα 3μηνο επιφέρει 7,8\% αύξηση στα καθαρά έσοδα το ίδιο 3μηνο και 18,6\% μακροχρόνια.


Όσον αφορά στην ανάλυση ευαισθησίας στα ναύλα και τη χωρητικότητα του στόλου, τα συμπεράσματα εξήχθησαν βάση δυο σεναρίων : Ένα θετικό και ένα αρνητικό.


Το θετικό σενάριο


Με βάση το αισιόδοξο σενάριο, όπου τα ναύλα και ο στόλος αυξάνονται περισσότερο από ότι στο βασικό, προκύπτει ότι οι καθαρές εισπράξεις από την εμπορική ναυτιλία ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι 0,2 και 0,5 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερες από αυτές του βασικού σεναρίου για το 2014 και 2015, αντίστοιχα.


Το αρνητικό σενάριο


Με βάση του απαισιόδοξο σενάριο, όπου τα ναύλα και ο στόλος αυξάνονται λιγότερο από ότι στο βασικό, οι καθαρές εισπράξεις ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι 0,2 και 0,8 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερες από αυτές του βασικού σεναρίου για το 2014 και 2015, αντίστοιχα.


Να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο 2000-2013, οι καθαρές εισπράξεις (εισπράξεις μείον πληρωμές) που προέρχονται από την ποντοπόρο ναυτιλία ανήλθαν στο 3,7\% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο, ενώ συνέβαλαν στην χρηματοδότηση του 16,6\% των εισαγωγών την ίδια περίοδο. Τα έσοδα από την ελληνική ναυτιλία στηρίζονται στην ηγετική θέση των Ελλήνων εφοπλιστών στον κλάδο, οι οποίοι ελέγχουν πάνω από το 16\% του παγκόσμιου στόλου, σε όρους χωρητικότητας.


O ρόλος της ποντοπόρου ναυτιλίας καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικός στην παρούσα οικονομική συγκυρία, στην οποία το μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης της χώρας προσανατολίζεται προς τους εξαγώγιμους τομείς.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!