Κοπή Βασιλόπιτας από την «Ελληνική Ένωση Ναυτιλιακών Δικηγόρων»

01.02.2024

Η «Ελληνική Ένωση Ναυτιλιακών Δικηγόρων» μαζί με την «Ελληνική Ένωση Ναυτικού Δικαίου» οργάνωσαν την παραδοσιακή κοπή της Βασιλόπιτας για το 2024. Η εκδήλωση έγινε στις 30.1.2024 στη Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιά με την παρουσία εκπροσώπων του Εφετείου και Πρωτοδικείου Πειραιώς, εκπροσώπων βουλευτών, του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, εκπροσώπων ναυτιλιακών φορέων και μεγάλου αριθμού μελών των δύο Ενώσεων.

Σύντομη ομιλία του Προέδρου της Ελληνικής Ενώσεως Ναυτιλιακών Δικηγόρων Δρ. Γρ. Ι. Τιμαγένη:

Η αποψινή εκδήλωση για την παραδοσιακή κοπή της Βασιλόπιτας 2024 έχει οργανωθεί όπως κάθε χρόνο από την «Ελληνική Ένωση Ναυτιλιακών Δικηγόρων» και από την «Ελληνική Ένωση Ναυτικού Δικαίου». Δεν θα σας κουράσω αλλά για όσους δεν το γνωρίζουν θα πω δύο λόγια για τις δύο Ενώσεις.

Η Ελληνική Ένωση Ναυτικού Δικαίου ιδρύθηκε ως «Ελληνική Ναυτική Ένωση» το 1911 και επανιδρύθηκε ως Σωματείο το 1951.

Σύμφωνα με το καταστατικό της σκοπός της είναι η εκπροσώπηση της Ελλάδος στην Διεθνή Επιτροπή Ναυτικού Δικαίου (COMITE MARITIME INTERNATIONAL – C.M.I.) και η συμβολή στην επίτευξη των σκοπών της C.M.I.. Παράλληλα σκοπός της είναι η διάδοση της σπουδής του ναυτικού δικαίου και η μελέτη και βελτίωση της ναυτικής νομοθεσίας, δηλαδή είναι και η επιστημονική ένωση για το ναυτικό δίκαιο.

Η Ελληνική Ένωση Ναυτικού Δικαίου είναι μέλος του COMITE MARITIME INTERNATIONAL – C.M.I.. Το CMI είναι ένας μη κυβερνητικός μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που ιδρύθηκε στην Αμβέρσα του Βελγίου το 1897 και σκοπό έχει την ενοποίηση του ναυτικού δικαίου, είναι δε ο παλαιότερος διεθνής οργανισμός που ασχολείται αποκλειστικά με το ναυτικό δίκαιο. Το CMI οργάνωσε μία εντυπωσιακή σειρά διεθνών συμβάσεων για την ενοποίηση του ναυτικού δικαίου, ιδίως στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα (Δύο συμβάσεις το 1910, δύο το 1924, δύο το 1926 και τρεις το 1952). Αυτές οι Διεθνείς Συμβάσεις ισχύουν και σήμερα. Στη συνέχεια μετά την ίδρυση του ΟΗΕ ένα σημαντικό μέρος της διεθνούς νομοθετικής δραστηριότητας του CMI το ανέλαβε ο ΙΜΟ και η UNCITRAL.

Η Ελληνική Ένωση Ναυτιλιακών Δικηγόρων είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με σκοπό την προβολή των δυνατοτήτων των ναυτιλιακών δικηγόρων του Πειραιά και γενικότερα του Πειραιά ως δικαιοδοτικού κέντρου για τη ναυτιλία αλλά και ως κέντρου για την παροχή γενικότερα υπηρεσιών στη ναυτιλία όπως και η συμβολή του στο να αναπτυχθεί ο Πειραιάς ως κέντρο ναυτιλιακών υπηρεσιών.

Η Ένωση ιδρύθηκε το 1995 με τη μορφή αστικής εταιρείας και μετετράπη σε Σωματείο τον Απρίλιο του 2009. Μέλη της Ενώσεως είναι δικηγορικά γραφεία και δικηγορικές εταιρίες με εξειδίκευση στη ναυτιλιακή δικηγορία. Η Ένωση δεν παρέχει νομικές υπηρεσίες. Οι νομικές υπηρεσίες προσφέρονται από τα μέλη της.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!