Κέρδη 630 εκατ. δολ. για τις ελληνόκτητες εισηγμένες

29.06.2024

Αύξησαν την κεφαλαιοποίηση, τη ρευστότητα και τα έσοδα τους

Σημαντικά κέρδη κατέγραψαν οι εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρίες ελληνικών συμφερόντων κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Σε αυτό το τρίμηνο σχεδόν όλες οι εταιρίες αύξησαν την κεφαλαιοποίησή τους, τη ρευστότητά τους, τα έσοδα και τα κέρδη τους, ενώ ταυτόχρονα προχώρησαν σε παραγγελίες νεότευκτων πλοίων.

Η ισχυροποίηση των ελληνικών συμφερόντων εισηγμένων ναυτιλιακών προκύπτει από το γεγονός ότι οι 26 εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρίες αύξησαν την κεφαλαιοποίησή τους, που αυξομειώνεται γύρω από τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια . Εξάλλου, κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, πάνω από 14 εταιρίες κατέγραψαν κέρδη που διαμορφώθηκαν στα 630 εκατ. δολάρια!

Τα αναλυτικά οικονομικά αποτελέσματα και οι τρέχουσες εξελίξεις στις 26 εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων έχουν ως εξής: Η Star Bulk Carriers, του Πέτρου Παππά, μετά την απορρόφηση της Eagle Bulk, διαχειρίζεται 163 bulk carriers, χωρητικότητας 15,6 εκατ. dwt, ενώ ναυπηγεί επίσης ακόμα οκτώ πλοία. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας ανήλθαν σε 74,9 εκατ. δολάρια και είναι αυξημένα κατά 63%, πετυχαίνοντας κατά μέσο όρο έσοδα ύψους 19.627 δολαρίων την ημέρα ανά πλοίο. Αναλυτικότερα, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 η Star Bulk είχε καθαρά κέρδη ύψους 74,9 εκατ. δολ. ή 0,89 δολ. ανά μετοχή, σε σύγκριση με καθαρά κέρδη ύψους 45,9 εκατ. δολ. ή 0,44 δολ. ανά μετοχή για το πρώτο τρίμηνο του 2023. Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα από λειτουργικές δραστηριότητεςγια το πρώτο τρίμηνο του 2024 ανήλθαν σε 114,3 εκατ. δολ., έναντι 83,2 εκατ. δολ. για το πρώτο τρίμηνο του 2023. Το προσαρμοσμένο EBITDA, το οποίο δεν περιλαμβάνει ορισμένα μη ταμειακά στοιχεία, ήταν 123 εκατ. δολ. για το πρώτο τρίμηνο του 2024, έναντι 84,8 εκατ. δολ. για το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Τα έσοδα για το πρώτο τρίμηνο του 2024 αυξήθηκαν σε 259,4 εκατ. δολ., από 224 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2023. Ο Πέτρος Παππάς, διευθύνων σύμβουλος της Star Bulk, σχολίασε : «Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2024 η Star Bulk αξιοποίησε με επιτυχία μια εποχικά ισχυρή αγορά ξηρού χύδην φορτίου και δημιούργησε ένα καθαρό εισόδημα ύψους 74,8 εκατ. δολαρίων, με ημερήσιο ναύλο ανά πλοίο ανά ημέρα 19.627 δολάρια . Προκηρύσσουμε μέρισμα ύψους 0,75 δολαρίων ανά μετοχή ,το οποίο αντιπροσωπεύει τη 13η συνεχόμενη καταβολή μερίσματος. Από τον Ιούνιο του 2021 έχουμε καταβάλει μερίσματα συνολικού ύψους 11,52 δολαρίων ανά μετοχή σε κάθε μέτοχο»

Για την απορρόφηση της Eagle σχολίασε: «Στις 9 Απριλίου ολοκληρώσαμε τη συγχώνευση με την Eagle Bulk Shipping Inc, μια συναλλαγή ορόσημο και για τις δυο εταιρείες. Έχοντας αρχίσει το έργο της ενσωμάτωσης των καλύτερων στοιχείων και των δυο οργανισμών».

Η Dorian LPG, του Γιάννη Χατζηπατέρα, διαθέτει 25 μοντέρνα VLGCs (Very Large Gas Carriers), χωρητικότητας άνω των 1,76 εκατ. κυβικών μέτρων. Εκτόξευση εσόδων και κερδών είχε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024. Ειδικότερα, τα έσοδα της εταιρίας στο δωδεκάμηνα που έληξε στις 31 Μαρτίου 2024 διαμορφώθηκαν στα 560,7 εκατ. δολ. , από 389,7 εκατ. δολ. που ήταν την ίδια περίοδο του 2023, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 171 εκατ. δολ. Αντίστοιχα τα έσοδα της εταιρίας για το πρώτο τρίμηνο του 2024 διαμορφώθηκαν στα 141,4 εκατ. δολ. , από 133,6 εκατ. δολ. για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2023, σημειώνοντας αύξηση 7,8 εκατ. δολ. ή 5,8% . Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας σε επίπεδο τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2024 ανήλθαν σε 79,2 εκατ. δολ. ή 1,96 δολ. ανά μετοχή, σε σύγκριση με καθαρά κέρδη 76 εκατ. δολ. ή 1,89 δολ. ανά μετοχή για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2023. Σε επίπεδο οικονομικού έτους που ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2024 τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 307,4 εκατ. δολ. ή 7,6 δολ. ανά μετοχή, σε σύγκριση με καθαρά κέρ δη 172,4 εκατ. δολ. ή 4,29 δολ. ανά μετοχή για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Μαρτίου 2023. Ο Τζον Χατζηπατέρας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Dorian LPG, σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας, είπε : «Δημιουργήσαμε ένα ρεκόρ για το οικονομικό έτος 2024 TCE, με σχεδόν 66.000 δολάρια ανά ημέρα λειτουργίας, αποφέροντας το υψηλότερο καθαρό εισόδημά μας και μια από δοση ιδίων κεφαλαίων άνω του 30%. Συμπεριλαμβανομένου του μερίσματος 1 δολάριο ανά μετοχή που δηλώθηκε πρόσφατα, θα έχουμε επιστρέψει πάνω από 730 εκατομμύρια δολάρια στους μετόχους».

Η Costamare, του Κωστή Κωνσταντακόπουλου, που η μετοχή της διαπραγματεύεται στα 16,01 δολάρια, κατέχει και διαχειρίζεται 107 πλοία, εκ των οποίων 68 container ships, συνολικής χωρητικότητας 513.000 TEUS, και 39 bulkers, συνολικής χωρητικότητας 2,9 εκατ. dwt.

Η Safe Bulkers, του Πόλυ Β. Χατζηιωάννου, διαχειρίζεται στόλο 46 bulk carriers, συνολικής χωρητικότητας 4,6 εκατ. dwt, ενώ υλοποιεί ένα ναυπηγικό πρόγραμμα για ακόμα οκτώ βαπόρια. Η εταιρία κατέγραψε σημαντική κερδοφορία στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, που ανήλθε στα 25,3 εκατ. δολ. Τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 81,7 εκατ. δολ., σε σύγκριση με τα 66,8 εκατ. δολ. που ήταν στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2023. Όσον αφορά το πρόγραμμα της εταιρίας σε νεότευκτα πλοία ναυπηγούνται επτά πλοία συμπεριλαμβανομένων δύο Kamsarmax πλοίων διπλού καυσίμου, συμβατικού και μεθανόλης, ενώ η παράδοση θα υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2027. Ηδη η εταιρία έχει παραλάβει τα πλοία : «MVVassos», το « MV Climate Respect», το «MV Climate Ethics», το «MV Climate Justice», το « MV Pedhoulas Trader», το « MV Morphou», το « MV Rizokarpaso», το «MYAmmoxostos» και το « ΜΥ kyrenia» . Η συνολική κεφαλαιουχική δαπάνη του προγράμματος newbuild είναι περίπου 579,5 εκατ. δολ. , από τα οποία απομένουν να πληρωθούν 200,6 εκατ. δολ.

Η Castor Maritime, του Πέτρου Πανναγιωτίδη, διαχειρίζεται 13 πλοία, 11 bulk carriers και δύο containerships, συνολικής χωρητικότητας 0,9 εκατ. dwt. Η εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρία του Πέτρου Παναγιωτίδη, σύμφωνα με ναυλομεσίτες, προχώρησε στην πώληση του φορτηγού πλοίου Panamax αντί 16,4 εκατ. δολ. Η συμφωνία υπεγράφη στις 23 Μαΐου και αφορά την πώληση του πλοίου «MagicVela», ενός πλοίου μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, κατηγορίας Panamax, κατασκευής του 2011, στην τιμή των 16,4 εκατ. δολ. Η εταιρία αναμένει τώρα να καταγράψει καθαρό κέρδος περίπου 2,7 εκατ. δολ. από την πώληση . Ο Πέτρος Παναγιωτίδης γνωστοποίησε την απόκτηση πλοίου που ναυπηγήθηκε στην Κίνα στις 28 Απριλίου 2021, από μη συνδεδεμένο τρίτο μέρος, αντί 14,5 εκατ. δολ. Εναν μήνα αργότερα, στις 12 Μαΐου 2021, η Castor παρέλαβε το «Magic Vela», άλλο ένα πλοίο Panamax, που κατασκευάστηκε το 2011 στην Κίνα.

Η Diana Shipping, της Σεμιράμεως Παληού, κατέχει 38 bulk carriers, συνολικής χωρητικότητας 4,4 εκατ. dwt. Επίσης, ναυπηγεί δύο bulkers, τύπου Kamsarmax. Τα καθαρά έσοδα της εταιρίας ήταν 2,1 εκατ. δολ. για το πρώτο τρίμηνο του 2024. Αυτ τό συγκρίνεται με καθαρά έσοδα 22,7 εκατ. δολ. για το πρώτο τρίμηνο του 2023. Τα κέρδη ανά μετοχή για το πρώτο τρίμηνο του 2024 ήταν 0,01 δολ. , σε σύγκριση με τα κέρδη ανά μετοχή 0,22 δολ. βασικά και μειωμέν να στο ίδιο τρίμηνο του 2023. Τα έσο δα από τις ναυλώσεις των πλοίων ήταν 57,6 εκατ. δολ. για το πρώτο τρίμηνο του 2024, σε σύγκριση με 72,6 εκατ. δολ. για το ίδιο τρίμηνο του 2023. Η μείωση των εσόδων από την απασχόληση των πλοίων, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οφειλόταν στη μείωση των μέσων τιμών ναύλωσης.

Η OceanPal, της Σεμιράμεως Παληού, διαχειρίζεται έναν στόλο τεσσάρων bulk carriers, χωρητικότητας 395.356 dwt. Η Performance Shipping, της Αλίκης Παληού και του Ανδρέα Μιχαλόπουλου, διαχειρίζεται συνολικά επτά tankers, χωρητικότητας περίπου 740.00 dwt, ενώ διαθέτει και ένα βιβλίο παραγγελιών τεσσάρων δεξαμενόπλοιων.

Η Dynagas LNG Partners, του Γιώργου Προκοπίου, διαχειρίζεται έξι LNG carriers, συνολικής χωρητικότητας πε ρίπου 914.000 κυβικών μέτρων.

Η EuroDry, του Αριστείδη Πίττα, ελέγχει 13 bulk carriers, συνολικής χωρητικότητας 918.502 dwt. Τα συνολι κά καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 14,4 εκατ. δολ. Το προσαρμοσμένο EBITDA ήταν 2,1 εκατ. δολ. Η καθαρή ζημία ανήλθε σε1,8 εκατ. δολ. Κατά μέσο όρο τα 13 πλοία του στόλου της εταιρίας είχαν ναύλο με 12.455 την ημέρα. Από τις 21 Μαΐου 2024 η εταιρία επαναγόρασε 299.646 μετοχές, αξίας 4,7 εκατ. δολ.

Η Euroseas,του Αριστείδη Πίττα, διαχειρίζεται 22 containerships, συνολικής χωρητικότητας 66.261 TEUS, ενώ ναυπηγεί τέσσερα ακόμη νεότευκτα, χωρητικότητας 9.200 TEUS. Κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχο ντος έτους, τα συνολικά καθαρά έσοδα ήταν 46,7 εκατ. δολάρια, ενώ τα κέρδη 20 εκατ. δολ. Το προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα για την περίοδο ήταν 18,5 εκατ. δολ. ή 2,67 ανά μετοχή. Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 24,6 εκατ. δολ. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 η εταιρία κατείχε και λειτουργούσε κατά μέσο όρο 19,6 πλοία, κερδίζοντας μια μέση ισοδύναμη τιμή χρονοναύλωσης 27.806 δολάρια την ημέρα.

Η Globus Maritime, του Γιώργου Φειδάκη, διαχειρίζεται έναν στόλο από επτά bulk carriers, χωρητικότητας 517.745 dwt, και εκτελεί ναυπηγικό πρόγραμμα για ακόμα τέσσερα πλοία αυτού του τύπου.

Η Danaos Corp., του Γιάννη Κούστα, διαχειρίζεται 79 πλοία, εκ των οποίων 69 container ships, συνολικής χωρητικότητας hold… TEUS, και 10 bulk carriers, χωρητικότητας 1,76 εκατ. dwt. Επίσης εκτελεί ένα ναυπηγικό πρόγραμμα 12 πλοίων, χωρητικότητας 92.771 TEUS. Η εταιρία γνωστοποίησε ότι υπέγραψε συμ φωνία χρηματοδοτικής διευκόλυνσης ύψους έως και 450 εκατ. δολ. για τη χρηματοδότηση και των οκτώ νεότευκτων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, που, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι παραδόσεις θα γίνουν εντός του 2024 και το 2025. Η Danaos είχε αυξημένα κέρδη και έσοδα το πρώτο τρίμηνο.

Αναλυτικότερα, τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 4% ή 9,8 εκατ. δολ. σε ετήσια βάση, στα 253,4 εκατ. δολάρια την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2024. Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν φέτος στα 150,5 εκατ. δολ. , έναντι 146,2 εκατ. δολ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η Danaos έχει επενδύσει στην Eagle Bulk Shipping, μέσω αγοράς μετοχών, οι οποίες αποτιμήθηκαν στα 97 εκατ. δολ. στις 31 Μαρτίου 2024. Επίσης, τον Φεβρουάριο η εταιρία έκλεισε συμφωνία για την απόκτηση επιπλέον τριών πλοίων Capesize, μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου, χωρητικότητας 529.704 dwt, με αναμενόμενη παράδοση το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο του 2024. Αυτό ανέβασε τον συνολικό αριθμό του στόλου της εταιρίας Capesize dry bulk σε 10 πλοία, με συνολική χωρητικότητα 1.760.861 dwt. Τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2024,επίσης, πρόσθεσε τέσσερα νεότευκτα, χωρητικότητας 8.258 TEU στο βιβλίο παραγγελιών, με αναμενόμενες παραδόσεις το 2026 και το 2027. Η εταιρία έχει εξασφαλίσει πολυετείς συμφωνίες ναύλωσης και για τα 14 νεότευκτα και το αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας ναύλωσης τους τελευταίους τρεις μήνες πρόσθεσε περίπου 423 εκατ. δολ. στο συμβατικό ανεκτέλεστο έσοδο.

Η Navios Maritime Partners, της Αγγελικής Φράγκου, διαχειρίζεται έναν στόλο από 176 πλοία : 77 bulk carriers, 52 tankers και 47 containers hips, χωρητικότητας 15,8 εκατ. dwt και 231.964 TEUS, και υλοποιεί ναυπηγικό πρόγραμμα για 26 πλοία , 16 tankers και 10 container ships. Τα έσοδα διαμορφώθηκαν για το πρώτο τρίμηνο του 2024 στα 318,6 εκατ. και τα καθαρά έσοδα στα 73,4 εκατ. Τα κέρδη ανά μετοχή ήταν 2,38 δολάρια για το πρώτο τρίμηνο του 2024. Η Αγγελική Φράγκου, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Navios Partners, δήλωσε για τα οικονομικά αποτελέσματα: «Είμαι ικανοποιημένη με τα αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2024. Αναφέραμε έσοδα 318,6 εκατ. δολάρια και καθαρά έσοδα 73,4 εκατ. δολάρια. Τα κέρδη ανά κοινή μονάδα ήταν 2,38 δολάρια» .

Επενδυτικά πλάνα και νέα πλοία

Η Tsakos Energy Navigation (ΤΕΝ ), του Νίκου Τσάκου, κατέχει 74 πλοία και ναυπηγεί οκτώ νεότευκτα tankers -crude tankers, product tankers και LNG carriers-, συνολικής χωρητικότητας 9,1 εκατ. dwt. Το σημαντικότερο είναι όμως ότι η ΤΕΝ έχει σχεδιάσει και εκπονεί ένα επενδυτικό πλάνο συνολικού ύψους 2 δισ. δολ. , που υπηρετεί τη δέσμευσή της για έναν 100% πράσινο στόλο μέχρι το 2030. Ο δρ Νίκος Π . Τσάκος, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Tsakos Energy Navigation, στην πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο Schwab και στη Νικόλ Πεταλίδη, τόνι σε ότι η εταιρία έχει προχωρήσει ήδη σε επενδύσεις ύψους 1 δισ. δολ. , ενώ θα ακολουθήσουν ανάλογες επενδύσεις τα επόμενα δύο χρόνια. Στην ίδια συνέντευξη ο Ν . Τσάκος είπε ότι η εταιρία έχει διπλασιάσει το μέρισμά της και πρόσθεσε: «Εδώ και τριάντα χρόνια , δηλαδή από τότε που ιδρύθηκε η εταιρία, δίνουμε ανελλιπώς μέρισμα στους μετόχους μας. Εχει διπλασιαστεί και στοχεύουμε σε ακόμα μεγαλύτερο. Το μέρισμα για το πρώτο εξάμηνο θα δοθεί στις 4 Ιουλίου». Η ΤΕΝ, η οποία συμπλήρωσε 30 χρόνια επιτυχούς παρουσίας στις χρηματιστηριακές αγορές, γιόρτασε πέρσι με κέρδη, ύψους 327 εκατ. δολ. Τα έσοδά της διαμορφώθηκαν σε 890 εκατ. δολ . , ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA για το προηγούμενα έτος έφτασε τα 490 εκατ. δολ. , δηλαδή 95 εκατ. δολ. υψηλότερα από το 2022, σημειώνοντας αύξηση 24%. Ο μέσος ναύλος ανά πλοίο ανά ημέρα για το 2023 ανήλθε σε 36.822 δολ. , 21% υψηλότερα από το επίπεδο του 2022, ενώ οι καθαρές ημέρες λειτουργίας του στόλου σκαρφάλωσαν στο 96,3% το 2023, από 94,7% το προηγούμενο έτος.

Δρ. Νίκος Π . Τσάκος Η εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρία ΤΕΝ, του Νίκου Π. Τσάκου, σχεδιάζει να επεκτείνει τον στόλο των δεξαμενόπλοιων με πέντε επιπλέον νεότευκτα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της εταιρίας. Η εταιρία, η οποία νωρίτερα φέτος εξασφάλισε ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς 154.400 dwt στη Samsung Heavy Industries, στη Νότια Κορέα, αποκάλυψε «συζητήσεις» με ένα ναυπηγείο της Απω Ανατολής για την κατασκευή πέντε πλοίων LR1. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες, εκτός από το ότι η πρώτη μονάδα πρόκειται να παραδοθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2027, με τις υπόλοιπες τέσσερις νέες ναυπηγήσεις να αναμένονται το 2028. Η τελευταία επιχειρηματική κίνηση θα ανεβάσει το πρόγραμμα ναυπήγησης της ΤΕΝ σε 12 πλοία, τα οποία, εκτός από τα LR, περιλαμβάνουν τρία δεξαμενόπλοια μεταφοράς, δύο πλοία Suezmax και δύο δεξαμενόπλοια προϊόντων MR. Στο μεταξύ η ΤΕΝ, κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, είχε έσοδα από τα ταξίδια, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 201,6 εκατ. δολ. Το σημαντικότερο είναι, όμως, ότι τα καθαρά κέρδη για το πρώτο τρίμηνο του 2024 διαμορφώθηκαν στα 54 εκατ. δολ. Το προσαρμοσμένο EBITDA για το πρώτο τρίμηνο του 2024 ανήλθε σε 100,5 εκατ. δολ. Τα ταμειακά αποθέματα της εταιρίας παρέμειναν σε σταθερά 344 εκατ. δολ. στις 31 Μαρτίου 2024.

Η Okeanis Eco Tankers, του Γιάννη και Αριστείδη Αλαφούζου, διαθέτει στόλο 14 tankers, συνολικής χωρητικότητας 3,5 εκατ. dwt. Η μετοχή είναι στα 36,14 δολάρια και η κεφαλαιοποίηση στο 1,1 δισ. δολ. Είχε έσοδα 81 εκατ. δολ. και προσαρμοσμένα κέρδη για την περίοδο στα 39,6 εκατ. δολ. ή 1,23 δολ. ανά βασική και μειωμένη μετοχή . Η ναυτιλιακή εταιρία Okeanis Eco Tankers έχει εξασφάλισε πιστωτική διευκόλυνση ύψους 31,11 εκατ. δολ. για τη χρηματοδότηση της αγοράς του πλοίου «Poliegos», συνολικής χωρητικότητας 157.540 dwt, από την Bank Sinopac. Η συναλλαγή για το δάνειο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2024. Η διευκόλυνση της διαδικασίας πώλησης και επαναμίσθωσης περιλαμβάνει επιτόκιο διάρκειας SOFR συν 160 μονάδες βάσης, λήγει σε έξι χρόνια και θα αποπληρωθεί σε τριμηνιαίες δόσεις περίπου 780.000 δολ. η καθεμία, μαζί με την τελευταία δόση περίπου 12,44 εκατ. δολ. καταβλητέα στη λήξη .

H StealthGas, του Χάρη Βαφειά, διαθέτει 33 LPG carriers, συμπεριλαμβανομένων έξι πλοίων που είναι σε κοινοπραξία, χωρητικότητας 389.420 κυβικών μέτρων. Η εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρία StealthGas γνωστοποίησε κέρδη ύψους 17,7 εκατ. δολ. για το πρώτο τρίμηνο του 2024, τα οποία είναι τα υψηλότερα όλων των εποχών για την εταιρία από την ίδρυσή της.

Οσον αφορά τις εισηγμένες, η StealthGas κατέγραψε από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο έσοδα 43,6 εκατ. δολ. , αυξημένα κατά 10% σε σχέση με τα έσοδα του πρώτου τριμήνου του 2023. Τα κέρδη της εν λόγω εταιρίας ήταν 18,5 εκατ. δολ. , παρουσιάζοντας ιστορικό ρεκόρ. Τα έσοδα της εταιρίας αυξήθη καν κατά 9,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και διαμορφώθηκαν στα 41,6 εκατ. δολ. Τα ταξίδια και τα λειτουργι κά έξοδα μειώθηκαν κατά 22,7% και τα άλλα έσοδα αυξήθηκαν και τά 80% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα έσοδα για το πρώτο τρίμη να ανήλθαν σε 41,6 εκατ. δολ. σε σύγκριση με έσοδα 38,1 εκατ. δολ. για το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 3,5 εκατ. δολ. ή 9,2%, ενώ ο αριθμός των πλοίων του στόλου μειώθηκε σε 27 πλοία στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2024, από 32 πλοία στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2023. Οι τρεις εισηγμένες εταιρίες του Χάρη Βαφειά -StealthGas, Imperial Petroleum και C3is- είχαν το πρώτο τρίμηνο του 2024 συνολικά έσοδα 100 εκατ. δολ. , με τα κέρδη τους να διαμορφώνονται σε 40 εκατ. δολ. Η Imperial Petroleum, του Χάρη Βαφειά, διαχειρίζεται συνολικά 11 πλοία, από τα οποία είναι εν νέα tankers και δύο bulk carriers, συνολικής χωρητικότητας 792.000 dwt. Η Imperial Petroleum κατέγραψε έσοδα 43,2 εκατ. δολ. , αυξημένα κατά 40% σε σχέση με τα έσοδα του πρώτου τριμήνου του 2023. Τα κέρδη της εταιρίας ήταν 17,7 εκατ. δολ. , αυξημένα κατά 157% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2023. Τα κέρδη και τά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους ήταν 16,7 εκατ. δολ., από 35,7 εκατ. δολ. που είχε το 2023. και Η C3is Inc., του Χάρη Βαφειά, έχει κεφαλαιοποίηση 10,47 εκατ. δολ. και η μετοχή της διαπραγματεύεται στα 1,8 δολ. Ελέγχει στόλο τεσσάρων πλοίων, τριών bulkers και ενός tanker, συνολικής χωρητικότητας 213.464 dwt. Η C3is κατέγραψε για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους έσοδα 13 εκατ. δολ. Τα κέρδη της εταιρίας ήταν 3,8 εκατ. δολ. , αυξημένα και τά 410% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023.

Η Pyxis Tankers, του Βαλέντιου Βαλεντή, διαχειρίζεται τέσσερα πλοία, από τα οποία τα τρία tankers και ένα bulk carrier. Ταυτόχρονα διαθέτει πλειοψηφικό μερίδιο σε ένα πλοίο μεταφοράς χύτ δην ξηρού φορτίου . Η χωρητικότητα του στόλου της εταιρίας είναι στα 294.125 dwt. Τα έσοδα ήταν 11,8 εκατ. δολ. , ενώ για την ίδια περίοδο τα έσο δα από χρονική ναύλωση ήταν 10,2 εκατ. δολ. , σημειώνοντας αύξηση 0,9 εκατ. δολ. ή 10,2% σε σχέση με τη συγκρίσιμη περί οδο του 2023. Τα καθαρά έσοδα που αποδίδονται σε κοινούς μετόχους για το πρώτο τρίμηνο ήταν 3,4 εκατ. δολ. Για το πρώτο τρίμηνο του 2024 το καθαρό εισόδημα ανά κοινή μετοχή ήταν 0,33 δολ., μειωμένο για την ίδια περίοδο το 2023. Το προσαρμοσμένο EBITDA για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2024 ήταν 6 εκατ. δολ . , σημειώνοντας αύξηση 1,8 εκατ. δολ, σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο το 2023.

H Seanergy Maritime Holdings, του Σταμάτη Τσαντάνη, διαχειρίζεται 17 bulk carriers, συνολικής χωρητικότητας άνω των 3 εκατ. dwt, ενώ αναμένεται να παραλάβει ακόμα δύο πλοία. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 ο καθαρός κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε στα 38,3 εκατ. δολ., έναντι 18 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2023. Τα καθαρά κέρδη και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη για το τρίμηνο ήταν 10,2 εκατ. και 11,6 εκατ. δολάρια, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τις καθαρές ζημίες ύψους 4,2 εκατ. δολ. και τις προσαρμοσμένες καθαρές ζημίες ύψους 0,4 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2023. Το EBITDA και το προσαρμοσμένο EBITDA για το τρίμηνο ανήλθε σε 21,6 εκατ. και 23,2 εκατ. δολ. , αντίστοιχα, έναντι 8,2 εκατ. και 3,9 εκατ. δολ. για την ίδια περίοδο του 2023. Ο μέσος ημερήσιος ναύλος του στόλου για το πρώτο τρίμηνο του 2024 ήταν 24.073 δολ., σε σύγκριση με τα 11.005 δολ. την ίδια περίοδο του 2023. Τα ταμειακά διαθέσιμα στις 31 Μαρτίου του 2024 ανέρχονταν σε 24,2 εκατ. δολ. Τα ίδια κεφάλαια στο τέλος του πρώτου τριμήνου ήταν 240,6 εκατ. δολ . Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ανέρχονταν σε 223,2 εκατ. δολ. στις 31 Μαρτίου του 2024, ενώ η αξία του στόλου ανήλθε στα 442,0 εκατ. δολ.

H United Maritime Corporation, του Σταμάτη Τσαντάνη, γνωστοποίησε ακόμα ενός τριμηνιαίου μερίσματος, ύψους 0,075 δολ. ανά μετοχή για το πρώτο τρίμηνο του 2024. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 η εταιρία πραγματοποίησε καθαρό κύκλο εργασιών ύψους 10,6 εκατ. δολ. έναντι 2,8 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2023. Οι καθαρές ζημίες και οι προσαρμοσμένες καθαρές ζημίες για το τρίμηνο ήταν 1,3 εκατ. και 1,1 εκατ. δολ. , αντίστοιχα, σε σύγκριση με τις καθαρές ζημίες και τις προσαρμοσμένες καθαρές ζημίες ύψους 4,9 εκατ. και 3,7 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2023. Το προσαρμοσμένο EBITDA για το τρίμηνο ανήλθε σε3,7 εκατ. δολ., έναντι του αρνητικού προσαρμοσμένου EBITDA ύψους 1,5 εκατ. δολ. για την ίδια περίοδο του 2023. Τα ταμειακά διαθέσιμα στις 31 Μαρτίου του 2024 ανέρχονταν σε 9,8 εκατ. δολ. Τα ίδια κεφάλαια στο τέλος του πρώτου τριμήνου ήταν 64,0 εκατ. δολ. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ανέρχονταν σε 93,5 εκατ. δολ. στις 31 Μαρτίου του 2024, ενώ η αξία του στόλου ανήλθε στα 150,2 εκατ. δολ.

Η Top Ships, του Ευάγγελου Πιστιόλη, διαχειρίζεται στόλο οκτώ δεξαμενόπλοιων, χωρητικότητας 1,43 εκατ. dwt, ενώ διαθέτει ποσοστό 50% σε ακόμα δύο δεξαμενόπλοια . Η Toro Corp., του Πέτρου Παναγιωτίδη, διαχειρίζεται στόλο πέντε πλοίων, από τα οποία τα τέσσερα LPG carriers, συνολικής χωρητικότητας 20.000 κυβικών μέτ τρων, και ένα δεξαμενόπλοιο, χωρητικότητας 36.718 dwt.

πηγή:DEAL NEWS

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!