Ιταλική προεδρία : Θέτει θέματα για ναυτιλία

10.08.2014

Τρία σημαντικά ναυτιλιακά θέματα θα βρεθούν στο επίκεντρο της Ιταλικής προεδρίας, η οποία έχει συνοψίσει τους στόχους στη φράση: «Ευρώπη – Ένα νέο ξεκίνημα».

Ειδικότερα, όπως έχει επισημάνει και το εφοπλιστικό Committee του Λονδίνου τα τρία ναυτιλιακά θέματα, που έχει θέσει στο πρόγραμμα εργασίας της η Ιταλική προεδρία είναι τα εξής:


• MRV των εκπομπών CO2 από τις θαλάσσιες μεταφορές: αν και το πρόγραμμα εργασίας ορίζει ότι η Προεδρία θέλει να «συνεχίσει να εργάζεται» σχετικά με την πρόταση Κανονισμού, καταλαβαίνουμε ότι η Ιταλία θέλει να κλείσει αυτό το θέμα υπό την προεδρία της. Οι συζητήσεις σε επίπεδο ομάδας εργασίας φαίνεται να έχουν ωριμάσει σημαντικά. Ένα σημαντικό στοιχείο σε αυτή τη διαδικασία είναι η επικείμενη συζήτηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού


• Λιμενικές υπηρεσίες και οικονομική διαφάνεια των λιμένων: η Προεδρία στοχεύει στην επίτευξη συμφωνίας γενικής προσέγγισης σχετικά με την πρόταση Κανονισμού της Επιτροπής στο Συμβούλιο Μεταφορών του Οκτωβρίου.


Μάλιστα, έχει ενταθεί ο αριθμός των συνεδριάσεων των ομάδων εργασίας προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Η Προεδρία φαίνεται να κινείται προς την ίδια κατεύθυνση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πράγμα το οποίο θα δώσει την δυνατότητα να επέλθει συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων.


Όπως έχει γράψει το Pireas2day.gr το θέμα των λιμενικών υπηρεσιών δεν παρουσίασε καμία πρόοδο στην διάρκεια της Ελληνικής προεδρίας, η οποία «πέταξε την μπάλα στην εξέδρα» καθώς η θεσμοθέτηση του Κανονισμού θα δημιουργήσει εμπόδια στο μοντέλο ιδιωτικοποίησης που προωθεί σε ΟΛΠ και ΟΛΘ η κυβέρνηση με την παραχώρηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών των δύο Οργανισμών.


Να σημειωθεί ότι ο Κανονισμός απαιτεί την ύπαρξη τουλάχιστον δύο παρόχων σε κάθε λιμενική δραστηριότητα.


• Κατάσταση των ναυτικών κάτω από την Κοινωνικές Οδηγίες της ΕΕ: η Ιταλία έχει ανοίξει συζητήσεις σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής, σε επίπεδο ομάδων εργασίας και προτίθεται να το τελειώσει υπό την προεδρία της. Στόχος είναι να υιοθετήσει μια γενική προσέγγιση τον Οκτώβριο ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, τον Δεκέμβριο. Η Προεδρία γνωρίζει τις προσπάθειες που κάνουν η ECSA και ΙTF για να καταλήξουν σε μια κοινή θέση και αυτό θα μπορούσε να έχει μια επίδραση στο τελικό χρονοδιάγραμμα.


Λοιπές προτεραιότητες


Επίσης στο πρόγραμμα της Ιταλίας καθορίζονται και σειρά άλλων προτεραιοτήτων , όπως είναι :


• Διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΕΕ-ΗΠΑ για το T-TIP


• Στρατηγική Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης με τον Καναδά: Έκθεση προόδου σχετικά με την πολυμερή εμπορική συμφωνία στις υπηρεσίες


• Σχέδιο Δράσης για τη διαμόρφωση και εφαρμογή της στρατηγικής ασφάλειας της ΕΕ για τη θάλασσα?


• Υποστήριξη για την εργασία της Θαλάσσιας Δύναμης στο Κέρας της Αφρικής και στη Σομαλία


• Ενίσχυση της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατάρτισης (EUTM) στη Σομαλία και τις πιθανές συνέργιες με τη EUNAVFOR Atalanta


• Σχέδια για την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας (συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών υπηρεσιών)


• Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την οδηγία για τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών ρύπων.


• Ενεργειακή δυναμική στις ευρωπαϊκές θάλασσες (ως μέρος της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής).


• Βελτιώσεις στο σύστημα του ΦΠΑ για να γίνει πιο ανθεκτικό και πιο απλό για τους οικονομικούς φορείς


• Συζητήσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του κώδικα VISA.


• Επιτάχυνση της αναθεώρησης της e-Customs.


• Συζητήσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα βάρη και τις διαστάσεις των εμπορικών οχημάτων


• Η ανάπτυξη του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T)

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!