Η Μotor Oil απορροφά τη Cyclon

19.06.2014

Σε πλήρη απορρόφηση από τη Μotor Oil οδηγείται η Cyclon Ελλάς Α.Ε., με την πρώτη να υποβάλλει εντός της προσεχούς εβδομάδας Πληροφοριακό Δελτίο προς έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προβαίνοντας ταυτόχρονα σε όλες τις διατυπώσεις γνωστοποιήσεων – ανακοινώσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα περί δημοσίων προτάσεων.

H Μotor Oil ανακοίνωσε ότι στις 17 Ιουνίου 2014 απέκτησε επιπλέον ποσοστό 11,25\% των δικαιωμάτων ψήφου της Cyclon Ελλάς, αγοράζοντας 2.999.792 μετοχές της, συνολικής αξίας 2.099.854,40 ευρώ.


Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι στις 18/6/2014 η εταιρεία – μέτοχός της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ενημέρωσε ότι κατέχει 10.122.014 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 37,96\% επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Η παρούσα ανακοίνωση υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 4 του νόμου 3556/2007 καθόσον πραγματοποιήθηκε μεταβολή μεγαλύτερη των τριών ποσοστιαίων μονάδων επί των δικαιωμάτων ψήφου της CYCLON, τα οποία κατέχει η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. και ταυτόχρονα το ποσοστό της τελευταίας επί των δικαιωμάτων ψήφου της CYCLON ξεπέρασε το όριο του 33,33\%.


Η ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία σημειώθηκε η μεγαλύτερη των τριών ποσοστιαίων μονάδων μεταβολή και το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ξεπέρασε το όριο του 33,33\% είναι η 17η Ιουνίου 2014. Πριν την κρίσιμη συναλλαγή, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. κατείχε ποσοστό 26,71\% επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Στο μεσοδιάστημα, και μέχρι τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων, η Mότορ Οϊλ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. προτίθεται να αποκτά μέσω του Χ.Α. όλες τις προσφερόμενες μετοχές της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. έναντι 0,70 ευρώ ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό θα είναι και το προσφερόμενο αντάλλαγμα ανά μετοχή κατά την υποβολή της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης».

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!