ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Δ.Ν.Ε. – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

28.03.2014

Την 27-03-2014 πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία της Δ.Ν.Ε. η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση κατά την οποία από το Προεδρείο της Ενώσεως παρουσιάσθηκε ο απολογισμός του έτους 2013 ως και τα εν γένει οικονομικά στοιχεία.

Κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος της Δ.Ν.Ε. κ. Ι. Χατζηαντωνίου αναφέρθηκε στα σοβαρότερα από τα θέματα που απασχόλησαν την Ένωσή μας κατά το παρελθόν έτος 2013, στις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου προς αντιμετώπιση αυτών, τις δοθείσες λύσεις καθώς και στις εξελίξεις επί ενός εκάστου εξ αυτών.


Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στην εν γένει κατάσταση του λιμένος Πειραιώς, σχετικά με την λειτουργικότητα των Terminals τόσο του ΟΛΠ.ΑΕ, όσο και του ΣΕΠ.ΑΕ, η οποία επί του παρόντος είναι ικανοποιητική. Αναφορικά με τις αποκρατικοποιήσεις των λιμένων και ιδιαίτερα του ΟΛΠ.ΑΕ, αναφέρθηκε στη δημοσιευθείσα ήδη προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση του 67\% των μετοχών του Οργανισμού, και με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος το αργότερο έως τις 28-04-2014.


Η Ένωσή μας, είχε εξ αρχής δημοσιοποιήσει τις θέσεις της επί του θέματος για λιμάνια που να λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και να είναι βιώσιμα, ασφαλή, ποιοτικά, φιλικά στους χρήστες λιμενικών υπηρεσιών και στην τοπική κοινωνία, με βασικό τρίπτυχο την ανταγωνιστικότητα των λιμενικών υπηρεσιών, την ανάπτυξή τους με βάση τα σύγχρονα διεθνή δεδομένα και τον πελατοκεντρικό τους χαρακτήρα.


Επίσης αναφέρθηκε στην πραγματοποίηση πολλών συναντήσεων των Επιτροπών Εργασίας της Δ.Ν.Ε. «Container Terminals» ως και «Car Terminal – Κρουαζιεροπλοίων – Συμβατικών φορτίων», προς εξέταση και επίλυση διαφόρων προβλημάτων κατά την άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των Μελών, καθώς και στις παρεμβάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς διευθέτηση θεμάτων σχετικών με την μη καταβολή ΔΕΤΕ στα Containers in transit, εισαγωγής, εξαγωγής, κοινοτικών, τριτοχωρικών κλπ., την διευθέτηση των δυσλειτουργιών της Υπηρεσίας ελέγχου Διαβατηρίων – Συναλλάγματος Πειραιώς, ως και την ανάγκη τροποποίησης της νομοθεσίας στα θέματα της ευθύνης των Ναυτικών Πρακτόρων σε περιπτώσεις λαθρεμπορίας.


Σημείωσε ιδιαίτερα την συνεργασία της Δ.Ν.Ε. με συγγενικούς φορείς του Λιμενικού, Ναυτιλιακού και ευρύτερου εμπορικού χώρου, η οποία συνεχίσθηκε και κατά την διάρκεια του περασμένου έτους με συσκέψεις και την συμμετοχή σε όργανα διαφόρων Φορέων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.


Προέβη επίσης στην συνοπτική παρουσίαση των ενεργειών του Προεδρείου στα πλαίσια των δράσεων προς επίλυση διαφόρων προβλημάτων, πέραν των προσωπικών παρεμβάσεων αυτού σε μία σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους των Υπουργείων Οικονομικών, Ναυτιλίας, Περιφέρειας Αττικής, Επιμελητηρίων, και άλλων Φορέων, με την επισήμανση της επιτυχούς πάντοτε παρουσίας στον Λιμενικό και ευρύτερο Ναυτιλιακό και Εμπορικό χώρο.


Τέλος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της ευρισκομένης σε εξέλιξη διοικητικής και λειτουργικής αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού της Πλοηγικής Υπηρεσίας, προς βελτίωση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών και την άρση των μέχρι τώρα δυσλειτουργιών αυτής, ως και των προτάσεων της Ενώσεώς μας που έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!