ΕΤΕ: Μικρό καλάθι για τη 2η άσκηση των warrants

24.06.2014

Πολύ χαμηλές είναι οι προσδοκίες της αγοράς για το ποσοστό άσκησης των warrants της Εθνικής Τράπεζας για τη δεύτερη περίοδο, την αυλαία της οποίας άνοιξε με επιτυχία η Alpha Bank.

Από σήμερα και ως τις 26 Ιουνίου μπορούν οι επενδυτές να καταχωρίζουν εντολές. Η περίπτωση της ΕΤΕ είναι πολύ διαφορετική από εκείνη της Alpha Bank, όπου και τότε οι προσδοκίες ήταν χαμηλές, αλλά τελικά ασκήθηκαν συνολικά 60,9 εκατ. warrants τα οποία αντιστοιχούν σε 451,2 εκατ. μετοχές, ήτοι στο 3,53\% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, και το ποσό ανήλθε 206,5 εκατ. ευρώ.


Πέραν της αποτίμησης των warrants που δεν ευνοεί την άσκησή τους, η συντριπτική πλειονότητα των emerging funds δεν μπορεί βάσει καταστατικού να τοποθετείται σε παράγωγα μέσα μόχλευσης, και επομένως σε warrants ελληνικών μετοχών.


Η παραπάνω απαγόρευση είχε ως αποτέλεσμα στη διάρκεια του πρόσφατου rebalancing του MSCI τα passive emerging funds, αλλά και μέρος των active funds να μην τοποθετηθούν σε warrants, αλλά μόνο σε μετοχές.


Η προσδοκία της παροχής κινήτρων στους κατόχους των warrants, κάποια στιγμή πριν από την επόμενη περίοδο άσκησης των warrants, δηλαδή πριν από τον Δεκέμβριο του 2014, είναι επίσης ένας βασικός λόγος των χαμηλών προσδοκιών για τον βαθμό άσκησής τους.


Οι τρεις επιλογές των επενδυτών στα warrants της Εθνικής Τράπεζας


Όπως είναι αυτονόητο, οι επιλογές των κατόχων των warrants της τράπεζας, βάσει των εκτιμήσεων που διαμορφώνουν για την πορεία των τιμών σε warrant και υποκείμενους τίτλους, είναι:


Α) Να ασκήσουν μέρος ή το σύνολο των warrants που έχουν στην κατοχή τους για να αποκτήσουν μετοχές, εφόσον εκτιμούν ότι η τιμή στην οποία τις αποκτούν είναι συμφέρουσα σε σχέση με το πώς θα κινηθεί η μετοχή το επόμενο χρονικό διάστημα.


Β) Να κρατήσουν τα warrants και να τα ασκήσουν σε μία από τις επόμενες ημερομηνίες άσκησης, αν εκτιμούν ότι η τιμή της μετοχής θα κινηθεί ανοδικά σε σχέση με την προκαθορισμένη τιμή άσκησης στο μέλλον.


Γ) Να πωλήσουν τα warrants εφόσον εκτιμούν ότι ο υποκείμενος τίτλος θα κινηθεί πτωτικά σε σχέση με την τιμή άσκησης το επόμενο χρονικό διάστημα και κατά συνέπεια δεν επιθυμούν να έχουν έκθεση σε αυτόν.


Σημαντικό ρόλο στην άσκηση των warrants, όχι μόνο της Εθνικής Τράπεζας, έχουν τόσο τα χρονικά περιθώρια όσο και οι πολλαπλασιαστές των warrants, ο αριθμός δηλαδή των μετοχών που αντιστοιχούν στην άσκηση του κάθε warrant.


Ο πολλαπλασιαστής για την Εθνική Τράπεζα είναι 8,2292388. Το ακέραιο μέρος αυτού, το 8 δηλαδή, θα πιστωθεί άμεσα στις επενδυτικές μερίδες, ενώ το κλασματικό υπόλοιπο 0,2292388 θα πιστωθεί την επόμενη εργάσιμη της πίστωσης των μετοχών.


Στην περίπτωση της ΕΤΕ, που η ημερομηνία έναρξης καταχώρισης εντολών συμμετοχής είναι η σημερινή 20 Ιουνίου, οι κάτοχοι των warrants θα μπορούν να απευθύνονται στους χειριστές τους (τις χρηματιστηριακές εταιρείες δηλαδή) και να δίνουν εντολές άσκησης των warrants.


Οι εντολές θα δίνονται έως και τις 26/6/2014 που είναι η ημερομηνία δεύτερης άσκησης, ενώ ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών (η ημερομηνία διακανονισμού εντολών συμμετοχής στην άσκηση warrants) θα είναι η 27η/6/2014. Για τα κλασματικά δικαιώματα που θα προκύψουν, η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 30ή/6/2014.


Με την τιμή δεύτερης άσκησης για την ΕΤΕ στο 4,4616 ευρώ και τιμή στο ταμπλό του Χ.Α. 2,86 ευρώ, ο κάτοχος 100 warrants θα λάβει 800 μετοχές με κόστος 100 x 8 x 4,4616 ευρώ = 3.569,28 ευρώ. Θα πρέπει ωστόσο να καταβάλει και το τίμημα για το κλασματικό υπόλοιπο: 100 x 0,2292388 x 4,4616 = 102,28 ευρώ.


Ο κάθε κάτοχος warrant έχει συμφέρον να ασκήσει το δικαίωμά του για την απόκτηση μετοχών αν η τιμή της μετοχής είναι υψηλότερη από την τιμή άσκησης του warrant.


Βάσει της χθεσινής τιμής κλεισίματος στον υποκείμενο τίτλο στο 2,86 ευρώ και στο 0,873 ευρώ στο warrant της ΕΤΕ, ο κάτοχος του warrant δεν έχει συμφέρον να ασκήσει το δικαιώματά του, αφού η απόκτηση των μετοχών της ΕΤΕ μέσω του warrant είναι: [0,873 ευρώ warrant + (8,2292388 x 4,4616 ευρώ) / 8,2292388]= 4,56 ευρώ.


Πηγή :euro2day.gr

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!