Ένταξη της Ναυτιλίας στο ETS

08.03.2024

Στα πλαίσια των δράσεων της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων για την πληροφόρηση των Μελών της και του Κλάδου για θέματα αιχμής, συνδιοργανώθηκε με το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ), workshop με θέμα: Ένταξη της ναυτιλίας στο ETS.

O Νεκτάριος Μαμίτσας, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, Τμήμα Μηχανισμών Αγοράς και Μητρώου Εκπομπών, ο Δρ. Νικόλαος Λιάπης, Πρόεδρος ΕΛΙΝΤ, Μέλος ΔΣ ΕΕΝΜΑ, ο Philip Uhrskov Nielsen, Co-Founder, Oriani Maritime Digital Transformation και ο Γιώργος Κουκουζέλης, Managing Partner, Ypsilon Group, ανέπτυξαν διεξοδικά μία σειρά από εξαιρετικά ενδιαφέροντα ζητήματα σχετικά με το ETS.

Ο κ. Μαμίτσας ανέλυσε τον τρόπο λειτουργίας του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών στη ναυτιλία, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στο trading account και στο άνοιγμα λογαριασμού ΜΟΗΑ.

Ο Δρ. Λιάπης αναφέρθηκε κυρίως στις επιπτώσεις που θα έχει η εφαρμογή του ΣΕΔΕ στη ναυτιλία και ειδικότερα στις σχέσεις πλοιοκτήτη, διαχειριστή και ναυλωτή.

Ο κ. Nielsen παρουσίασε τη δυνατότητα ένταξης των ναυτιλιακών εταιρειών σε ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία υποστηρίζει την ομαλή εφαρμογή και παρακολούθηση του συστήματος.

Τέλος, ο κ. Κουκουζέλης ανέλυσε τη χρηματιστηριακή όψη του ΣΕΔΕ, παραθέτοντας στοιχεία αναφορικά με την κυμαινόμενη τιμή του CO2 ανά τόνο.

Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση με τους συμμετέχοντες, κατά την οποία, απαντήθηκαν ερωτήματα και προβληματισμοί για την ομαλή ένταξη της ναυτιλιακής κοινότητας στο ETS.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!