Ενέργεια: ΔΕΠΑ Vs ΔΕΣΦΑ για τις επενδύσεις σε νέες χρήσεις αερίου

23.07.2015

Η ΔΕΠΑ, αλλά και βιομηχανικοί χρήστες αερίου, πιέζουν το ΔΕΣΦΑ να προχωρήσει σε επενδύσεις που θα επιτρέψουν τη χρήση του σε πλοία και σε απομονωμένα δίκτυα. Ο ΔΕΣΦΑ το μόνο που υπόσχεται είναι η δημιουργία υποδομής για φόρτωση βυτιοφόρων στο τέλος του 2016.

Η ΔΕΠΑ, αλλά και βιομηχανικοί χρήστες φυσικού αερίου, πιέζουν το ΔΕΣΦΑ να προχωρήσει σε επενδύσεις που θα επιτρέψουν τη χρήση υγροποιημένου αερίου σε πλοία και σε απομονωμένα δίκτυα (νησιά κλπ). Ο ΔΕΣΦΑ ωστόσο το μόνο που υπόσχεται είναι η δημιουργία υποδομής για φόρτωση βυτιοφόρων στο τέλος του 2016. Με τις νέες χρήσεις θα υπάρξει βέλτιστη εμπορική εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων λέει η ΔΕΠΑ. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του ΔΕΣΦΑ.


Αντικείμενο αντιπαράθεσης μεταξύ της ΔΕΠΑ και του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ), έχει καταστεί η κατά την ΔΕΠΑ καθυστέρηση στη δημιουργία υποδομών για την φόρτωση βυτιοφόρων με υγροποιημένο αέριο, όπως και για τη μεταφόρτωση υγροποιημένου αερίου σε μικρά πλοία.


Σύμφωνα με τη μελέτη ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ για τη δεκαετία 2016-2025, η δημιουργία σταθμού ανεφοδιασμού βυτιοφόρων στον τερματικό της Ρεβυθούσας εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του 2016, ενώ δεν υπάρχει καμία δέσμευση για τις υποδομές μεταφόρτωσης σε μικρά και μεσαία πλοία.


Η καθυστέρηση αυτή προβληματίζει ιδιαίτερα τη ΔΕΠΑ, καθώς η ανάπτυξη μικροδικτύων φυσικού αερίου σε νησιά και σε περιοχές που δεν θα συνδεθούν σύντομα με τα δίκτυα φυσικού αερίου, όπως και η χρήση υγροποιημένου αερίου στην κίνηση εμπορικών πλοίων, αποτελεί βασικό στοιχείο για την εμπορική ανάπτυξη της.


Μάλιστα η επιχείρηση πρόσφατα αποφάσισε να συμμετάσχει σε κοινοπρακτικό σχήμα με εταιρείες της Κύπρου και της Ιταλίας, με στόχο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων και των προϋποθέσεων για την προώθηση του υγροποιημένου αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου για τα εμπορικά πλοία.


Τις ενστάσεις της η ΔΕΠΑ διατύπωσε με παρατηρήσεις στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ 2014 -2023 στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που ολοκληρώθηκε αυτή την εβδομάδα.


Συγκεκριμένα, η ΔΕΠΑ σημειώνει ότι στο συγκεκριμένο δεκαετές, θα πρέπει:


* Να συμπεριληφθούν οι αναγκαίες υποδομές για τη μεταφόρτωση πλοίων μεσαίου και μικρού μεγέθους (1.000-10.000 m3 Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου). Η εν λόγω υποδομή θα επιτρέψει την ανάπτυξη της διανομής ΥΦΑ σε περιοχές που είναι απομακρυσμένες από το Εθνικό Σύστημα, καθώς και για ναυτιλιακή χρήση. «Πιστεύουμε» σημειώνει η ΔΕΠΑ, «ότι η υλοποίηση αυτής της επένδυσης δεν θα απαιτήσει μεγάλες τεχνικές παρεμβάσεις και επί πλέον η εν λόγω δραστηριότητα δεν εξαρτάται από την αύξηση της αποθηκευτικής δυναμικότητας του τερματικού σταθμού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας.


* Να ενταχθεί στο πρόγραμμα ανάπτυξης η δημιουργία υποδομής φόρτωσης φορτηγών βυτίων (truck loading facility) στο σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας.


Μάλιστα η ΔΕΠΑ τονίζει στις παρατηρήσεις της ότι «σύμφωνα και με τη διεθνή εμπειρία, όπου τερματικοί σταθμοί Υγροποιημένου Αερίου αναβαθμίζονται σε σταθμούς μεταφόρτωσης ενώ δραστηριότητες που σχετίζονται με διακίνηση μικρής κλίμακας Υγροποιημένου Αερίου και Υγροποιημένου Αερίου ως ναυτιλιακού καυσίμου, σε πρώτη φάση πραγματοποιούνται με χρήση φορτηγών βυτίων, είναι προφανές ότι οι προαναφερόμενες προτάσεις θα συμβάλλουν έτι περαιτέρω στην αξιοποίηση του τερματικού σταθμού ΥΦΑ και στη βέλτιστη εμπορική του εκμετάλλευση».


Εμμέσως δηλαδή η ΔΕΠΑ επισημαίνει ότι οι νέες υποδομές και χρήσεις του υγροποιημένου αερίου, θα συμβάλλουν στο να βελτιωθεί ο βαθμός απασχόλησης των εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου με αύξηση των διακινούμενων όγκων.


Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η δαπανηρή υποδομή αποθήκευσης και επαναεριοποίησης του υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα, μέχρι στιγμής αξιοποιείται σε πολύ μικρό βαθμό, με αποτέλεσμα να μένει ανενεργό το μεγαλύτερο μέρος των επενδυμένων κεφαλαίων.


Κυρίως όμως οι μικρές ποσότητες που διακινούνται, αυξάνουν σημαντικά το κόστος χρήσης των υποδομών για τους χρήστες (ΔΕΠΑ και ανεξάρτητοι) και σε τελευταία ανάλυση επιβαρύνουν σημαντικά το τελικό κόστος του καυσίμου για τους τελικούς καταναλωτές.


Ο βαθμός απασχόλησης θα μειωθεί ακόμη περισσότερο με την ολοκλήρωση της επένδυσης στη Ρεβυθούσα που βρίσκεται σε εξέλιξη και περιλαμβάνει την κατασκευή τρίτης δεξαμενής και σημαντική αύξηση της δυναμικότητας επαναεριοποίησης.


Ο ΔΕΣΦΑ


Από την πλευρά του ΔΕΣΦΑ τώρα, στη μελέτη ανάπτυξης για τη δεκαετία 2016-2025 που εκπόνησε, αναφορικά με τις μελετώμενες επενδύσεις σε εφαρμογές μικρής κλίμακας για το φυσικό αέριο, θέτει ως προτεραιότητα τη δημιουργία σταθμού ανεφοδιασμού βυτιοφόρων Υγροποιημένου Αερίου στη Ρεβυθούσα. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι από τον Μάιο του 2015 εκπονείται ο βασικός σχεδιασμός για τη δημιουργία του πρώτου σταθμού ανεφοδιασμού αυτού του είδους.


Σημειώνει δε ότι «με δεδομένο ότι το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς έχει αναπτυχθεί κυρίως στην ανατολική πλευρά της χώρας και άρα δεν υπάρχει η δυνατότητα χρήσης φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα, η εφαρμογή για τη φόρτωση βυτιοφόρων (Truck Loading) και η μεταφορά του σε εγκαταστάσεις καταναλωτών που θα το αεριοποιούν στις δικές τους εγκαταστάσεις και θα το χρησιμοποιούν, εκτιμάται ότι θα αυξήσει την κατανάλωση του φυσικού αερίου στη χώρα.


Αυτός είναι και ο λόγος που η εν λόγω δραστηριότητα έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον βιομηχανικών καταναλωτών που το έχουν εκφράσει στον ΔΕΣΦΑ και στη ΡΑΕ κατά τη φάση της δημόσιας διαβούλευσης του δεκαετούς Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου». Εκτιμά δε, ότι ο σταθμός αυτός θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016.


Ως προς τα χαρακτηριστικά του, σημειώνει ότι ο σταθμός φόρτωσης θα είναι μιας θέσης και παροχής 100 κυβικών μέτρων την ώρα.


Το έργο περιλαμβάνει επίσης:


– το σύστημα μέτρησης της ποσότητας, με χρήση γεφυροπλάστιγγας επί της οποίας θα φορτώνονται τα βυτιοφόρα,


– τη σύνδεση του σταθμού φόρτωσης με την αίθουσα ελέγχου του σταθμού Υγροποιημένου Αερίου και με το δίκτυο πληροφορικής του ΔΕΣΦΑ, για την έκδοση τιμολογίων και φορτωτικών εγγράφων,


– κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τόσο εντός της ιδιοκτησίας ΔΕΣΦΑ όσο και επί της διαδρομής πρόσβασης στη Ρεβυθούσα και τέλος,


– την επιλογή του πορθμείου στην απέναντι ακτή και τυχόν απαιτούμενα λιμενικά έργα.


Όταν θα ολοκληρωθεί ο βασικός σχεδιασμός του έργου θα εξετασθεί η ένταξή του σε Πρόγραμμα Ανάπτυξης.


Ως προς την ανάπτυξη εφαρμογών χρήσης Υγροποιημένου Αερίου Μικρής Κλίμακας (Small Scale LNG), ο ΔΕΣΦΑ σημειώνει ότι έχει ήδη αναθέσει την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο τον προκαταρκτικό τεχνικό προσδιορισμό και την εκτίμηση κόστους για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού μικρών πλοίων Υγροποιημένου Αερίου από τη Ρεβυθούσα που στη συνέχεια θα τροφοδοτούν πλοία της ακτοπλοΐας (Βunkering) στο λιμάνι του Πειραιά και για την ανάπτυξη δορυφορικών παράκτιων εγκαταστάσεων αποθήκευσης Υγροποιημένου Αερίου για την χρήση του σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή μικρά δίκτυα διανομής.


Για το έργο αυτό έχει υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης των μελετών από τα κονδύλια του προγράμματος TEN – Transporation.


Πάντως ο ΔΕΣΦΑ τονίζει ότι είναι ακόμα πρώιμο να καθορισθούν τυχόν έργα που θα προκύψουν από τη μελέτη αυτή.


 


πηγή:euro2day.gr

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!