Πέμπτη, Ιούλιος 07, 2022
08/02/2015

Κυριακούλης: Στον όμιλο Dogus το 21,76\% της Κ&G Διαχείριση Μαρινών Μεσογείου

Σε μεταβίβαση 2.693.573 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας «Κ & G Διαχείριση Μαρινών Μεσογείου Α.Ε.», ήτοι ποσοστό 21,76\% του συνολικού αριθμού των μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη, αντί συνολικού τιμήματος 5.230.000 ευρώ, προέβη την 04/02/2015 προς την Ολλανδική εταιρεία «D - Marine Investments Holding BV» η «Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε.», στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του Ομίλου και κατόπιν διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, από την άνω συναλλαγή προέκυψε υπεραξία ποσού 2.527.763 ευρώ. Κατόπιν της άνω μεταβιβάσεως η εταιρεία «Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ν.Α.Ε.» κατέχει πλέον 1.192.501 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας «Κ&G Διαχείριση Μαρινών Μεσογείου Α.Ε.», ήτοι ποσοστό 9,63\% του συνολικού αριθμού των μετοχών.

Η εταιρεία «D - Marine Investments Holding BV» ήταν ήδη η πλειοψηφούσα μέτοχος της «Κ&G Διαχείριση Μαρινών Μεσογείου Α.Ε.», ανήκει στον διεθνή Όμιλο Dogus, ο οποίος δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων και στο τομέα της εκμετάλλευσης τουριστικών λιμένων και αναμένεται να πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στον χώρο αυτό για την ανάπτυξη των μαρινών.

logo

Εγγραφείτε στο Newsletter μας