Τετάρτη, Απρίλιος 21, 2021
29/03/2021

BEVALDIA: Μια εταιρεία που κάνει τη διαφορά στις επισκευές πλοίων εντός και εκτός νερού. Ψωματάκη Ελένη, Abdeljabbar Elgabli : Διευθύνοντες Σύμβουλοι BEVALDIA

Καταδυτική ομάδα της BEVALDIA ετοιμάζεται για υποβρύχιες εργασίες στον Πειραιά. Καταδυτική ομάδα της BEVALDIA ετοιμάζεται για υποβρύχιες εργασίες στον Πειραιά.

Για τις δραστηριότητες της BEVALDIA μιλούν η κα Ψωματάκη Ελένη, και ο κος Abdeljabbar Elgabli, Διευθύνοντες Σύμβουλοι της εταιρείας, στο Maritimes.gr Αναφέρονται στη διεθνή παρουσία της BEVALDIA, επισημαίνοντας πως το σύνολο των εργασιών πραγματοποιείται από έμπειρους, πιστοποιημένους από τις κλάσεις συνεργάτες. Αναλύουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της BEVALDIA, όπως είναι το ανθρώπινο δυναμικό της αλλά και η πρωτοποριακή τεχνολογία που αναπτύσσει, ιδιαίτερα στον τομέα του υποβρύχιου καθαρισμού υφάλων πλοίων, κάνοντας έτσι τη διαφορά σε έναν ανταγωνιστικό κλάδο.

Σε ποιους τομείς δραστηριοποιείται η BEVALDIA;

Η BEVALDIA είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται από το 1992 στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και πρακτόρευσης πλοίων συγκεντρώνοντας γνώσεις που την καθιστούν πρωτοπόρο στο συγκεκριμένο κλάδο. Αναλύοντας τις υπηρεσίες της συνάγεται πως η δραστηριοποίηση της BEVALDIA συνίσταται σε τρεις τομείς, στις υποβρύχιες εργασίες σε πλοία, στις εργασίες επισκευής πλοίων εκτός νερού και στην πρακτόρευση πλοίων.

Η μέχρι σήμερα πορεία της BEVALDIA συνηγορεί στη διαπίστωση πως είναι μια εταιρεία που υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα εργασιών στον τομέα των υποβρύχιων υπηρεσιών. Αυτές οι εργασίες μπορούν να συνοψιστούν σε τρεις κατηγορίες: α) επισκευές πλοίων, β) εργασίες συντήρησης και γ) επιθεωρήσεις πλοίων εγκεκριμένες από τους νηογνώμονες.

Η ιδιαιτερότητα της BEVALDIA συνίσταται στη δυνατότητα της να παρέχει τις υπηρεσίες της σε είκοσι δυο χώρες εξυπηρετώντας αποτελεσματικά πολλά λιμάνια αυτών των χωρών.

Είναι, ακόμη, σημαντικό να αναφερθεί ότι όλες οι καταδυτικές ομάδες είναι επίσημα, νόμιμα συνεργεία που διαθέτουν τις απαραίτητες για την εκάστοτε χώρα άδειες. Απαρτίζονται από μέλη έμπειρα, γνώστες των ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζουν τον εκάστοτε γεωγραφικό χώρο με απόλυτη επάρκεια στη χρήση των υποβρύχιων τεχνολογιών.

Ο δεύτερος μεγάλος τομέας δράσης της εταιρείας είναι αυτός της επισκευής πλοίων που πραγματοποιούνται εκτός νερού (dry services). Το σύνολο των εργασιών πραγματοποιείται από έμπειρους, πιστοποιημένους από τις κλάσεις συνεργάτες. Αυτό τους καθιστά ικανούς να παραδίδουν έργα, τα οποία μπορούν να λάβουν εγκρίσεις από τους νηογνώμονες.

Ο τρίτος τομέας δράσης σχετίζεται με την πρακτόρευση πλοίων. Πρακτορεία της εταιρείας λειτουργούν με ιδιαίτερη επιτυχία στην Ελλάδα, το Τόγκο, την Κύπρο και την Τουρκία. Τα πρακτορεία αυτά και όλοι οι επιμέρους πράκτορες είναι νόμιμα γραφεία που διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες από τις τοπικές αρχές.

Ποια είναι η διεθνής παρουσία της BEVALDIA; Ποιες πιστοποιήσεις έχει λάβει;

Η BEVALDIA είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από είκοσι δυο χώρες παρέχοντας ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών σε πλοία. Η ποιότητα των υπηρεσιών της συνάγεται από το γεγονός ότι πρόκειται για μια εταιρεία εγκεκριμένη από όλους τους νηογνώμονες και πιστοποιημένη κατά ISO 9001/2015, ISO 14001/2015 και ISO 45001/2018.

Τι καθιστά την BEVALDIA ανταγωνιστική τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο;

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της BEVALDIA προκύπτει από το ανθρώπινο δυναμικό της, ικανό να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κλάδου.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως το σύνολο του προσωπικού της BEVALDIA εφαρμόζει όλες τις αρχές υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Επίσης, το προσωπικό ακολουθεί α) πρωτόκολλο κωδικού ηθικής και β) πολιτική ποιότητας και ελέγχου.

Επιπλέον, όλα τα μέλη του προσωπικού και των συνεργείων εφαρμόζουν το πρωτόκολλο Confidetional Information Protection, δηλαδή απαγόρευση κοινοποίησης πληροφοριών των πελατών ή των πλοίων.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα της εταιρείας BEVALDIA που την καθιστά ανταγωνιστική σε ένα διεθνές επίπεδο είναι το γεγονός πως το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της επιμορφώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα τόσο σε νέες τεχνικές όσο και σε νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στον κλάδο.

Ταυτόχρονα, το προσωπικό συγκεντρώνοντας καθημερινά εμπειρία από τα δεκάδες πραγματικά έργα που συμμετέχει, καθώς και η εφαρμογή επίσημης διαδικασίας συγκέντρωσης και επεξεργασίας των στοιχείων αυτών, καθιστά την εταιρεία ικανή, να αναπτύσσει δικής της, πρωτοποριακή τεχνολογία, ιδιαίτερα στον τομέα του υποβρύχιου καθαρισμού υφάλων πλοίων.
Το ανθρώπινο δυναμικό της BEVALDIA, η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και η μακρόχρονη εμπειρία της την έχουν καταστήσει μια εταιρεία που υιοθετεί και εφαρμόζει καινοτόμες τεχνικές και τεχνολογίες, κάνοντας τη διαφορά σε έναν ανταγωνιστικό κλάδο.

BEVALDIA 3

BEVALDIA 6

BEVALDIA 1

BEVALDIA 7

 

logo

Εγγραφείτε στο Newsletter μας