Δευτέρα, Μάρτιος 20, 2023
30/01/2023

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Πλαίσιο υπέρ της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλιακής χρηματοδότησης

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα τη θέση της σχετικά με την εφαρμογή των τελευταίων προληπτικών απαιτήσεων της Βασιλείας στο δίκαιο της ΕΕ (Βασιλεία III). Η ECSA χαιρετίζει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της επιτροπής, η οποία αναγνωρίζει την ανάγκη διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής βιομηχανίας με την εισαγωγή ενός αποτελεσματικού πλαισίου για την προώθηση της χρηματοδότησης των πλοίων στην Ευρώπη.

Όπως υποστήριξε η ECSA, το Κοινοβούλιο διατήρησε την ειδική διάταξη στην πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη χρηματοδότηση πλοίων στο πλαίσιο εξειδικευμένου δανεισμού. Η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο αναγνωρίζουν το επίπεδο κινδύνου που συνδέεται με τη χρηματοδότηση πλοίων και έχουν θέσει στο τραπέζι αποτελεσματικά μέτρα για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για να διασφαλίσουν ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες διαθέτουν τα εργαλεία για να συνεχίσουν να δανείζουν στην Ευρωπαϊκή ναυτιλία.

Η ECSA πιστεύει ότι αυτές οι διατάξεις είναι ζωτικής σημασίας για να διατηρήσουν τις ευρωπαϊκές ναυτιλιακές εταιρείες σε ισότιμη βάση με άλλες δικαιοδοσίες όσον αφορά στη χρηματοδότηση πλοίων, ιδίως για τις πολλές SMEs (μικρού & μεσαίου μεγέθους εταιρείες) που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να αναζητήσουν εναλλακτική χρηματοδότηση εκτός Ευρώπης.

"Η ναυτιλία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ασφάλειας – μεταφέρουμε ενέργεια, τρόφιμα, εμπόριο. Είναι ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή ναυτιλία να έχει πρόσβαση σε ανταγωνιστική χρηματοδότηση πλοίων στην ΕΕ προκειμένου να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της. Χαιρετίζουμε την ψηφοφορία του Κοινοβουλίου, καθώς αυτό είναι ένα πρώτο βήμα για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να επιτρέψουμε στις τράπεζες να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν τη ναυτιλία, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που ο κλάδος κινείται για να επιτύχει τους στόχους του για την απανθρακοποίηση. Ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο θα υποστηρίξει μια παρόμοια προσέγγιση καθώς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις", δήλωσε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας της ECSA, Σωτήρης Ράπτης.

Καθώς οι ολοένα και πιο αυστηρές τραπεζικές κεφαλαιακές απαιτήσεις και πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες περιορίζουν τις δραστηριότητές τους στη χρηματοδότηση πλοίων, είναι σημαντικό να εξεταστεί ποια χρηματοδοτικά εργαλεία είναι τα καταλληλότερα για τον ναυτιλιακό κλάδο. Το οικονομικό τοπίο της Ευρώπης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τραπεζικό δανεισμό. Η ευρωπαϊκή ναυτιλία και οι νέες επενδύσεις μπορούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές μόνο εάν υπάρχουν ρυθμιστικές και επιχειρηματικές συνθήκες ώστε οι ευρωπαϊκές τράπεζες να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν ναυτιλιακές εταιρείες.

Η ECSA θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καθώς η τελική συμφωνία διαπραγματεύεται

logo

Εγγραφείτε στο Newsletter μας