Πέμπτη, Μαϊος 26, 2022
15/12/2021

KR:Ενισχύει τις Υπηρεσίες Πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001) στην Ευρώπη

Η KR Hellas, θυγατρική του Κορεατικού Μητρώου (KR) έχει διαπιστευθεί ως φορέας πιστοποίησης συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001), από τον Ελληνικό Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνές πρότυπο που ορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζεται σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς και δραστηριότητες και η πιστοποίηση απονέμεται από ανεξάρτητο τρίτο μέρος σε αυτούς τους οργανισμούς που πληρούν τις καθορισμένες απαιτήσεις.

Η KR λειτουργεί ως ένας ολοκληρωμένος φορέας πιστοποίησης, βοηθώντας τις εταιρείες να επιτύχουν τα πάντα, από πιστοποιήσεις σχετικές με το σύστημα όπως ISO 9001 (ποιότητα), ISO 14001 (περιβάλλον) και ISO 45001 (ασφάλεια/υγεία) μέχρι τις πιστοποιήσεις προϊόντων που απαιτούνται για λέβητες και δοχεία πίεσης (boilers and pressure vessels).

kr hellas iso9001Η KR ίδρυσε τη θυγατρική της, KR Hellas το 2008 στην Ελλάδα για την παροχή υπηρεσίας πιστοποίησης (σήμα CE) για προϊόντα που εξάγονται στην Ευρώπη. Η KR Hellas παρέχει υπηρεσίες σήμανσης CE σε επτά διαφορετικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των MED και ATEX, και έχει διαπιστευθεί ως οργανισμός επιθεώρησης λέβητα, δοχείων πίεσης και πυρηνικού εξοπλισμού από την Αμερικανική Εταιρεία Μηχανολόγων Μηχανικών (ASME) το 2019.

Επιπλέον, έχει εξουσιοδοτηθεί να επιθεωρεί δοχεία αερίου (gas containers) και εμπορευματοκιβώτια επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR, RID) που εξάγονται στην Ευρώπη και είναι διαπιστευμένος ως φορέας πιστοποίησης αντιεκρηκτικής προστασίας -explosion proof certification body (ExCB) από τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους στο πλαίσιο του συστήματος εξοπλισμού IECEx, επεκτείνοντας το εξειδικευμένο επιχειρηματική περιοχή πιστοποίησης στη διεθνή πιστοποίηση αντιεκρηκτικής προστασίας (IECEx).

Με τη διαπίστευση της KR Hellas ως φορέα πιστοποίησης ISO 9001, η KR θα μπορεί να παρέχει στους πελάτες στην Ευρώπη αξιόπιστες και άμεσες υπηρεσίες πιστοποίησης ISO 9001.

Από την πλευρά του, ο Δρ. Κατηφόρης Νικόλαος, διευθυντής ποιότητας της KR Hellas, δήλωσε ότι "Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του ESYD της KR Hellas για τη διαδικασία διαπίστευσης, ολοκληρώσαμε με επιτυχία δύο αξιολογήσεις αρχικών ελέγχων για δύο διαφορετικούς πελάτες καθώς και μια αξιολόγηση του γραφείου της KR Hellas. Προχωρώντας, η KR Hellas ανυπομονεί να παρέχει στους πελάτες της σε όλη την Ευρώπη αυτήν την έγκαιρη, ποιοτική διαπίστευση για την υπηρεσία πιστοποίησης ISO 9001".

Η KR Hellas έχει διαπιστευθεί για τέσσερα πεδία πιστοποίησης ISO 9001 (κωδικός EA) – τους κωδικούς EA 17, 18, 29 και 31, που περιλαμβάνουν μηχανήματα, εξοπλισμό, μεταφορά, αποθήκευση και επικοινωνία. Γενικότερα, η KR Hellas εργάζεται για να επεκτείνει περαιτέρω τις διαπιστευμένες υπηρεσίες πιστοποίησης σε πρόσθετους κωδικούς EA και άλλα συστήματα διαχείρισης προς όφελος ενός ευρύτερου φάσματος πελατών, χρησιμοποιώντας τη σημαντική εμπειρία πιστοποίησης και τις μεθόδους υψηλής ποιότητας.

logo

Εγγραφείτε στο Newsletter μας