Δευτέρα, Σεπτέμβριος 27, 2021
26/07/2021

Ναι αλλά με αστερίσκους στον νέο νόμο για τα απόβλητα από τα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ

• Ναι στην ιχνηλάτηση των ΑΕΚΚ μέσω GPS

• Να παραμείνει η διαχείριση μέσω ΣΣΕΔ και για τα απόβλητα κατηγορίας Α1

• Να συμπεριληφθούν οι δαπάνες ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης στο διοικητικό κόστος των ΣΣΕΔ 

Θετικά αποτιμούν τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), τον νέο νόμο για τα απόβλητα που ψηφίστηκε τις προηγούμενες ημέρες από τη Βουλή, αλλά με επιφυλάξεις.

Στη συζήτηση επί του νομοσχεδίου κλήθηκε και συμμετείχε στην αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής η ΑΝΑΚΕΜ, το μεγαλύτερο Σύστημα της χώρας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΑΚΕΜ κ. Ηλίας Δημητριάδης χαιρέτησε ως θετικές τις διατάξεις για την ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων μέσω της υποχρεωτικής τοποθέτησης συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού θέσης σε οχήματα μεταφοράς ΑΕΚΚ, καθώς και εκείνες για την αποσαφήνιση της υποχρέωσης των υπόχρεων διαχειριστών ΑΕΚΚ που παράγονται από έργα περιβαλλοντικής κατηγορίας Α2 και Β να συμβάλλονται με ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ.

Ωστόσο, όπως τόνισε ο κ. Δημητριάδης στην ίδια συνεδρίαση, αποτελεί αρνητική εξέλιξη η εξαίρεση διαχειριστών ΑΕΚΚ από έργα περιβαλλοντικής κατηγορίας Α1 από την υποχρέωση σύμβασης με ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ. Πόσο μάλλον όταν η διαχείριση των ΑΕΚΚ επί τόπου στα έργα ήταν ήδη εφικτή και με το προηγούμενο πλαίσιο, ενώ προβλέπεται, μάλιστα, στα επιχειρησιακά σχέδια ορισμένων ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ, με μηδαμινό καταγραφικό κόστος.

Η ΑΝΑΚΕΜ εκτιμά επίσης ότι η απαίτηση εκ του νέου νόμου να ορίζεται ενιαία τιμή χρέωσης εισφοράς όταν μια Μονάδα συμβάλλεται με περισσότερα του ενός ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ, ενδέχεται να δημιουργήσει σοβαρά κωλύματα και στρεβλώσεις.

 

 

 

logo

Εγγραφείτε στο Newsletter μας