Δευτέρα, Μάρτιος 20, 2023
17/03/2023

Pyxis Tankers: Ισχυρά κέρδη κατέγραψε το τέταρτο τρίμηνο του 2022

Ισχυρή διαδοχική αύξηση εσόδων παρουσίασε κατά το τέταρτο οικονομικό τρίμηνο του 2022 η εισηγμένη στο Nasdaq ναυτιλιακή εταιρεία Pyxis Tankers Inc., συμφερόντων του Βαλέριου Βαλέντη.

Συγκεκριμένα, για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, τα καθαρά έσοδά ανήλθαν στα 18,4 εκατομμύρια δολάρια. Για την ίδια περίοδο, τα έσοδά της εταιρείας σε ισοδύναμο χρονοναύλωσης ("TCE") ήταν 13,8 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση κατά περίπου 10,0 εκατ. δολάρια ή 256% από το συγκρίσιμο τρίμηνο του 2021. Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους κοινούς μετόχους για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ήταν 6,5 εκατομμύρια δολάρια, παρουσιάζοντας αύξηση 12,1 εκατομμυρίων δολαρίων από καθαρή ζημία 5,6 εκατομμυρίων δολαρίων κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Για το τέταρτο τρίμηνο του 2022, τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή ήταν 0,61 δολάρια (βασικά και απομειωμένα) και 0,53 δολάρια (απομειωμένα) έναντι καθαρής ζημίας 0,58 δολαρίων (βασικά και απομειωμένα) για την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Το προσαρμοσμένο EBITDA για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ήταν 9,7 εκατομμύρια δολάρια, το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση 10,4 εκατομμυρίων δολαρίων σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Στις 9 Μαρτίου 2023, η Εταιρεία ανακοίνωσε την πώληση του παλαιότερου δεξαμενόπλοιου της, του "Pyxis Malou", κατασκευής 2009, έναντι 24,8 εκατ. δολαρίων σε μετρητά. Η ολοκλήρωση της πώλησης του πλοίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου και υπόκειται στις συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης. Αναμένεται να εισπράξουν έσοδα σε μετρητά ύψους 18,0 εκατ. δολαρίων μετά την αποπληρωμή του δανείου του πλοίου και τις αμοιβές και τα έξοδα της συναλλαγής. Υποθέτοντας ότι η ολοκλήρωση θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ένα εφάπαξ κέρδος από την πώληση πλοίου ύψους περίπου 8,0 εκατ. δολαρίων ή 0,75 δολαρίων ανά κοινή μετοχή.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Βαλέντιος Βαλέντης, σχολίασε "Συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τα πέντε Eco-MR μας στο πλαίσιο μιας μικτής στρατηγικής ναύλωσης βραχυπρόθεσμων χρονοναυλώσεων και spot ταξιδιών. Κατά τη διάρκεια των τριών μηνών που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2022, η ημερήσια τιμή του TCE μας αυξήθηκε κατά 3,8 φορές στα 33.182 δολάρια σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021. Είμαστε επίσης στην ευχάριστη θέση να αναφέρουμε ότι συνεχίσαμε να διατηρούμε μια πειθαρχημένη δομή κόστους σε όλες τις δραστηριότητές μας, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις. Για παράδειγμα, το ημερήσιο OPEX πλοίου για τα MR μας μειώθηκε ελαφρώς το τέταρτο τρίμηνο του 2022 σε 6.672 δολάρια σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021. Η θετική δυναμική συνεχίστηκε και το 2023, υποδηλώνοντας ένα ακόμη ζωηρό έτος. Από τις 14 Μαρτίου, το 80% των διαθέσιμων ημερών το α' τρίμηνο του 2023 για τα MR's μας ήταν κλεισμένα με εκτιμώμενο μέσο TCE $28.000 ανά πλοίο, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων πλοίων που έχουν συμβληθεί με βραχυπρόθεσμες χρονοναυλώσεις με μέσο ποσοστό $29.400 και ενός MR που απασχολείται στην αγορά spot με μέσο ποσοστό $26.400.

Σε αυτή τη διασταύρωση, αναμένουμε ότι οι τιμές των ναύλων θα παραμείνουν σε σταθερά επίπεδα, δεδομένων των μέτριων επιπέδων αποθεμάτων διυλισμένων πετρελαιοειδών σε διάφορες τοποθεσίες παγκοσμίως, των παγκόσμιων επιπτώσεων της νέας απαγόρευσης και των ανώτατων ορίων τιμών της G-7 και της ΕΕ για τα θαλάσσια φορτία ρωσικών διυλισμένων προϊόντων που τέθηκαν σε ισχύ στις αρχές Φεβρουαρίου 2023, καθώς και της επαναλειτουργίας της Κίνας, καθώς οι αυστηροί περιορισμοί του Covid- 19 καταργήθηκαν πρόσφατα μετά από τρία χρόνια. Παρά ορισμένους αντίθετους ανέμους, όπως η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, η αυστηρότερη νομισματική πολιτική, ο υψηλός πληθωρισμός και τα μείζονα γεωπολιτικά γεγονότα, το ΔΝΤ αναβάθμισε πρόσφατα τις προοπτικές του για την παγκόσμια αύξηση του ΑΕΠ το 2023 σε 2,9%. Η εκτίμηση για την αύξηση του ΑΕΠ της Κίνας το 2023 αναθεωρήθηκε στο 5,2%, από το χαμηλό των τελευταίων 47 ετών του 3% πέρυσι. Οι αναλυτές του κλάδου αναθεώρησαν επίσης τις απόψεις τους σχετικά με τον αντίκτυπο των νέων ρωσικών κυρώσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πρόσθετη αύξηση της ζήτησης δεξαμενόπλοιων προϊόντων έως και 12% φέτος, κυρίως λόγω της επέκτασης των τόνων-μιλίων. Τον Φεβρουάριο, ο ΙΕΑ αναθεώρησε την πρόβλεψή του για αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου κατά 2% ή 2,0 εκατ. βαρέλια ημερησίως στα 101,9 Mb/d το 2023. Οι θετικές μας προοπτικές υποστηρίζονται περαιτέρω από εποικοδομητικά μακροπρόθεσμα θεμελιώδη στοιχεία του τομέα της προσφοράς και της ζήτησης, όπως, το ιστορικά χαμηλό βιβλίο παραγγελιών για MR και ο αριθμός των παλαιότερων δεξαμενόπλοιων. Μια κορυφαία ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών ανέφερε ότι το βιβλίο παραγγελιών για νεότευκτα MR ήταν το 5,8% του παγκόσμιου στόλου στις 28 Φεβρουαρίου 2023 και ότι το 10,4% αυτού του στόλου ήταν ηλικίας 20 ετών και άνω. Αναμένουμε ότι η προσφορά δεξαμενόπλοιων MR θα αυξάνεται ετησίως με λιγότερο από 2% καθαρά κατά τα επόμενα δύο χρόνια. Ωστόσο, το αυξανόμενο επίπεδο πολυπλοκότητας στον τομέα και η αβεβαιότητα από τους αντίθετους ανέμους των μακροοικονομικών συνθηκών και των παγκόσμιων γεγονότων στη ζήτηση για διυλισμένα πετρελαιοειδή, μας υποχρεώνει να λειτουργούμε με σύνεση.

Δεδομένου του σημερινού περιβάλλοντος υψηλής αξίας περιουσιακών στοιχείων, εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολο να αναπτυχθούν βιώσιμες ευκαιρίες για την επέκταση του στόλου, ιδίως για την αγορά σύγχρονων οικολογικά αποδοτικών MR. Υπό αυτό το πρίσμα, διατηρούμε την πειθαρχημένη προσέγγισή μας στην κατανομή κεφαλαίου μέχρι να προκύψουν πιο ελκυστικές καταστάσεις που μπορεί να μας επιτρέψουν να ενισχύσουμε περαιτέρω την αξία των μετόχων. Εν τω μεταξύ, πρόσφατα αδράξαμε την ευκαιρία να βελτιστοποιήσουμε τον στόλο μας και να αυξήσουμε τους κεφαλαιακούς πόρους. Την περασμένη εβδομάδα, ανακοινώσαμε την πώληση του δεξαμενόπλοιου προϊόντων μας ηλικίας 14 ετών, του "Pyxis Malou", στην τιμή των 24,8 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία είναι σχεδόν διπλάσια του μέσου όρου των τελευταίων 5 ετών για ένα πλοίο αυτής της ηλικίας. Με την προγραμματισμένη ολοκλήρωση αργότερα αυτό το μήνα, θα πρέπει να αυξήσουμε την ταμειακή μας θέση κατά περίπου 18 εκατ. δολάρια μετά την αποπληρωμή του σχετικού χρέους και των εξόδων συναλλαγής. Επιπλέον, μόλις ολοκληρώσαμε την αναχρηματοδότηση του χρέους του πλοίου "Pyxis Karteria" κατασκευής 2013 με νέα τράπεζα με πιο ελκυστικούς όρους, συμπεριλαμβανομένης μιας σημαντικής μείωσης του κόστους των τόκων. Τα μετρητά στο ταμείο σε συνδυασμό με το μέτριο τραπεζικό χρέος θα μας παράσχουν τα κεφάλαια και την ευελιξία για την ανάληψη στρατηγικών πρωτοβουλιών την κατάλληλη στιγμή. Βραχυπρόθεσμα, αναμένουμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τις ελεύθερες ταμειακές ροές για την περαιτέρω αύξηση της ρευστότητας του ισολογισμού και τη μείωση της μόχλευσης".

logo

Εγγραφείτε στο Newsletter μας